Arama

İslam Felsefesi

İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

Mukkadime eseriyle tarih yazıcılığında döneminde bir çığır açan İbn Haldun, sosyoloji biliminin öncüleri arasında kabul edilir. Mukaddime'de medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne dair kritik fikirlerini açıklayan İbn Haldun, bu durumu izah ederken 'umran' fikrinin altını çizer. Mukaddimede önemli bir husus olan devletlerin bekası konusuna da değinen İbn Haldun, insan ömrü ile devletlerin ömrü arasındaki kurduğu bağlantıyı da açıklar. Peki, İbn Haldun'un devletlerin ömürlerine dair düşünceleri nelerdir? Tarih boyunca hangi imparatorluk beka konusunda gösterdiği örnek duruşuyla İbn Haldun düşüncelerinin antitezi olmuştur?

Bir dünya tarihi niteliği taşıyan eser: Mukaddime

Bir dünya tarihi niteliği taşıyan eser: Mukaddime

İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminin sonlarında yaşamış bir alimdi. Yaşadığı bölgeden Haçlı istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalmış; bu coğrafyaların istilalardan ne şekilde etkilendiğini inceleyerek araştırmalarına başlamıştı. Tarih araştırmalarında çığır açan İbn Haldun, "geçmişin yardımıyla bugünü anlamak" kaygısıyla tarihe yönelmişti. İbn Haldun, Batı dünyası için "Tunuslu büyük bilge" Cemil Meriç'e göreyse "kendi semasında tek yıldız"dı. İbn Haldun'un kaleme aldığı, dünyada tarih felsefesinin el kitabı olarak tanınan Mukaddime adlı esere dair bilinmeyenleri derledik.

İslam felsefesi nedir? İslam felsefesi üzerine okuma listesi...

İslam felsefesi nedir? İslam felsefesi üzerine okuma listesi...

Felsefe; varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikri faaliyetler bütünüdür. İslam felsefesi ise Müslüman filozofların ortaya koydukları felsefî düşüncenin genel adıdır. İslâm felsefesi, diğer felsefelerden konu ve metod yönünden farklı değildir. Batı felsefesine etkisi sanıldığından daha büyük olan İslam felsefesi hakkında bilgileri ve bu alanda yapılabilecek okumaları derledik.

Farabi’nin El Medinetü’l- Fazıla eserinden alıntılar

Farabi’nin El Medinetü’l- Fazıla eserinden alıntılar

Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen olan Farabi, İslam'ın Altın Çağ'ının en önemli isimlerden biridir. Farabi, Aristoteles'in ve Platon'un eserlerini inceleyerek bu iki filozofun felsefelerini İslam'la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. İdeal Devlet, El-Medinetü'l-Fazıla, ya da Fazilet Şehri, Farabi'nin ideal devleti çözümlediği kitabıdır. İdeal Devlet bilinen 103 eserinin en onuncusudur ve Farabî'nin felsefesini tüm açılardan yansıtır. İlk var olanın nitelikleri, diğer varlıkların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işleyen şehri/toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, şehir/toplum türleri, her birinin güçlü ve zayıf yanlarının anlatıldığı eserden en dikkat çekici 20 alıntıyı sizler için derledik.

Hasan Basri Kader Risalesi

Hasan Basri Kader Risalesi

Kader meselesi, İslam'ın en kadim meselelerinden biridir. 7. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden Hasan Basri, "Kader Risalesi" isimli metinde bu konuyu ele alır. Peki kulun ilahi hükümdeki konumu nedir? İşte Hasan Basri'nin kader hakkındaki görüşleri…

“Müslüman aleminin tek romanı”: Hayy bin Yakzan

“Müslüman aleminin tek romanı”: Hayy bin Yakzan

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Müslüman aleminin tek romanı" olarak tanımladığı Hayy Bin Yakzan, felsefi bir anlatı olma özelliğini taşıyor. Peki, burjuva sınıfının temsili sayılan Batı'daki bir karakterle sık sık mukayeseli incelemelere tabi tutulan bu eserin önemi ve muhtevası nedir, , mukayeseye tabi tutulduğu Batı'daki bu kahraman kimdir, bu kahramandan hangi yönleriyle ayrışır ve en nihayetinde ıssız bir adada tek başına yaşayan Hayy, mutlak varlığın bilgisine nasıl ulaşır? Bu soruların cevabı ve daha fazlasını sunabilmek adına siz Fikriyat okurları için Hayy Bin Yakzan anlatısını tahlil ettik.

Nurettin Topçu'nun kaleminden 20 alıntı ile Var Olmak

Nurettin Topçu'nun kaleminden 20 alıntı ile Var Olmak

Nurettin Topçu, fikir tarihimizin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biri. Var olmanın, düşünmek ve hareket etmek olduğunu savundu; "neden yaşıyoruz" sorusunun cevabını kendine özgü, ilgi çekici bir üslupla kaleme aldı. Cesaretli bir yazar, akademisyen ve fikir adamı olan Nurettin Topçu'nun her satırının altını çizmek isteyeceğiniz "Var Olmak" adlı eserinden 20 alıntıyı derledik.

Düşünce tarihine yön veren Müslüman filozoflar

Düşünce tarihine yön veren Müslüman filozoflar

İslam tarihinde pek çok Müslüman filozof yetişti ve ilimleriyle, ortaya koydukları görüşlerle, kaleme aldıkları eserlerle dünya tarihine yön verdi. İlmin tohumlarını bundan yaklaşık bin yıl önce atan Müslüman filozoflar, hem bulundukları yerlerde verdikleri eğitimlerle hem de farklı dillere çevrilen eserleriyle felsefenin farklı coğrafyalarda filizlenmesini sağladılar. Descartes, Spinoza, Goethe, Kant gibi birçok isme ilham kaynağı olan ve ortaya koydukları eserlerle düşünce tarihine yön veren Müslüman filozofları derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN