Arama

İslam Tarihi

İktisadın temellerini Adam Smith’ten önce İbn Haldun attı

İktisadın temellerini Adam Smith’ten önce İbn Haldun attı

Dünya üzerinde iktisadın temellerini Adam Smith'in attığı bilinir. Kaleme aldığı Ulusların Zenginliği adlı eseri, ekonomi alanında bir başucu kaynağıdır ve ünlü filozof, literatüre kazandırdığı görüş ve kavramlarla "ekonominin babası" olarak anılır. Ancak onun savunduğu teorileri kendisinden 4 asır önce İslam uygarlığında yaşayan bir alim dile getirmiştir: İbn Haldun. Refahın kaynağının emek olduğunu belirten İbn Haldun, iktisadın psikoloji ile etkileşimine de dikkat çekmiş; emeğin ahlak ve karakter üzerindeki etkisine ışık tutmuştur.

Peygamber Efendimizin vahiy katipleri

Peygamber Efendimizin vahiy katipleri

Peygamber Efendimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayetleri ile gelmişti. Ardından parça parça nüzul olan Kur'an-ı Kerim, hem müminler tarafından ezberlenmiş hem de o günün şartlarıyla kemik, deri parçaları, hurma dalları ve parşömen gibi yüzeylere yazılmıştı. Ayetleri yazıya geçiren ve vahiy katipleri olarak anılan sahabeler, Kur'an-ı Kerim'in eksiksiz olarak bir araya getirilmesine vesile olmuşlar, bizlere değerli bir miras bırakmışlardı. Peki, Peygamberimizin vahiy katipleri kimlerdi? Kaç vahiy katibi vardı?

Müslüman alimlerin optik ile ilgili çalışmaları

Müslüman alimlerin optik ile ilgili çalışmaları

Görmeye dair ilk teorileri Yunan bilginleri ortaya atmış; ancak Müslüman alimlerin çalışmaları bu teorilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu. Bundan bin yıl önce Kindi, İbnü'l Heysem ve İbn Sehl gibi Müslüman alimler, gerçekleştirdikleri deneyler ve keşiflerle görmenin doğasını açıklamışlar; optik biliminin temellerini atmışlar ve kendilerinden sonra gelen bilim insanlarına önemli bir miras bırakmışlardı. Öyle ki, kaleme aldıkları eserler, optik ilminin başlıca kaynakları olmuşlardı.

6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit

6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit

Zeyd bin Sabit, Medineli genç bir sahabilerden biriydi. Güçlü bir hafızaya sahip olan Zeyd, Hicret gerçekleşmeden önce 17 sureyi ezberlemişti. Peygamberimiz, Yahudilerle yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sırasında kendisine yardımcı olması için Zeyd'in İbranice yazmayı öğrenmesini istemiş; o da kısa sürede bu dili öğrenmişti. 6 dil bilen Zeyd'in, Farsçayı Kisra'nın elçisinden, Rumcayı, Habeşçeyi ve Kıpticeyi Resulullah'ın hizmetçilerinden öğrendiği rivayet edilir. Aynı zamanda vahiy katiplerinden olan Zeyd, Kur'an-ı Kerim'in Mushaf haline getirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

En çok hadis rivayet eden sahabilerden Cabir bin Abdullah

En çok hadis rivayet eden sahabilerden Cabir bin Abdullah

Cabir bin Abdullah, Peygamberimizin yaşadığı dönemde genç sahabilerden biriydi. Nübüvvetin 13 yılında yapılan İkinci Akabe Biatı'na babası ile birlikte katılan Cabir, 70 kişilik heyetin en küçük üyesiydi; üstelik o zaman, henüz taş bile atamayacak kadar küçüktü. Cabir, Uhud Gazvesi'nin ardından tüm gazvelere katılmış, Peygamberimizin özel ilgi ve iltifatına mazhar olmuştu. 1000'den fazla hadis nakleden altı sahabiden biri olan Cabir'in Peygamberimize yakınlığı, hadis kitaplarında da bazı rivayetlerle aktarılır. Peki, Cabir bin Abdullah kimdir?

Peygamberimizin dedesi Kureyş reisi Abdülmuttalib

Peygamberimizin dedesi Kureyş reisi Abdülmuttalib

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan; Kureyş'in adil reisiydi. Reisliği döneminde gördüğü bir rüya üzerine Cürhümlülerin Mekke'yi terk ederken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini bulmuştu. Fil Vakası'nda, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ile müzakerelerde bulunmuş ve büyük bir metanetle Kabe'yi sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlatmıştı. Daha doğmadan yetim, küçük yaşta ise öksüz kalan Peygamber Efendimizi o himaye etmiş, yaşadığı müddetçe gereken ihtimamı göstermişti. Peki, Abdülmuttalib kimdir?

Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han

Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han

Cengiz Han'ın torunu, Altın Orda devletinin hükümdarı Berke Han, Müslüman olan ilk Moğol hanıydı. Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus'u Bizans'ın elinden kurtardı, İslam'ın yayılmasında etkili oldu; İslam ülkelerinin istilalarına ve zulümlere karşı savaştı. Kur'an-ı Kerim eğitimi için medreseler açtırdı, sarayda imam ve müezzinler bulundurdu ve alimleri himaye etti. Onun vesilesiyle pek çok Moğol ve Kıpçak Müslüman oldu. Peki, Berke Han kimdir?

Şanlıurfa'da kiliseden camiye dönüştürülen 5 yapı

Şanlıurfa'da kiliseden camiye dönüştürülen 5 yapı

Tarih boyunca Müslümanlar İslam'ı yaymak için birçok bölgeyi fethetti. Fethedilen bölgelerde kilise olan birçok yapı, fethin sembolü olarak camiye çevrildi. Peki, Peygamberler şehri Şanlıurfa’da hangi yapıların camiye dönüştürüldüğünü biliyor musunuz?

Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer

Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer

İslam'ın ikinci halifesi Hz. Ömer, Resul-i Ekrem'in en yakın dostlarından biriydi ve Peygamberimiz çeşitli konularda sık sık onunla istişare ederdi. Hz. Ömer, İslam'ın hükümleri konusunda ileri görüşlülüğü ile ön plana çıkmış, onun bu özelliği nazil olan ayetlerle teyit edilmiş; bu ayetler "Muvafakat-ı Ömer" olarak adlandırılmıştı. İslam dinindeki bazı hükümler konusunda ileri görüşlülük gösteren Hz. Ömer'in firasetine oğlu Abdullah da "dediği mutlaka çıkar" şeklinde işaret etmişti. Allah'ın mümin kuluna verdiği ilhamla Hz. Ömer'in daha nazil olmadan evvel temenni ettiği o ayetler...

Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler

Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler

Tarihte, jeolojik yapıları nedeniyle fay hatları üzerinde bulunan İslam ülkelerinde depremler sık görüldü. Bu fay hatları pek çok depremi tetikledi; beraberinde gerçekleşen afetler de can ve mal kaybına yol açtı. Peygamber Efendimiz ve ashabı, deprem gibi doğal afetlerden sonra Allah'a dua edilmesini tavsiye ederdi. Peki, tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremlerin etkileri ne oldu? Hangi depremden sonra dağ parçalanarak denize kaydı ve nehir tamamen kayboldu?

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN