Arama

Mefhum

Hakkında çok az şey bildiğimiz muamma: Ruh

Hakkında çok az şey bildiğimiz muamma: Ruh

Kur'an-ı Kerim'de 21 farklı yerde geçen ruh ifadesi, sahabilerin Peygamber Efendimiz'e mahiyetini sormalarının üzerine İsra suresi 85. ayet-i kerimede, hakkında biz kulların çok az bilgiye sahip olduğu kavram olarak tanımlanır. Kimi alimler bu ayet-i kerimeyi 'Allah ruhla ilgili bilgiyi sadece kendisine ayırmıştır' şeklinde yorumlarlar. Peki mahiyeti, varlığı, özellikleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız ruh kavramı ile ilgili ayetler nasıl tefsir edilir?

İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure

Daima hakkın ve adaletin mizanı, hayrın ve sıdkın vazgeçilmez öncüleri olan İslam halifeleri, tüm tarih boyunca zalimlerin ana hedefi oldular. Hz. Ebubekir'in ardından gelen ikinci halife Hz. Ömer, mescitte suikaste uğrayarak şehadete erdi. Bu olayın ardından halifeleri mabette, namaz esnasında gelecek saldırılardan muhafaza etmek üzere maksure yapısı icat edildi. Peki, devlet başkanlarını suikastten koruyan, sultanları payitahtta payidar kılan maksure yapısı nedir?

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

Fetihler vasıtasıyla farklı kültür ve medeniyetlerin sanat yaklaşımları ile iletişim kuran İslam medeniyeti, kendine has bir sanat dili ve geometrisi oluşturur. Maddiyatın ötesine geçen İslam sanatı, sade ve grafiksel bir yorumla mekanın içinde kendini ifade eder. İslam mimarisinin gelişmesi ve ilerlemesiyle bu kavram tecessüm ederek mimarinin kalbine yerleşir. Peki, İslam mimarisi mekanı nasıl inşa eder?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN