Arama

Tarih

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Ortadoğu, geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan bir coğrafya. Stratejik konumuyla günümüzde oldukça önemli olan bu bölge, bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı ve o dönemde de oldukça popülerdi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmış, dönemin sultanları dünyanın farklı yerlerine ait fotoğrafları arşivlemeye başlamıştı. Osmanlı arşivlerinde Ortadoğu coğrafyasına dair fotoğrafları sizler için derledik.

Sultan Abdülhamid'in ülkeyi ihya eden 3 okulu

Sultan Abdülhamid'in ülkeyi ihya eden 3 okulu

Üç kıtanın hükümdarı olan Sultan II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Eğitime de büyük önem veren Sultan Abdülhamid, açtığı okullarla ülkeyi ihya etti. Ders programlarını bizzat hazırladığı bu okullarla zihinlerin dönüşümünü sağlayarak donanımlı bir neslin ortaya çıkmasını sağladı. Kuruldukları alanda döneminin ilkleri sayılan, Sultan Abdülhamid'in açtığı 3 mektebi sizler için derledik.

Osmanlı’da ticaretin kalbi: Bedesten

Osmanlı’da ticaretin kalbi: Bedesten

Bedestenler, Osmanlı ticaret hayatının kalbiydi. Öyle ki, bir bedesten kimi zaman ender eşyaların bulunduğu bir dükkan, kimi zaman mal fiyatlarının belirlendiği borsaydı. Ticari malın, serüveninde konakladığı, mola verdiği veya sona ulaştığı mekanlardan biri olan bedestenleri sizler için derledik.

Hürrem Sultan’ın cenazesi

Hürrem Sultan’ın cenazesi

Osmanlı Devleti'nin "Muhteşem Yüzyıl"ı yaşadığı bir dönemde İstanbul'a gelen bir seyyahtı Kudbüddin Mekki. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu dönemde, yolu iki defa İstanbul'a düşmüş; kaleme aldığı seyahatnamesinde Hürrem Sultan'a ve cenazesine dair ilginç detaylar vermişti. Peki, Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ın ölümünün ardından neler yaşamıştı? Anneleri hayatta iken çok iyi geçinen çocukların arasına Hürrem Sultan'ın vefatının ardından neden nifak girdi?

İslam uygarlığındaki kütüphaneler hakkında ilginç bilgiler

İslam uygarlığındaki kütüphaneler hakkında ilginç bilgiler

Emevi dönemindeki idarecilerin Kurtuba Kütüphanesi'nde altı yüz bin eserden oluşan dev bir koleksiyonu bulundurduğunu biliyor muydunuz? İslam uygarlığındaki pek çok şehir, yüzlerce kütüphane ve binlerce kitaba ev sahipliği yapardı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen alimler, bu kitaplardan faydalanırdı. Sadece kütüphaneler değil kişisel kitaplıklar da muazzam büyüklükteydi. Öyle ki bir Müslüman hekim, kitaplardan ayrılmak istememesi ve bunları taşımak için dört yüz deve gerekmesi sebebiyle Buhara sultanının davetini geri çevirmek zorunda kalmıştı. İşte sizlere İslam uygarlığında kütüphanelere verilen önemle ilgili ilginç bilgileri derledik.

İstanbul’u 510 yıl önce yıkan küçük kıyamet

İstanbul’u 510 yıl önce yıkan küçük kıyamet

II. Bayezid zamanında 1509'da meydana gelen depremde binlerce insan ölmüş, İstanbul harap olmuştu. Bu deprem İstanbul için o kadar yıkıcı olmuştu ki, tarihçiler tarafından "Kıyamet-i Sugra", yani "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılmıştı.

Avrupa tıbbı Müslüman hekimlerin hangi eserleriyle gelişti?

Avrupa tıbbı Müslüman hekimlerin hangi eserleriyle gelişti?

Bundan bin yıl önce, Avrupa'nın Karanlık Çağı yaşadığı dönemde Müslüman alimler bilim dünyasına dair pek çok keşif gerçekleştirdi. Tıp, o alanlardan sadece biriydi. Avrupa tıbbı, Müslüman alimlerin kaleme aldığı eserlerin Latinceye tercümeleriyle gelişti; birçok pratik uygulama bu eserler sayesinde öğrenildi. Hatta bazı tedaviler, Haçlı Seferleri sırasında İslam coğrafyasına gelerek yaralanan ve Müslüman hekimler tarafından tedavi edilen askerler aracılığıyla Avrupa'ya aktarıldı.

Türkiye'nin 510 yıllık deprem tarihi

Türkiye'nin 510 yıllık deprem tarihi

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı.Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunuyor.

Osmanlı'nın en iyi üç hattat padişahı

Osmanlı'nın en iyi üç hattat padişahı

Osmanlı sultanları, sahip oldukları ilim, aldıkları eğitimler ve gerçekleştirdikleri yeniliklerin yanı sıra icra ettikleri sanatlarla da tarihte iz bıraktılar. Bazı padişahlar, hüsn-i hat sanatı ile ilgilenerek "üstad" mertebesine kadar ulaştılar. Dönemin hat sanatçılarını himaye eden, henüz şehzadelik yıllarında hat sanatında icazetlerini alan ve bugün pek çok camide onlara ait olduğunu bilmediğimiz levhaları ile Osmanlı'nın en iyi üç hattat padişahını sizler için derledik.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN