Arama

Mefhum

Akrabalık bağlarını yaşatmayı ifade eden kavram: Sıla-i rahim

Akrabalık bağlarını yaşatmayı ifade eden kavram: Sıla-i rahim

Akrabalık bağlarını yaşatmayı, akrabaların birbirini ziyaret etmesini ve iyi ilişkiler kurmasını ifade eden sıla-i rahim, kişinin, mirasçısı konumunda olan veya olmayan akrabalarına, yakınlık derecesi sırasını gözeterek, imkânı nispetinde maddi ve manevi yönden yardımcı olması, ilgi ve alaka göstermesi, onlarla irtibatı koparmaması anlamlarına gelir. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: “Allah’a ve ahiret gününe inanan, akraba ilişkilerini sıkı tutsun…”

İslâm sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü: Tabakat

İslâm sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü: Tabakat

Peygamber Efendimizin; "İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da onları takip edenlerdir." sözünün anlam ve önemi çerçevesinde âlimler tarafından yazılan tabakat, İslâm geleneğinde sahâbe, tâbiîn, âlimler, edip, şair ve sanatkârlar, sûfîler, düşünürler ve ayırıcı niteliklere sahip olan kişilerden söz eden eserleri ifade eder.

Çağının edebiyat ve kültür ürünü olan eserler: Tezkireler

Çağının edebiyat ve kültür ürünü olan eserler: Tezkireler

Çağının bir edebiyat ve kültür ürünü olan tezkireler aynı zamanda dönemin sosyal ortamından da özellikler barındırırken; ayrıca günümüz araştırmaları için de değerli birer belge ve kaynak durumundadırlar. Eskiden belli bir meslekte yetişmiş kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı eserlere verilen genel ad olan tezkire, Osmanlı kültüründe şair biyografilerini içeren eserler anlamında kullanılıyordu. Türk Edebiyatında tezkire yazma geleneğinin temelini ise Ali Şir Nevaî, Mecâlisü'n-Nefâis adlı eseri ile attı.

Hâdimü’l Haremeyn

Hâdimü’l Haremeyn

İslâmiyet’in iki mukaddes şehri olması nedeniyle “Haremeyn” olarak anılan Mekke ve Medine’nin “hizmetkârı” anlamında kullanılan bir tabir, Hâdimü’l Haremeyn. Bu unvanı kullanan ilk hükümdar, 12’inci yüzyılda İslam’a büyük hizmetleri bulunan Selahaddin Eyyûbî’ydi. Onun ardından hilafetle özdeşleşen bu unvan, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı ele geçirmesinin ardından mukaddes emanetlerle birlikte Osmanlı sultanlarına devroldu. Hâdimü’l Haremeyn, hilafetin kaldırılmasına dek Osmanlı’da resmî yazışmalarda kullanılan, sikkelere darp edilen ve hutbelerde söylenilen bir unvandı…

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN