Arama

Ünlü Yazarlar ve Şairler

Kuşların mütercimi Türkçe aşığı Gülşehri’den beyitler

Kuşların mütercimi Türkçe aşığı Gülşehri’den beyitler

14. yüzyıl şairlerimizden olan Gülşehri, Arapça ve Farsçanın hakim olduğu bir dönemde Türk dilinin savunuculuğunu yapmış ve en bilinen eseri Mantıku't-Tayr'ı Türkçe yazmıştı. Devrindeki birçok şairin, Türkçenin Arapça ve Farsça'ya nisbetle kaba ve ifade bakımından kabiliyetsiz olduğu yolundaki görüşlerinin aksine fikir yürüten hemen hemen tek şair Gülşehri'ydi. Ayıca mutasavvıf bir şair olan Gülşehri, Feridüddin-i Attar, Mevlana Celaleddin Rumi ve Senai gibi isimlerin etkisiyle eserlerini kaleme aldı. Şairin, Yunus Emre'den sonra zamanının duyguca kuvvetli olduğu kadar usta bir şairi olarak da çağdaşları arasında önemli bir yer tuttuğunda şüphe yoktur. İşte Türkçenin devrindeki en büyük hamisi Gülşehri'den beyitler…

Kime göre, ne, nedir?

Kime göre, ne, nedir?

Malcolm X'in ırkçılığı "onursuz insanların kendini ifade etme biçimi" olarak tanımladığını biliyor muydunuz? Peki ya Cemil Meriç'in sevgiyi "düşünmenin ilk ve vazgeçilmez şartı" olarak ifade ettiğini? Ya da "istiskal" kelimesinin "soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme" anlamına geldiğini? Kime göre, ne, nedir sorularının cevabını derledik.

İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntı 📙

İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntı 📙

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden İsmet Özel şair, yazar ve mütefekkir kimliği ile ön plana çıkmış bir isim. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan biri olan İsmet Özel, "Ve'l Asr" adını verdiği kitabında Müslümanlara, içinde bulunduğumuz bu asırdan uyanış dolu mesajlar veriyor. İslamcılar, modernistler, başarılılar, başarısızlar, konuşanlar, konuşmayanlar kısaca herkese dair çözümlemelerde bulunuyor. İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntıyı derledik.

10 soruda 'akşam şairi' Ahmet Haşim

10 soruda 'akşam şairi' Ahmet Haşim

Türk edebiyatının en özgün kalemlerinden biri olan Ahmet Haşim,"akşam şairi" olarak tanınmıştır. Bağdat'ta geçen çocukluk yılları, annesini erken yaşta kaybetmesi, kendisini bir türlü beğenmemesi şairin şiirlerindeki hakim temaya da yansımıştır. Modern şiirin içe dönük damarından beslenen Haşim'in şiiri, döneminde ve sonrasında ilgiyle takip edilmiştir. İşte 10 soruda akşam şairi olarak anılan Ahmet Haşim'in hayatı ve eserlerine dair detaylar…

Tarihimizde ilklerin öncüsü: Şemseddin Sami

Tarihimizde ilklerin öncüsü: Şemseddin Sami

Şemseddin Sami Frasheri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca büyük çalışmalar yapmış, çevirmen, edebiyatçı ve gazeteci olarak faaliyet göstermiş; tarih, coğrafya ve Türk dili üzerine pek çok eser vermişti. Tarihimizin ilk modern Türkçe ansiklopedisini o kaleme almış, hem doğu hem de batı kültürü ve diline olan hakimiyeti sayesinde birçok sözlük çıkarmıştı. Kendine ait tiyatro eserleri ürettiği gibi yabancı tiyatro oyunlarını da Türkçeye çevirerek sahnelenmesini sağlamış, çıkardığı gazetelerle Türk basın tarihinde kendine önemli bir yer edinmişti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN