Arama

  • 25°C
Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Kalem kasideleri (kalemiyyeler), hem kaside olmaları hem de kültür ve medeniyetimizde önemli bir yer işgal eden kalemden bahsetmeleri dolayısıyla önemli bir türdür. Kalemiyye yazan şairlerin başında Fuzuli gelmektedir. Fuzuli, otuz beş beyitten oluşan Kalem Kasidesi'ni Vezir Celâlzâde Mustafa Çelebi'yi övmek için yazmıştır. Peki, her bir beytinde farklı anlam kapıları aralayan Kalem kasidesi nasıldır? 16. yüzyılın sanat ve edebiyat hayatı ile ilgili bize hangi ipuçları sunar? İşte şerhiyle beraber Fuzuli'nin Kalem Kasidesi...

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

Allahu Teala ve kul arasındaki münasebeti kapsamlı bir şekilde izah eden bezm-i elest, Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabını sunduğu ilk ahiddir. Elest kavli, tasavvuf, fıkıh ve kelam ilimlerinde irdelenmekle beraber edebiyatta da zengin çağrışımları içermesi bakımından asırlarca yaygın bir şekilde kullanıldı. Edebiyatımızda çok farklı dönemlerde yazılmış iki şiir vardır ki şairlerimizin elest bezmini nasıl algıladığını en canlı biçimde gösterir. Gelin elest bezminin edebiyatta hangi anlamları sembolize ettiğine Ahmet Paşa ve Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden yakından bakalım…

Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor

Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor

Avrupa ülkeleri arasında öğrenci, eğitim personeli, stajyer ve mesleki eğitim alanında değişim programı Erasmus+ ve dayanışma programlarından Türkiye'den yılda 60 bine yakın kişi yararlanıyor.

3 gün 3 şehir - Bir solukta Doğu turu

3 gün 3 şehir - Bir solukta Doğu turu

Uzak iklimlerin hayali kimi zaman bizi kendisine çeker. Böyle anlarda kısıtlı vaktimiz olsa bile bizi oralara çeken güce neden karşı koyalım? Medeniyetler ve kültürler beşiği Mezopotamya toprakları, otantik ve şiir gibi havasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Hazırsanız, hayatımızı etkisi altına alan ve gezmeyi çok özlediğimiz bu pandemi günlerinde Doğu'nun inci şehirleri Antep, Urfa ve Mardin'i birlikte keşfe çıkalım…

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN