Arama

Kavramlar

Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi

Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi

Her şeyi bir ölçüye göre yaratan yüce Allah'ın Fatiha suresini Kur'an-ı Kerim'in en başına yerleştirmiş olması sebepsiz değildir. Fatiha suresi muhteva ettiği ayetlerde derin anlamlar barındırmaktadır. Burada biz kullara düşen ise söz konusu sure-i şerifenin muhteva ettiği hikmetler üzerinde tefekkür etmek; benliğimiz ve ruhumuz için birtakım dersler çıkarmaktır.

Hamd nedir ve neden önemlidir?

Hamd nedir ve neden önemlidir?

Hamd kelimesi ve kökünden türeyen benzer kelimeler, Kur’an-ı Kerim’de toplamda kırk üç defa zikredilmiş olup yalnızca Allah-u Teâla’ya has kılınmıştır. Yüce kitabımızda bir kavramın bu kadar çok zikredilmesi elbette onun öneminden ileri gelmektedir. Öyleyse hamd kavramını genişçe incelemek ve hakkında derin okumalar yapmak, kulluk bilincimizi geliştirmek açısından oldukça yerinde olacaktır.

İslam’da şehit ve şehadet

İslam’da şehit ve şehadet

Şehit Allah yolunda mücadele ederken edebi âleme göç eden kimse anlamına gelmektedir. Bir kimsenin İslam davası uğruna kendisine bahşedilmiş hayatını ortaya koyarak, canından vazgeçmesinin ötesinde daha büyük bir fedakârlık düşünülemez. Bu sebeple İslam’da şehitler oldukça müstesna bir konuma erişmişlerdir.

Kulluğun vazgeçilmez şartı: Şükür

Kulluğun vazgeçilmez şartı: Şükür

Müslümanlar kalplerini Allah’a yönelterek karanlıktan, kirden, pastan uzak tutmalıdır. Bu da ancak gönlün tevazu, dürüstlük, cömertlik, merhamet, edep gibi güzel hasletlerle donatılmasıyla mümkün olur. Rahmet ve bereket ayı Ramazan, bunun için çok güzel bir fırsattır. Manevi arınma serimizde şükür kavramını ele aldık. Gelin, daha yakından bakalım.

Estetik bir ölçü olarak “sünnet”

Estetik bir ölçü olarak “sünnet”

Sözlükte izlenen yol anlamına gelen sünnet, terim olarak farklılık gösterir. İslam hukukçuları ve kelamcılar bu hususta farklı tanımlamalara girse de temel olarak sünnet; bir eylemin Efendimiz (sav) ile ilişkili olması demektir. Müslümanlar hayatları boyunca sözlü ve fiili olarak Resul-i Ekrem’in yaptığı şeyleri yapmaya, men ettiklerinden de uzak durmaya dikkat ederler. Çünkü O, bizler için bir ölçü ve rehberdir. O’nun sınırlarını çizdiği bu kutlu yoldan ilerleyerek biz de “kurtulanlar” zümresinden olmak isteriz. Sünnet asırlardır, Hakka götüren ince ve müstesna bir çizgi olmuştur.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN