Arama

Mefhum

İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva

İnsanın kazanacağı en üstün mertebe: Takva

Allah korkusu ve saygısıyla O’nun yasakladığı her türlü şeyden uzak durma, sakınma manasına gelen takva ayrıca güzel olan pek çok hasleti de içerisine alan bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların ısrarla takvalı kimseler olması öğütlenmiş ve üstünlüğün ancak takvada olabileceği bildirilmiştir.

İlahi aşkın anahtarı: Muhabbet

İlahi aşkın anahtarı: Muhabbet

Bazı kelimeler var ki, duyduğumuz anda gönlümüze ferahlık verir. İşte bunlardan biri muhabbettir. Günlük hayatımızda sevgi, dostça konuşma anlamlarında kullandığımız bu haslete sıkı sıkı sarılmamız gerekir. Çünkü dünyanın güzelliklerine ancak muhabbet ile erişebilmek mümkündür. Peki muhabbetin insana kazandırdıkları nelerdir? Tasavvufta muhabbetin dereceleri nelerdir? Gelin bu mefhuma daha yakından bakalım.

Kalbin anahtarı: Hüzün

Kalbin anahtarı: Hüzün

Hayatın her anında yaşanan duygulardan biri olan hüzün, bir çeşit gönül üzgünlüğüdür. Birçok alanda “keder” ve “üzüntü” anlamına gelen bu duygu, tek bir tanımlayamaya tabi tutulmaktan çok uzaktır. “Kur'ân hüzünle nazil oldu” hadisinden hareketle sizler için bu Ramazan ayında hüzün kavramını ele aldık.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

Bazı kelimeler var ki duyulduğu andan itibaren insanın kalbine ferahlık verir. İşte bunlardan biridir merhamet. İnsanı insan yapan erdemlerin başında gelir. İslam bütün varlıkları içine alacak şekilde merhametli olmayı öğütler. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.” Gelin, merhamet mefhumuna daha yakından bakalım.

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

Allahu Teala ve kul arasındaki münasebeti kapsamlı bir şekilde izah eden bezm-i elest, Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabını sunduğu ilk ahiddir. Elest kavli, tasavvuf, fıkıh ve kelam ilimlerinde irdelenmekle beraber edebiyatta da zengin çağrışımları içermesi bakımından asırlarca yaygın bir şekilde kullanıldı. Edebiyatımızda çok farklı dönemlerde yazılmış iki şiir vardır ki şairlerimizin elest bezmini nasıl algıladığını en canlı biçimde gösterir. Gelin elest bezminin edebiyatta hangi anlamları sembolize ettiğine Ahmet Paşa ve Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden yakından bakalım…

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN