Arama

Ünlü Yazarlar ve Şairler

Ünlü yazarların mutluluk üzerine sözleri

Ünlü yazarların mutluluk üzerine sözleri

Mutluluk, TDK sözlüğünde "Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik" olarak tanımlanır. Ancak herkes için mutluluğun tanımı farklıdır. Kimileri mutluluğun peşinden koşarken, kimileri ise mutluluğun tam olarak içinde yaşadığını onu kaybettikten sonra anlar. Şimdiye dek sayısız ve bir o kadar farklı tanımı yapılan mutluluk üzerine ünlü yazarların sözlerini derledik.

Kime göre, ne, nedir?

Kime göre, ne, nedir?

Toplu taşıma araçlarına okuyacak kitap veya okuyacak bir şeyler olmadan binme korkusuna "Alogotransiphobia" denildiğini biliyor muydunuz? Peki ya, Franz Kafka'nın inanmayı "kendi içindeki yok edilemez cevheri kurtarmak" olarak tanımladığını? Ya da Cemil Meriç'e göre yalnızlığın "yalnız kalamamak" olduğunu? Kime göre, ne, nedir sorularının cevaplarını derledik.

Hiç gitmediği İstanbul’da şöhreti dillere destan şair: Lamiî Çelebi

Hiç gitmediği İstanbul’da şöhreti dillere destan şair: Lamiî Çelebi

Lamii Çelebi 15. yüzyılın son çeyreği ile 16 yüzyılın ilk yarısında yaşamış, nazım ve nesir türlerinde önemli eserler kaleme almış divan edebiyatının en velut şairlerindendir. Çelebi, Molla Cami'den çevirdiği eserlerden dolayı çok sayıda şuara tezkirecisi onu Cami-i Rum olarak anmıştır. Lamii Çelebi, Molla Cami'den başka Osmanlı sahası dışından Unsuri, Cürcani, Ehl-i Şirazi, Ali Şir Nevai ve Fettahi gibi bazı şahısların da eserlerini Osmanlı Türkçesine kazandırmıştır. Edebiyat tarihinde bu denli önemli bir isim olan Lamii Çelebi'nin hayatına dair detayları ve edebi kişiliğini şiirlerinden örneklerle derledik.

Edebiyatımızdaki Çamlıca esintileri

Edebiyatımızdaki Çamlıca esintileri

Bahar aylarında doğanın uyanışı, kış aylarında lapa lapa yağan karın Çamlıca'da ortaya çıkardığı manzaralar, her mevsim başka renge bürünerek eşsiz bir tablo gibi seyredilmeyi bekler. Peki, dillere destan güzeliği ve manzarasıyla şiirlere, romanlara konu olan Çamlıca edebiyatımızda nasıl yer aldı? Çamlıca'nın Tanzimat ile beraber değişen silueti; toplumsal ve kültürel hangi durumların habercisiydi?

Kime göre, ne, nedir?

Kime göre, ne, nedir?

Phubbing kelimesinin insanlarla fiziksel olarak bir aradayken telefonla ilgilenmek anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya Necip Fazıl'ın ahlakı "her dünya görüşünün, her telakkinin kendi ruhuna icra etmeye mecbur olduğu tavır" olarak tanımladığını? Ya da Oğuz Atay'ın "nefis muhasebesi"ni ne şekilde açıkladığını? "Kime göre, ne, nedir" sorularının cevabını sizler için derledik.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN