Arama

Siyer

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Sümeyye bint Hubbat

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Sümeyye bint Hubbat

Resul-i Ekrem ile birlikte Müslüman olan ilk yedi sahabiden biriydi Sümeyye bint Hubbat. İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladıktan sonra kendisi gibi Müslüman olan eşi Yasir bin Amir ile birlikte ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kaldı. Bir gün Mekke'de kızgın güneşin altında işkence gördükleri sırada Resul-i Ekrem tarafından "Ey Yasir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz elbette cennettir" sözleriyle müjdelendiler. Sümeyye, İslam tarihinde şehitlik mertebesine erişen ilk kadın Müslüman oldu.

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

Yüce Allah'ın "habibim" dediği Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi, kâinattaki en büyük hadiselerdendir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım" buyurmuştur. Onun doğumuyla dünya nurlanmış, son peygamberin alameti olan bir yıldız doğmuş, ıssız çölleri su basmış, Kisra'nın sarayındaki sütunlar yıkılmış, İran tapınaklarında bin yıldır sönmeyen ateş sönmüş, Kâbe'deki putların çoğu yerle bir olmuştur…

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Sümeyye bint Hubbat

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Sümeyye bint Hubbat

Resul-i Ekrem ile birlikte Müslüman olan ilk yedi sahabiden biriydi Sümeyye bint Hubbat. İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladıktan sonra kendisi gibi Müslüman olan eşi Yasir bin Amir ile birlikte ağır hakaretlere ve işkencelere maruz kaldı. Bir gün Mekke'de kızgın güneşin altında işkence gördükleri sırada Resul-i Ekrem tarafından "Ey Yasir ailesi, dayanın! Müjdeler olsun ki yeriniz elbette cennettir" sözleriyle müjdelendiler. Sümeyye, İslam tarihinde şehitlik mertebesine erişen ilk kadın Müslüman oldu.

Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir’in kızı Esma’nın lakabı ve hayatı...

Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...

Sadık dost Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Esma bint Ebu Bekir, babasının vasıtasıyla Müslüman olmuş ve İslam ile ilk müşerref olanlar arasında yer almıştır. Babası, dedesi, oğlu ve eşi sahabi olan nadir şahsiyetlerdendir. Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir ile hicretinde önemli rol oynamış; İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayan sahabilerden biri olarak tanınmıştır. Oğlu Abdullah bin Zübeyr'in giriştiği mücadelede vakarlı duruşuyla ona "doğru yolda olduğu sürece savaştan kaçınmamasını" tavsiye etmiş; onun ölümünün ardından birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuştur.

Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara son peygamberin müjdesi verilmiş; onun sahip olduğu özellikler, vahiy ve peygamberler aracılığıyla kendilerine bildirilmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimizin sahip olduğu özellikler, nübüvvetten önce gerçekleşen bazı mucizeler, bu duruma işaret eden hadiselerdendir. Peygamberimiz, çocuk yaşta amcası Ebu Talib ile birlikte bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gelmiş; burada Bahira adlı bir rahip, onun nübüvvet mührüne sahip olduğunu görmüş ve iyi bakılıp himaye edilmesini öğütlemiştir.

Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı?

Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı?

Peygamber Efendimiz, kendisini himayesine alan amcası Ebu Talib'in ölümünün ardından müşrik Mekke halkından büyük eziyetler görmüş; düşmanca saldırılar, tahammül sınırlarını aşarak vahşet derecesine çıkmıştı. Resulullah, takatini zorlayan bu durum karşısında yanına Zeyd'i de alarak Taif şehrine gitmiş ve onları İslam'a davet etmişti. Ancak Taifliler, iman etmek bir yana, Allah Resulüne her türlü eza ve cefayı göstermişler; kölelere taşlatarak kovalamışlar ve Efendimizi şehirden çıkarmışlardı. Peygamberimiz, yıllar sonra Taif yolculuğunda yaşadıklarının "Uhud gününden bile daha şiddetli" olduğunu söyleyecekti. Peki, Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı? Dünya hayatının kendisini bunalttığı her Müslümana örnek olacak türden bir tevekkül örneğini sizlerle buluşturuyoruz.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN