Arama

Osmanlıca

Osmanlıca dersleri-III (Harflerin okunuşu)

Osmanlıca dersleri-III (Harflerin okunuşu)

Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür. Buna istinaden de “Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkânsızdır” der Peyami Safa. Çünkü bir medeniyet dili haline getirdiğimiz bu alfabeyi bin yılı aşkın bir süre kullandık. Osmanlı alfabesindeki harflerde Türkçe ünsüzleri göstermede bir eksiklik bulunmaz. Türkçede her ünsüz harfin bir karşılığı vardır. Fakat bu harflerin ayrı olarak ince ve kalın halleri yoktur. Osmanlıca derslerimizin üçüncü bölümünde Osmanlı alfabesinde ünlü harflerin gösterilmesi ve Osmanlıca harflerin okunuşu siz Fikriyat okurlarına göstereceğiz.

Osmanlıca dersleri-II

Osmanlıca dersleri-II

Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra zamanla kullanmaya başladığı Arap alfabesine birkaç harf daha ekleyerek 'Osmanlı alfabesi'ni oluşturdu. Bu alfabe, bin yıla yakın bir süre kullanılarak bir medeniyet dili haline geldi. Bu uzun tarih boyunca, Osmanlıca ile yazılmış pek çok el yazması ve matbu eserler gerek kendi kütüphanelerimizde gerek de dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerde bulunur. Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak bu eserlerin okunmasıyla mümkündür. Bu hazineleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla Fikriyat.com olarak başlattığımız, Osmanlıca derslerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu dersimizde Osmanlıca harflerin özelliklerini ve nasıl bitişeceğini örnek Osmanlıca kelimelerle gösteriyoruz.

Osmanlıca dersleri

Osmanlıca dersleri

Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek oluşturulduğu için "Osmanlı alfabesi" de dediğimiz alfabeyi Türkler bin yıla yakın bir süre kullanarak onu medeniyet dili haline getirdi. Türkler bu alfabeyle yaklaşık 45 bin eser, koca bir divan edebiyatı oluşturdu. Günümüzde artık kullanmasak da hayatımızın her alanında bu medeniyet dilinin izlerini görüyoruz. Kütüphanelerdeki bu hazineler, örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaması için siz Fikriyat okurlarına Osmanlıca derslerini başlatıyoruz. Bu dersimizde alfabenin özellikleri,Osmanlıca nasıl okunur sizlerle buluşturuyoruz.

Osmanlıca öğrenmenizi kolaylaştıracak kitaplar

Osmanlıca öğrenmenizi kolaylaştıracak kitaplar

XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hâkim olduğu geniş coğrafyada İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, günümüzde Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi adıyla bilinen bir dilinin gelişmesine olanak sağladı. Arapça, Farsça, Türkçe sözcükler ve yapılardan oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde Osmanlı tebaası olan ya da olmayan farklı ulusların dillerinden giren yeni sözcüklerle daha da zenginleşti. Muhteşem bir ilim ve kültür hazinesi ve o hazinenin anahtarı olan Osmanlıca, bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilmişken artık bu eşsiz kültür hazinesine sahip çıkılıyor. Günümüzde artık bu alfabeyi kullanmasak da bu medeniyet eserlerini okumayı isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte sizlere Osmanlıca öğrenizi kolaylaştıracak kitapları derledik.

Tarihi metinleri okumaya yardımcı sözlükler

Tarihi metinleri okumaya yardımcı sözlükler

Tarihî bir metni okumanın zor ve çok yönlü güçlüklerinin olduğunu biliyoruz. Bu güçlüklerin başında ise metinden kopuk ve anlamadan yapılan okumalar geliyor.  Bu noktada devreye tarihi metinleri okumaya yardımcı olacak sözlüklerimiz giriyor. Bunların başında da tabi ki “Divanü Lügati’t- Türk” örneğini verebiliriz. Peki, bir tarihi metni veya döneminde yazılmış bir evrağı veyahut da Lale Devri’nde yazılmış bir mektubu nasıl okuyup, anlayabiliriz? Konuyla ilgili olarak tarihi metin okumalarında yardımcı olacak sözlüklerimizi derledik.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN