Arama

Mefhum

Sabır ve tahammül arasındaki ince çizgi

Sabır ve tahammül arasındaki ince çizgi

Sabır ve tahammül, hayatımızın her yerinde karşılaştığımız ve kullandığımız iki kavramdır. Aslında sıklıkla birbirlerinin yerine kullansak da iki kelime arasında ince bir nüans bulunuyor. Her hadiseye olduğu gibi sınandığımız imtihanlara da sabır veya tahammül çerçevesinden bakmak, yaşamımızda olağanüstü farklılıklara yol açabiliyor. Bu iki kelimeyi daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Hakkında çok az şey bildiğimiz muamma: Ruh

Hakkında çok az şey bildiğimiz muamma: Ruh

Kur'an-ı Kerim'de 21 farklı yerde geçen ruh ifadesi, sahabilerin Peygamber Efendimiz'e mahiyetini sormalarının üzerine İsra suresi 85. ayet-i kerimede, hakkında biz kulların çok az bilgiye sahip olduğu kavram olarak tanımlanır. Kimi alimler bu ayet-i kerimeyi 'Allah ruhla ilgili bilgiyi sadece kendisine ayırmıştır' şeklinde yorumlarlar. Peki mahiyeti, varlığı, özellikleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız ruh kavramı ile ilgili ayetler nasıl tefsir edilir?

İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

Daima hakkın ve adaletin mizanı, hayrın ve sıdkın vazgeçilmez öncüleri olan İslam halifeleri, tüm tarih boyunca zalimlerin ana hedefi oldular. Hz. Ebubekir'in ardından gelen ikinci halife Hz. Ömer, mescitte suikaste uğrayarak şehadete erdi. Bu olayın ardından halifeleri mabette, namaz esnasında gelecek saldırılardan muhafaza etmek üzere maksure yapısı icat edildi. Peki, devlet başkanlarını suikastten koruyan, sultanları payitahtta payidar kılan maksure yapısı nedir?

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

Fetihler vasıtasıyla farklı kültür ve medeniyetlerin sanat yaklaşımları ile iletişim kuran İslam medeniyeti, kendine has bir sanat dili ve geometrisi oluşturur. Maddiyatın ötesine geçen İslam sanatı, sade ve grafiksel bir yorumla mekanın içinde kendini ifade eder. İslam mimarisinin gelişmesi ve ilerlemesiyle bu kavram tecessüm ederek mimarinin kalbine yerleşir. Peki, İslam mimarisi mekanı nasıl inşa eder?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN