Arama

Mefhum

Kalbin anahtarı: Hüzün

Kalbin anahtarı: Hüzün

Hayatın her anında yaşanan duygulardan biri olan hüzün, bir çeşit gönül üzgünlüğüdür. Birçok alanda “keder” ve “üzüntü” anlamına gelen bu duygu, tek bir tanımlayamaya tabi tutulmaktan çok uzaktır. “Kur'ân hüzünle nazil oldu” hadisinden hareketle sizler için bu Ramazan ayında hüzün kavramını ele aldık.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

Bazı kelimeler var ki duyulduğu andan itibaren insanın kalbine ferahlık verir. İşte bunlardan biridir merhamet. İnsanı insan yapan erdemlerin başında gelir. İslam bütün varlıkları içine alacak şekilde merhametli olmayı öğütler. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.” Gelin, merhamet mefhumuna daha yakından bakalım.

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

Allahu Teala ve kul arasındaki münasebeti kapsamlı bir şekilde izah eden bezm-i elest, Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabını sunduğu ilk ahiddir. Elest kavli, tasavvuf, fıkıh ve kelam ilimlerinde irdelenmekle beraber edebiyatta da zengin çağrışımları içermesi bakımından asırlarca yaygın bir şekilde kullanıldı. Edebiyatımızda çok farklı dönemlerde yazılmış iki şiir vardır ki şairlerimizin elest bezmini nasıl algıladığını en canlı biçimde gösterir. Gelin elest bezminin edebiyatta hangi anlamları sembolize ettiğine Ahmet Paşa ve Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden yakından bakalım…

Sırât-ı müstakîm

Sırât-ı müstakîm

Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur’an tabiri. Sözlükte “anayol; doğru ve apaçık yol” mânalarına gelen sırât ile “dengeli ve dosdoğru” anlamındaki müstakīm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakîm “apaçık, dosdoğru ve hak yol” demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun “hedefe ulaştıran en kısa yol” anlamına geldiğini gösterir.

Haşiye nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Arapçada haşiyenin anlamı nedir?

Haşiye nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Arapçada haşiyenin anlamı nedir?

Haşiyelerin, İslam ilim ve düşünce tarihinde, klasik eserler ve meselelerin enine boyuna tartışılarak, düşüncenin herhangi bir kesintiye uğratılmaksızın akışının sürdürülmesi gibi temel bir işlevi vardır. Genellikle muhtasar yazılmış meşhur bir metnin şerhi üzerine yapılmış olan haşiyeler hem şerhte hem de metindeki bazı kelime ve terkiplerle ya da metinde geçen özel isim, ayet, hadis, şiir gibi hususlarla ilgili olarak yapılan kısa açıklamalar mahiyetindedir. Peki, haşiyenin anlamı tam olarak nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Haşiyeye neden ihtiyaç duyulur? Arapça'da haşiyenin anlamı nedir? Kısaca derledik.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN