Arama

Siyer

Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...

Ehl-i Kitap olarak adlandırılan Yahudi ve Hristiyanlara son peygamberin müjdesi verilmiş; onun sahip olduğu özellikler, vahiy ve peygamberler aracılığıyla kendilerine bildirilmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimizin sahip olduğu özellikler, nübüvvetten önce gerçekleşen bazı mucizeler, bu duruma işaret eden hadiselerdendir. Peygamberimiz, çocuk yaşta amcası Ebu Talib ile birlikte bir ticaret kervanıyla Suriye'ye gelmiş; burada Bahira adlı bir rahip, onun nübüvvet mührüne sahip olduğunu görmüş ve iyi bakılıp himaye edilmesini öğütlemiştir.

Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı?

Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı?

Peygamber Efendimiz, kendisini himayesine alan amcası Ebu Talib'in ölümünün ardından müşrik Mekke halkından büyük eziyetler görmüş; düşmanca saldırılar, tahammül sınırlarını aşarak vahşet derecesine çıkmıştı. Resulullah, takatini zorlayan bu durum karşısında yanına Zeyd'i de alarak Taif şehrine gitmiş ve onları İslam'a davet etmişti. Ancak Taifliler, iman etmek bir yana, Allah Resulüne her türlü eza ve cefayı göstermişler; kölelere taşlatarak kovalamışlar ve Efendimizi şehirden çıkarmışlardı. Peygamberimiz, yıllar sonra Taif yolculuğunda yaşadıklarının "Uhud gününden bile daha şiddetli" olduğunu söyleyecekti. Peki, Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı? Dünya hayatının kendisini bunalttığı her Müslümana örnek olacak türden bir tevekkül örneğini sizlerle buluşturuyoruz.

İslam’dan önce Peygamber Efendimizin yaşamı

İslam’dan önce Peygamber Efendimizin yaşamı

Peygamber Efendimiz, İslam'dan önce de temiz bir hayat yaşamış; Hz. İbrahim'in Hanif dinine mensup bir yaşam sürmüştür. Hayatı boyunca hiçbir zaman putlara tapmamış; Allah'a inanıp O'na yönelmiş, küfür ve şirk gibi dönemin yaygın inançlarına hiç bulaşmamıştır. Ticaretle uğraşan Resul-i Ekrem Efendimiz, Mekke'de dürüstlüğü ile tanınmış; bu nedenle kendisine emniyet ve itimat edilmiş, "el Emîn" unvanı ile anılmıştır.

Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Peygamber Efendimizin risalet hayatının ilk 13 yılı Mekke'de geçmiş; bu süreçte, hem kendisi hem de İslam'ı kabul eden Müslümanlar, Mekke müşrikleri tarafından pek çok zulme ve eziyete maruz kalmışlardı. Tevhid inancını reddetmeleri, İslam'dan ve Resul-i Ekrem'den yüz çevirmeleri için Müslümanlara işkenceler yapılmış; bu kötü eylemlerin pek çoğu en yakınları tarafından gerçekleştirilmişti. Kimi kızgın güneşin altında demir zırhla bekletilmiş kimi tavana asılıp dumana maruz bırakılmış kimi yerlerde sürüklenmiş kimi ise bu işkencelere dayanamayarak şehid olmuştu…

Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

Peygamberimizin nübüvvetinin ardından İslam'a davet bir müddet gizli olarak sürdürüldü; açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem olmak üzere Müslümanlar, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar. Bazı Müslümanlar kabilelerinde bulunan nüfuz sahibi kişilerce himaye edildiler; ancak himayesiz kalan Müslümanların gördükleri baskı her geçen gün arttı. Efendimiz, onlara "Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır" diyerek Habeşistan'a hicret etmelerini önerdi.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN