Arama

Fotoğrafın Sultanı II. Abdülhamid

"Her resim, bir fikirdir. Bir resim yüz sayfalık yazı ile ifade olunamayacak siyasi, hissi manaları telkin eder. Onun için ben, tahrir-i mündericattan ziyade, resimlerden istifade ederim." Bu sözler, Osmanlı Devleti'nin son büyük hükümdarı II. Abdülhamid'e ait. Dönemin teknolojilerini yakından takip eden Sultan, zamanın son teknolojisi olan fotoğrafı, siyasi hükümleri noktasında önemli bir belge olarak görür.

  • 1
  • 10
FOTOĞRAFIN DİLİ
FOTOĞRAFIN DİLİ

🔸 Duygu ve düşünceler, bazen söz bazen de fotoğraf karesi ile anlatılmak istenir. Çünkü fotoğrafın da bir dili, söylemek istedikleri vardır.

🔸 Güçlü bir iletişim aracı olan fotoğraf, bazen kelimelerin dahi anlatamayacağı düşünceleri, sanatın gücüyle tek görselde aktarır.

🔸 Fotoğraflar, iletişimin yanı sıra bilgi ve haberin kitlelere ulaşarak toplumsal bellekte saklanması için kullanılan etkili bir araçtır. Bu yönüyle tarihi belge niteliği taşır.

"An"ın karesi: Sokak fotoğrafçılığı

  • 2
  • 10
FOTOĞRAFIN TARİHİ
FOTOĞRAFIN TARİHİ

🔸 Fotoğrafın başlangıcı, modern optiğin babası olarak bilinen İbnü'l Heysem'in buluşları sonucu ortaya çıkar.

🔸 Heysem, 1080'li yıllarda ışığın, karanlık kutudaki bir iğne deliğinden geçerek yansıdığını ve böylece görüntünün gerçekleştiğini açıklar.

Bu icat, fotoğrafçılığın keşfine giden yolda ilk adımdır.

*İbnü'l Heysem kimdir?
Optiğin gelişmesine yaptığı önemli katkılar sağlayan
Ortaçağ'ın en büyük fizikçi, matematikçi, astronom ve filozofu olan Müslüman bilim insanı.

FOTOĞRAFIN OSMANLI DEVLETİ'NE GELİŞİ

🔸 Osmanlı'ya fotoğraf, Sultan Abdülmecid döneminde gelir. Ancak yaygın bir hal alması II. Abdülhamid devrindedir.

Vav TV'de yayınlanan Asıl Mesele programında konuşan fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin, Osmanlı'da fotoğrafın tarihine dair şu ifadeleri kullandı:

"28 Ekim 1839 yılının Osmanlısında Takvim-i Vekayi gazetesinin 186. sayısında bir yazı yayınlanır. Artık der, fotoğraf icat edildi. Bunu hem Fransız Bilimler Akademisi yayınlar aynı yıl 19 Ağustos'ta. Osmanlılarda ise 28 Ekim'de artık ilan edilmiştir."

🔸 Böylece ilk fotoğraf stüdyoları, meşhur Fransız fotoğrafçılar tarafından 1839 yılında Beyoğlu'nda açılır.

Osmanlı döneminden eski İstanbul fotoğrafları

  • 4
  • 10
FOTOĞRAFIN SULTANI: II. ABDÜLHAMİD
FOTOĞRAFIN SULTANI: II. ABDÜLHAMİD

🔸 Osmanlı'da fotoğrafın yaygınlaştığı ve etkili şekilde kullanıldığı dönem, devletin son büyük hükümdarı II. Abdülhamid devrindedir.

🔸 Sultan, saltanatı sırasında fotoğrafı, siyasete yön verme noktasında stratejik açıdan kullanmasıyla meşhurdur. Bu sebeple kendisine 'fotoğrafın sultanı' denilir.

🔸 Dönemin gelişmelerini yakından takip eden II. Abdülhamid, zamanın son teknolojisi olan fotoğrafı, siyasi hükümleri noktasında önemli bir belge olarak görür.

🔸 II. Abdülhamid, fotoğrafa verdiği ehemmiyeti şu sözlerle anlatır: "Her resim bir fikirdir. Bir resim yüz sayfalık yazı ile ifade olunamayacak siyasi, hissi manaları telkin eder. Onun için ben, *tahrir-i mündericattan ziyade, resimlerden istifade ederim."

*Tahrir-i mündericat:
Yazılı belgeler

Abdülhamid'in hayatı hakkında 33 ilginç gerçek

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN