Arama

Tarih

İstanbul’un sosyal yaşantısını renklendiren 12 âdet

İstanbul’un sosyal yaşantısını renklendiren 12 âdet

Toplum hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan adetler, sosyal hayatı düzenleyen kurallar toplamıdır. Eski İstanbul sakinlerinin adetleri, şehrin gizem dolu bir yanını daha ele verir. Yedikleri duttan şifa bekleyen Osmanlı halkından, savaş uzar korkusuyla evde oya işlemeyen kadınlara kadar İstanbul'un yaklaşık 3 bin yıllık tarihinde bunlara benzer sayısız ilginç âdet var... Kenti tanımak ve geçmişiyle yüzleşmek isteyenler için İstanbul'un sosyal yaşantısını renklendiren 12 âdeti derledik.

İbnülemin Mahmud Kemal kimdir?

İbnülemin Mahmud Kemal kimdir?

İbnülemin Mahmut Kemal, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin en yakın tanığı olarak bilinir. İbnülemin Mahmut Kemal, Osmanlı Devleti'ne 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde hizmet etmiş bir isim. Kuvvetli bir inanca, güçlü bir hafızaya ve geniş bir tarih bilgisine sahipti. Son dönem Osmanlı şairleri, müzisyenleri, sadrazamları ve hattatlarına dair kaleme aldığı eserleriyle bu kişilerin unutulmalarını önlemeye çalıştı. İbnülemin Mahmud Kemal kimdir? İbnülemin Mahmud Kemal'in hayatı…

Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

Peygamber Efendimiz ve müminler, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle Mekke'deki müşriklerden pek çok zulüm gördüler. Resul-i Ekrem'in İslam'ı tebliğinden itibaren başlayan bu tavır, her geçen gün şekil değiştirdi ve hem Peygamberimize hem de ashabına gösterilen eziyetler gün geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı, Medine'ye göç etti; bu olay, İslam tarihinin en önemli dönüm noktası oldu. Hicret, İslam dininin güçlenmesini, daha geniş kitlelere yayılmasını, siyasi ve idari manada yenilikleri beraberinde getirdi. Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetleri derledik.

18 maddede cülus töreni hakkında bilinmesi gerekenler

18 maddede cülus töreni hakkında bilinmesi gerekenler

Sözlükte oturmak anlamına gelen cülus, kadim saltanat geleneğiydi. Osmanlı döneminde sultanlar, büyük ve ihtişamlı törenlerle tahta çıkarlardı. Saltanat değişiklikleri imparatorluğun dört bir tarafında büyük şenliklerle kutlanırdı. Payitaht, Osmanlı tarihinin en önemli merasimlerine sahne olurdu. Peki, yeni hükümdarlara nasıl dua edilirdi? Padişahlar ne tören sırasında ne giyerdi? Tahta çıkış merasimi nasıldı?

Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk nasıl öldürüldü?

Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk nasıl öldürüldü?

Nizamülmülk, tarihte belki de en ön plana çıkan vezirlerden biridir. Büyük Selçuklu döneminde Sultan Alparslan ile başlayan vezirliği, Sultan Melikşah devrinde devam etmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nin askeri teşkilatlanmasını ve siyasi istikrarını sağlayan Nizamülmülk, pek çok savaşın kazanılmasını ve pek çok isyanın bastırılmasını sağlamıştı. Orduyu Orta Çağ'ın en güçlü ordusu haline getiren Nizamülmülk, İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından biri sayılırdı. Hasan Sabbah ve fedaileriyle mücadele etmiş; kurucusu olduğu Nizamiye Medreseleri ile ilmin gelişmesini sağlamış ve kaleme aldığı Siyasetname ile gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştı. Peki, Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk nasıl öldürüldü?

Selçukluların yemek kültürü nasıldı?

Selçukluların yemek kültürü nasıldı?

Dünyanın en iyi mutfakları arasında sayılan Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Selçuklular döneminde Orta Asya'dan getirilen birikim ve Anadolu'daki etkileşim sonucu Türklerin yemek kültürlerinin de temelleri atılmıştır. Peki, Selçukluların ilk öğünü kuşluk vaktinde yediğini biliyor musunuz? İşte en çok tükettikleri yemeklerden sofra adabına, mutfakta kullandıkları araç gereçlerinden Mesnevi'de yer alan yiyeceklere kadar Selçuklularda yemek kültürü...

Eserleri Latinceye ilk çevrilen Müslüman bilim adamı: Battani

Eserleri Latinceye ilk çevrilen Müslüman bilim adamı: Battani

Matematiğin temellerini atan Müslüman bilim adamı Battani, trigonometrinin babası kabul edilir. En büyük astronomlardan biri olan Battani, çalışmalarıyla kendinden asırlar sonra gelen Kopernik, Johann Müller gibi Batılı bilim adamlarının ufuklarını açtı ve onların çalışmalarına öncülük etti. Peki, çığır açan astronom ve ünlü matematikçi Battani hangi ilklere imza attı?

Balkanlarda ilim mayalayan eğitim kurumu: Medresetü'n Nüvvab

Balkanlarda ilim mayalayan eğitim kurumu: Medresetü'n Nüvvab

Medresetü'n Nüvvab, Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından 1908 yılında bağımsızlığını elde Bulgaristan’da, Müslümanların dini eğitim ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bir eğitim kurumuydu. Başta İslami ilimler olmak üzere pek çok alanda ders veren bu kurum, Türkiye’de mektep ve medreselerin kapatıldığı bir dönemde kurulmuş; pek çok alim yetiştirmiş ve İslami eğitim kurumları için önemli bir örnek teşkil etmişti. Süleymaniye medreselerinden sonra kurulmuş en yüksek dereceli okul olan Medresetü'n Nüvvab, koleksiyoner Enver Beşinci’nin kaleme aldığı “Osmanlı’dan Günümüze, İcazetten Diplomaya” adlı çalışmayla gündeme geldi. Beşinci, Medresetü'n-Nüvvâb’tan mezun olan bir kişiye ait olan icazetname üzerinden Osmanlı’daki mektep ve medrese eğitiminin nasıl sekteye uğratıldığı gözler önüne seriyor.

Osmanlı tokadı nedir, tarihçesi hakkında bilgiler...

Osmanlı tokadı nedir, tarihçesi hakkında bilgiler...

Meşhur Osmanlı tokadının nereden geldiğini biliyor musunuz? Küçük bir beylikten cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlı'nın büyümesindeki en etkili unsurlardan biri, kurduğu sistemli ordularıydı. Bu ordudaki askerlerin hepsi savaşmayı İslam'a hizmet olarak gördü ve "ölürsek şehid, kalırsak gazi" anlayışıyla olağanüstü başarı örnekleri sergilediler. Bu güçlü ordularla özdeşleşen Osmanlı tokadı da, korkusuz süvariler olan Deliler ile ünlendi ve dünyaya nam saldı. İşte Osmanlı tokadı ve Deliler hakkında ilginç bilgiler...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN