Arama

Yakın Tarih

Günümüze ulaşmayan muhteşem buluş: Beşinci tekerlek

Günümüze ulaşmayan muhteşem buluş: Beşinci tekerlek

Tarihler 20’inci yüzyılın ortalarını gösterdiğinde, otomobil kullanımı dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, az sayıdaki otomobil markalarından biri olan Cadillac, sürücüler için yeni bir park sistemi geliştirdi. Peki, dünyanın ilk park sistemi olarak tarihe geçen “beşinci tekerlek”in akıbeti ne oldu?

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı Devletinin 19’uncu yüzyılı yaşadığı dönemde, bir gayrimüslim olarak hayata gözlerini açtı Sava Paşa. Asıl mesleği olan tabipliği bırakıp, Osmanlı’ya idari ve adli birçok alanda hizmet verdi. Görevlerindeki başarısının yanında, onu tarihe altın harflerle geçirecek olan konu ise, bir gayrimüslim olmasına rağmen İslâm hukukuna dair ortaya koyduğu eserlerdi. Öyle ki, Devlet-i Aliyye’nin son şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi dahi kendisinden “Bizde birkaç Hanefî Türk âlimi dışında, İslâm şeriatını ve İslâm hukukunu Sava Paşa kadar ne yazık ki kimse incelememiştir” diyerek övgüyle söz edecekti…

Tarih sahnesinde ‘Ulu Hakan’: Sultan Abdülhamid

Tarih sahnesinde ‘Ulu Hakan’: Sultan Abdülhamid

Bundan tam 142 yıl önce bugün Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı ve 113’üncü İslam halifesi olarak tahta çıktı. Amcası Abdülaziz’in şüpheli ölümüne ve ağabeyi V. Murad’ın azline tanık olmuş; o zamana kadar tahta geçeceğini asla düşünmemişti. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Osmanlı’nın ilk kız öğretmen okulu: Dârülmuallimât

Osmanlı’nın ilk kız öğretmen okulu: Dârülmuallimât

19’uncu yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin birçok alanda yenileşmeye gittiği, modernleşme konusunda yeni adımlar attığı bir asırdı. İlme daima önem veren bir medeniyetin mirasçıları olarak, birçok eğitim kurumunun temeli bu dönemde oluşturulmuştu. En büyük yeniliklerden biri de, kız mekteplerinin açılması sonrası ihtiyaç haline gelen “Dârülmuallimât” adlı kız öğretmen okullarıydı…

Osmanlı’nın ABD’ye uzanan yardım eli

Osmanlı’nın ABD’ye uzanan yardım eli

Bundan tam üç asır önce Osmanlı Devleti, ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ABD ile bir dostluk ve ticaret anlaşmasına imza atmıştı. Ecdadın dünyanın dört bir yanına uzanan yardım eli, kötü günlerinde ABD’yi de yalnız bırakmamış; kriz, felaket ve doğal afetlerde teklif dahi beklemeden daima insanlığın yanında olmuştu…

Osmanlı Devletinin koşucu ulakları: Peykler

Osmanlı Devleti'nin koşucu ulakları: Peykler

Bir haberin, hızlı ve güvenli bir şekilde hedefe aktarılması, geçmişten günümüze daima önemli bir konu oldu. Bunun için kullanılan aracılar başlangıçta hayvanlar olmuş; at, güvencin, deve gibi canlılar haberleşmede büyük önem taşımışlardı. Ancak kısa süre sonra bu yöntemler ihtiyacı karşılamamış ve ortaya yeni bir meslek kolu çıkmıştı. Osmanlı döneminde Peykler, günde 150 kilometre koşabiliyor, koşarken besleniyor ve havadisleri hızla yerlerine ulaştırıyorlardı…

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN