Arama

Osmanlıca

Osmanlıca dersleri- Ekler I

Osmanlıca dersleri- Ekler I

Balkanlar'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar uzanan Osmanlıca, gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahiptir. Bu yüzden de Osmanlıcanın anlaşılması, yüzlerce yıllık kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından hayati öneme sahiptir. Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış hali olan Osmanlıcanın sadece geçmişte kalan bir yazı dili değil, gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahip olduğu kabul edilmelidir. Bunun için Osmanlıcanın öğrenilmesi, Osmanlı döneminde yazılmış eserlerin ve ortaya konulan engin içeriğin anlaşılmasında önem arz etmektedir. Her dilin kendine özgü simgeleri, sembolleri veya sesleri bulunur. Her ne kadar Osmanlıca Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek kullanılmaya başlansa da bu dildeki eklerin gösterimi Osmanlıcada farklılık gösterir. Peki Türkçedeki ekler nelerdir? Osmanlıcada ekler nasıl gösterilir? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, Türkçe eklerin yazımını sizlerle buluşturuyoruz.

Osmanlıca dersleri- Kef harfi

Osmanlıca dersleri- Kef harfi

Balkanlar'dan Hindistan'a, Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar uzanan Osmanlıca, gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahiptir. Peyami Safa bununla ilgili şöyle der: "Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkânsız." Bu nedenle de Osmanlıcanın öğrenilmesi büyük önem taşır. Osmanlıca öğrenmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de kef harfinin kelime içerisinde kullanımı. Kef harfi neden dört ünsüzle gösterilir? Bu dört ünsüz nelerdir? Hangi durumlarda kef harfini kullanacağız? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, kef harfinin durumlarını örnek metinler eşliğinde sizlerle buluşturuyoruz.

Osmanlıca dersleri VIII-Ye okutucusu

Osmanlıca dersleri VIII-Ye okutucusu

Osmanlıcanın anlaşılması, yüzlerce yıllık kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından hayati öneme sahip. Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış hali olan Osmanlıcanın sadece geçmişte kalan bir yazı dili değil, gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahip olduğu kabul edilmelidir. Bunun için Osmanlıcanın öğrenilmesi, Osmanlı döneminde yazılmış eserlerin ve ortaya konulan engin içeriğin anlaşılmasında önem arz etmektedir. Her dilin kendine özgü simgeleri, sembolleri veya sesleri bulunur. Her ne kadar Osmanlıca Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek kullanılmaya başlansa da bu dildeki ünlü harflerin gösterimi Osmanlıcada farklılık gösterir. Osmanlıcada ı, i seslerini hangi okutucu harf karşılar? Ye okutucusunun Osmanlıcada işlevi nedir? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, ye okutucusunu sizlerle buluşturuyoruz.

Osmanlıca dersleri- Vav okutucusu

Osmanlıca dersleri- Vav okutucusu

Balkanlardan Hindistan'a, Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar uzanan Osmanlıca, bir ilim, irfan ve medrese diliydi. Osmanlı coğrafyasında kullanılan bu Türkçeye, halkın adına atfen de "Osmanlı halkının dili" manasında Osmanlıca denildi. Her dilin kendine özgü simgeleri, sembolleri veya sesleri bulunur. Bu yüzden de Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek kullanılmaya başlanılan Osmanlıcadaki kelimelerin ünlü harflerin gösterimiyle Arapça ve Farsça kelimelerdeki ünlü harflerin gösterimi birbirinden farklıdır. Osmanlıcadaki ا ٬ه و٬ى okutucu harfler, önüne geldikleri harfleri a, e, o, ö, u, ü, ı, i sesleriyle okutur. Peki, Osmanlıcada o,ö, u, ü seslerini hangi okutucu harf karşılar? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, vav okutucusunu sizlere aktaracağız.

Osmanlıca dersleri  VI- Elif ve He okutucuları

Osmanlıca dersleri VI- Elif ve He okutucuları

Osmanlıcadaki kelimelerde ünlü harflerin gösterimiyle Arapça ve Farsça kelimelerdeki ünlü harflerin gösterimi birbirinden farklıdır. Osmanlıcadaki ا ٬ه و٬ى okutucu harfler, önüne geldikleri harfleri a, e, o, ö, u, ü, ı, i sesleriyle okutur. Peki Osmanlıcada a ve e seslerini hangi okutucu harfler karşılar? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, elif ve hemze okutucularını sizlere aktaracağız.

Osmanlıca dersleri V- Türkçede karşılığı bulunmayan harfler

Osmanlıca dersleri V- Türkçede karşılığı bulunmayan harfler

Her dilin kendine özgü simgeleri, sembolleri veya sesleri bulunur. Arapça ve Farsçadan Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek oluşturulan Osmanlı alfabesinin de kendine ait bir sistemi bulunur. Zamanla Arap imlasından farklı uygulamalar geliştiren Osmanlıcada bazı harfler, Arapça ve Farsça seslere özgüdür. Bu harflerin karşıladığı sesler, orijinal çıkış özellikleri ile Türkçede bulunmaz. Peki bu harfler, Türkçede nasıl okunur? Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, Türkçede karşılığı bulunmayan harfler ve ay adlarının nasıl olduğunu aktaracağız.

Osmanlıca dersleri IV- Türkçe ve Arapça kelimelerde ünlü harflerin gösterimi

Osmanlıca dersleri IV- Türkçe ve Arapça kelimelerde ünlü harflerin gösterimi

Toplumsal hafızamızın en değerli hazinelerinden biri olan Osmanlıca eserler ve bu alfabe kullanılarak oluşturulan kıymetli belgeler, kütüphanelerin dışında çeşmelerin kitabesinde, mezar taşlarında kısaca hayatın her alanında karşımıza çıkar. Böylesine geniş bir yelpazesi olan hazine, elbette kendine ait birtakım kurallara sahip. Osmanlıcada, Türkçe kelimelerde ünlü harflerin gösterimiyle Arapça ve Farsça kelimelerdeki ünlü harflerin gösterimi birbirinden farklıdır. Fikriyat Akademisi olarak hazırladığımız Osmanlıca derslerinde bu hafta, ünlü harflerin Türkçe ve Arapça- Farsça kelimelerde yazılışının nasıl olduğunu aktaracağız.

Osmanlıca dersleri-III Harflerin okunuşu

Osmanlıca dersleri-III (Harflerin okunuşu)

Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak milletlerin kendi eserlerinin okunmasıyla mümkündür. Buna istinaden de “Arap harfi bilmeyen bir genç için Türk tarihinde ve Türk edebiyatında orta seviyeyi bulacak kadar derinleşmek imkânsızdır” der Peyami Safa. Çünkü bir medeniyet dili haline getirdiğimiz bu alfabeyi bin yılı aşkın bir süre kullandık. Osmanlı alfabesindeki harflerde Türkçe ünsüzleri göstermede bir eksiklik bulunmaz. Türkçede her ünsüz harfin bir karşılığı vardır. Fakat bu harflerin ayrı olarak ince ve kalın halleri yoktur. Osmanlıca derslerimizin üçüncü bölümünde Osmanlı alfabesinde ünlü harflerin gösterilmesi ve Osmanlıca harflerin okunuşu siz Fikriyat okurlarına göstereceğiz.

Osmanlıca dersleri-II

Osmanlıca dersleri-II

Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra zamanla kullanmaya başladığı Arap alfabesine birkaç harf daha ekleyerek 'Osmanlı alfabesi'ni oluşturdu. Bu alfabe, bin yıla yakın bir süre kullanılarak bir medeniyet dili haline geldi. Bu uzun tarih boyunca, Osmanlıca ile yazılmış pek çok el yazması ve matbu eserler gerek kendi kütüphanelerimizde gerek de dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerde bulunur. Kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması ve insanların tarihinin farkına varması ancak bu eserlerin okunmasıyla mümkündür. Bu hazineleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla Fikriyat.com olarak başlattığımız, Osmanlıca derslerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu dersimizde Osmanlıca harflerin özelliklerini ve nasıl bitişeceğini örnek Osmanlıca kelimelerle gösteriyoruz.

Osmanlıca dersleri

Osmanlıca dersleri

Arap alfabesine birkaç harf ilave edilerek oluşturulduğu için "Osmanlı alfabesi" de dediğimiz alfabeyi Türkler bin yıla yakın bir süre kullanarak onu medeniyet dili haline getirdi. Türkler bu alfabeyle yaklaşık 45 bin eser, koca bir divan edebiyatı oluşturdu. Günümüzde artık kullanmasak da hayatımızın her alanında bu medeniyet dilinin izlerini görüyoruz. Kütüphanelerdeki bu hazineler, örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaması için siz Fikriyat okurlarına Osmanlıca derslerini başlatıyoruz. Bu dersimizde alfabenin özellikleri,Osmanlıca nasıl okunur sizlerle buluşturuyoruz.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN