Arama

Eğitim

Müzik nazariyatında bir gelenek: Edvar

Müzik nazariyatında bir gelenek: Edvar

Edvar, müzikle bütünleşen hayatın evrendeki oluşumunu çözmeye yönelik olarak, özellikle Ortaçağ’dan itibaren ortaya çıkmış, çeşitli şekillerde belli bir döneme kadar süregelen bir gelenekti. Bu gelenek, ait oldukları dönemlerin geleneksel müzik özelliklerini ayrıntılı bir biçimde yansıtıyordu.

Osmanlı’nın ilk kız öğretmen okulu: Dârülmuallimât

Osmanlı’nın ilk kız öğretmen okulu: Dârülmuallimât

19’uncu yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin birçok alanda yenileşmeye gittiği, modernleşme konusunda yeni adımlar attığı bir asırdı. İlme daima önem veren bir medeniyetin mirasçıları olarak, birçok eğitim kurumunun temeli bu dönemde oluşturulmuştu. En büyük yeniliklerden biri de, kız mekteplerinin açılması sonrası ihtiyaç haline gelen “Dârülmuallimât” adlı kız öğretmen okullarıydı…

Okuma alışkanlığının gelecekteki temeli çocuk edebiyatı

Okuma alışkanlığının gelecekteki temeli çocuk edebiyatı

Çocuk edebiyatı okuma kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için okuma alışkanlığı kazanımına da bir yatırım teşkil eder. Çocuk edebiyatı çocuğun hayatına bereket ve zenginlik katar. Farklı dünyaya, derinliğe ve zenginliğe merdiven olan kitap her basamakta çocuğun keşfetmesini, anlamasını, yorumlamasını, zevk almasını ve iç dünyasının zenginleşmesini sağlar.

Zeynep Hanım Konağından Edebiyat Fakültesine

Zeynep Hanım Konağı'ndan Edebiyat Fakültesi'ne

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı ve Abdülaziz devri sadrazamlarından Yusuf Kâmil Paşa’nın eşinin ismini taşıyan Zeynep Hanım Konağı, İstanbul'un ilk taş konaklarından olan Beyazıt'taki Midhat Paşa ve Vefa'daki Münir Paşa konaklarıyla aynı zamanda inşa ettirildi. Bir süre 'Darülhayır' adında bir okul tarafından kullanıldı. 1942'de çıkan yangın, binanın yarısının tamamen yanmasına sebep oldu. 1943'ün ortalarına kadar sadece dört duvarı ayakta kalan konak yıktırıldı ve yerine bugün Edebiyat Fakültesi olarak kullanılan bina inşa ettirildi.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN