Arama

Siyer

Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Peygamber Efendimizin risalet hayatının ilk 13 yılı Mekke'de geçmiş; bu süreçte, hem kendisi hem de İslam'ı kabul eden Müslümanlar, Mekke müşrikleri tarafından pek çok zulme ve eziyete maruz kalmışlardı. Tevhid inancını reddetmeleri, İslam'dan ve Resul-i Ekrem'den yüz çevirmeleri için Müslümanlara işkenceler yapılmış; bu kötü eylemlerin pek çoğu en yakınları tarafından gerçekleştirilmişti. Kimi kızgın güneşin altında demir zırhla bekletilmiş kimi tavana asılıp dumana maruz bırakılmış kimi yerlerde sürüklenmiş kimi ise bu işkencelere dayanamayarak şehid olmuştu…

Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

Peygamberimizin nübüvvetinin ardından İslam'a davet bir müddet gizli olarak sürdürüldü; açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem olmak üzere Müslümanlar, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar. Bazı Müslümanlar kabilelerinde bulunan nüfuz sahibi kişilerce himaye edildiler; ancak himayesiz kalan Müslümanların gördükleri baskı her geçen gün arttı. Efendimiz, onlara "Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır" diyerek Habeşistan'a hicret etmelerini önerdi.

Bi’rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan

Bi’rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan

Uhud Gazvesi'nden dört ay sonra, 70 kadar sahabe, İslam'ı tanıtmak ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle görevlendirilerek yola çıktı. Medine'de başlayan bu yolculuk, Bi'rimaune olarak adlandırılan yerde son buldu. Heyet istirahate çekilmiş; Haram bin Milhan ise Peygamber Efendimizin mektubunu iletmekle görevlendirilmişti. İslam'a ve Peygamberimize karşı kin besleyen Amir bin Tufeyl, Resulullah'ın mektubunu açıp okumadığı gibi Haram bin Milhan'ı da arkadan mızrakla şehid etmişti.

Peygamberimizin döneminde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri

Peygamberimizin döneminde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri

Peygamber Efendimiz ve müminler, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle Mekke'deki müşriklerden pek çok zulüm gördüler. Bu eziyetlerin dozu gün geçtikçe daha da arttı. Hicret, İslam tarihinin en önemli dönüm noktası oldu ve Medine'de İslam dininin güçlenmesini, daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak faaliyetler özgürce gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerden biri de eğitimdi. İslam'ın doğru anlatılması, yeni nüzul olan ayetlerin tebliği ve dini emirlerin ashaba aktarılması bakımından Medine'de pek çok ilim meclisi kuruldu.

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

Yüce Allah'ın "habibim" dediği Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi, kâinattaki en büyük hadiselerdendir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım" buyurmuştur. Onun doğumuyla dünya nurlanmış, son peygamberin alameti olan bir yıldız doğmuş, ıssız çölleri su basmış, Kisra'nın sarayındaki sütunlar yıkılmış, İran tapınaklarında bin yıldır sönmeyen ateş sönmüş, Kâbe'deki putların çoğu yerle bir olmuştur…

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN