Arama

Kutsal toprakları yeşerten devlet: Osmanlı

Kutsal toprakların üzerine büyük bir hassasiyetle titreyen Osmanlılar Mekke, Medine ve Cidde sancaklarından oluşan Hicaz topraklarını idaresine aldıktan sonra vilayet haline getirmişti. Burada pek çok proje geliştiren ecdad, son olarak ll. Abdülhamid devrinde Hicaz demiryolunu açarak bölgeye ulaşımı sağladı. İlk deniz suyu arıtma tesisleri de bu beldede kurulmuştu.

➤ Tüm dünyada hak nizamını kurmanın gayreti içerisindeki Osmanlı imparatorluğu, Hicaz'da askeri, siyasi ve sosyal olarak varlığını sürdürdüğü asırlar süresince, özellikle son dönemlerde önemli izler bırakacak çalışmalara imza attı.

➤ Oldukça geniş bir hizmet sahası oluşturan Osmanlı, hem halk hem de hacılar için hayati ihtiyaçları giderecek eserler imar etti.

Dünyanın merkezi: Hicaz

Denizlerde tarihin derinliklerine kadar uzanan bir tecrübeye sahip Osmanlı, bu birikimi kutsal topraklarda da ustaca kullanabildi. Buradan elde edilen gelir ve canlanan ticaretin hasılatı yine Hicaz için kullanıldı.

➤ Kızıldeniz'e kıyısı olan Arap Yarımadası'nda limanlara giriş ve çıkışlarda gümrük idaresi kuruldu ve deniz faaliyetleri düzenli bir sistem üzerine yeniden inşa edildi.

20 maddede Abdülhamid'in emaneti; Hicaz Demiryolu

➤ Asırlardır Osmanlı'nın her bir Müslüman tebaasının manevi olarak bağlılık duyduğu kutsal topraklar, yapılan son hizmetle payitahta demiryolları üzerinden bağlandı.

➤ Sultan ll. Abdülhamid'in açtığı Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demiryolu, dönemin şartları düşünüldüğünde oldukça büyük bir hizmetti.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Hicaz Demir Yolu

ll. Abdülhamid ayrıca Cidde Vali Kaymakamlığı'nı mutasarrıflığa tebdil ederek bölgedeki faaliyetlerini daha hızlı ve etkin kıldı.

📌 Bilgi Notu:

Şahsi aleminde her Osmanlı padişahında olduğu kadar belki de daha fazla Resulullah (SAV) sevgisini barındıran ll. Abdülhamid, kutsal topraklara özellikle Hicaz'a tahtta kaldığı sürece olağanüstü bir önem atfetmiştir.

Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri

➤ Sıcaklığın daima yüksek olduğu, yağışın oldukça nadir gerçekleştiği kutsal topraklar ve Arap Yarımadası'nda su ihtiyacını gidermekte insanlar zaman zaman zorluklarla karşılaşıyordu. Bölgeye hem yerli halkın hem de hacıların su sıkıntısı çekmemesi için Osmanlı çeşitli yatırımlar yaptı.

Mekke 11 yılda nasıl değişti?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN