Arama

İslam Tarihi

Müslüman alimlerin icat ettikleri kimya araç gereçleri

Müslüman alimlerin icat ettikleri kimya araç gereçleri

Plastik, suni ipek, yapay kauçuk ve petrol gibi ürünlerle insülin ve penisilin gibi ilaçların tamamının kimya alanının gerçek öncüleri olan Müslüman âlimlerce keşfedildiğini biliyor musunuz? Peki ya, "kimya" kelimesinin tüm dünyaya bu bilimin temellerini oluşturan Müslüman âlimler sayesinde yayıldığını? İslam'ın altın çağında, Müslüman âlimler kimya biliminin temellerini atmış; pek çok laboratuvar araç gerecinin mucidi olmuşlardı.

Anadolu’yu manevi sultanı: Ahmet Yesevi

Anadolu’yu manevi sultanı: Ahmet Yesevi

Anadolu'nun Müslüman yurdu hale gelmesinde büyük rolleri bulunan önemli kimseler vardır. Bu isimlerden biri de, Pir-i Türkistan lakabıyla anılan Ahmed Yesevi'dir. Yüzlerce öğrenci yetiştirerek Türkistan ve Anadolu coğrafyasını besleyen Yesevi, Türk - İslam tarihinin büyük şahsiyetleri arasındadır. Hayatının bilinmesi Anadolu tarihi ve kültürümüz açısından büyük önem taşır.

Anadolu’nun kurucularından: Siraceddin El Urmevi

Anadolu'nun kurucularından: Siraceddin El Urmevi

Anadolu'da yaşamış ve bölgenin mayalanmasında katkıda bulunmuş alim ve ariflerin hayatlarının ele alındığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akkanat'ın konuk olduğu Göğerenler programının 2. bölümünde Siraceddin el- Urmevi konuşuldu. Anadolu'yu manevi olarak inşa eden önemli isimlerden biri olan Urmevi, Selçuklu döneminde aldığı görevler ve daha sonra yetiştirdiği öğrencilerle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda dahi etkili olmuş bir isim. İşte Siraceddin el-Urmevi'nin hayatı..

İbn-i Sina Batı tıbbını nasıl etkiledi?

İbn-i Sina Batı tıbbını nasıl etkiledi?

İbn-i Sina, tıp dünyasına büyük katkı sağlayan, geliştirdiği tedavi yöntemleri günümüzde dahi kullanılan bir hekimdir. Avrupa'da "Avicenna" ve "Hekimlerin Prensi" olarak anılan İbn-i Sina'nın kaleme aldığı eserler, Batı tıbbının başlıca kaynağı olmuş ve ders kitabı olarak okutulmuştu. Peki, İbn-i Sina Batı tıbbını nasıl etkiledi? Onun bin yıl önce keşfettiği tedavi yöntemleri nelerdi?

İslam uygarlığında geliştirilen denizcilik faaliyetleri

İslam uygarlığında geliştirilen denizcilik faaliyetleri

Müslümanlar, yedinci yüzyılın ortalarına doğru kendi filolarıyla Akdeniz'in doğusuna hâkim olmaya başladılar. Buradaki adaları fethetmeye başlayıp kısa bir zamanda önce güney Akdeniz'de ve daha sonra Akdeniz havzasının tamamında büyük bir deniz gücü haline geldiler. Onları bu alanda bu denli geliştiren şey ise denizcilik, coğrafya ve astronomi alanında geliştirdikleri aletler, geometri ve matematik alanındaki engin bilgileriydi.

Kudüs’ü ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Kudüs’ü ne kadar tanıyorsun? Soruları bil, kendini test et!

Dünya tarihinin en önemli şehri Kudüs, Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir beldedir. Sezai Karakoç'un "gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı mübarek ve mukaddes şehir Kudüs'ü siz ne kadar iyi tanıyorsunuz?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN