Arama

İslam biliminin Batı dünyasına etkileri

Yedinci asırdan itibaren fetihlerle dünyaya hakim olan İslam medeniyetinin etkisini en çok gösterdiği alanlardan birisi de bilimsel sahaydı. Dünya tarihinin gördüğü en güzel medeniyet beşiklerinden olan Endülüs'te ortaya çıkan İslam anlayışı, en çok Batılıların ilgisini çekmişti. Avrupalılar Endülüs'ten öğrendikleri bilimsel çalışmaları tercüme faaliyetleri ile kendi dillerine kazandırarak bir bilim ihdas ettiler. İslam medeniyetinin Batı bilimine olan etkilerini araştırdık.

🔷 İslam toplumunda Resulullah'ın (SAV) önderliğinde ilk dönemde sağlanan yerleşik düzen, çağın ötesindeki bilimsel gelişmelerin başlamasına vesile olmuştu.

🔷 İlk dönem İslam toplumunda öne çıkan bilgi ve medeniyet kurucu anlayışın tezahürü olarak İslam fetihleri ile beraber hukuki, eğitim ve ticari kurumlar oluşmaya başlamıştı.

DÜNYA TARİHİNE YÖN VERMİŞ MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI

🔷 Bununla beraber İslami bilimlerin faaliyetleri dünyanın hızla dört bir yanına dağıldı. İdareciler bilimsel faaliyetleri destekleyerek bilim insanlarını himaye etti.

🔷 Evvela İslami ilimlerin doğuşu ve tasnifinin ardından Müslümanlar hızla fizik, matematik, kimya, tıp, cebir gibi pozitif bilimlerde ilerleyerek Batılı çağdaşlarını geride bıraktı.

🔷 Bu sırada Batı dünyasında bilimsel faaliyetler sadece İncil çalışmalarından ibaretti. Bundan dolayı ciddi bir Hristiyan teolojisi mevcuttu. Bunun dışında bir bilimsel faaliyet mevcut değildi.

🔷 Batılılar bilimsel eksiklerini kiliseye rağmen tamamlamak için 8. yüzyıldan itibaren yüzlerini Doğu'ya, İslam güneşinin aydınlattığı topraklara çevirdiler.

OSMANLI'DA BİLİMİN TEMELLERİNİ ATAN ALİM

🔷 Rahatlıkla söyleyebiliriz ki: Günümüz Batı bilimi İslam biliminden ciddi şekilde etkilendi. Teşekkülünün ilk döneminde sadece taklit aşamasında sabit kaldı.

🔷 Asırlar sonra siyasi, kültürel ve toplumsal şartların değişmesi ile beraber Batı dünyası, bilimsel sahada faaliyet yürütebilecek yetkinliğe kavuştu.

🔷 Batı bilimi olarak tabir ettiğimiz bilimsel düşünce, İslam ile tanışana kadar Helenistik bir kültüre dayanan Hristiyan kültürüydü. İslam ile tanışmasının ardından beslendi ve kendine bir yol çizdi.

Helenistik nedir?

Büyük İskender'den sonra gelişen sanat, kültür ve tarihi maziye verilen kapsayıcı isim.

🔷 Böylece İslam dini Müslümanların bir medeniyet kurmasına sebep olduğu gibi Batı dünyasının bilimsel faaliyetlerinin de tetiklendiği nokta oldu.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE ÇIĞIR AÇAN OSMANLI ÂLİMLERİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN