Arama

Edebiyat

Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Kalem kasideleri (kalemiyyeler), hem kaside olmaları hem de kültür ve medeniyetimizde önemli bir yer işgal eden kalemden bahsetmeleri dolayısıyla önemli bir türdür. Kalemiyye yazan şairlerin başında Fuzuli gelmektedir. Fuzuli, otuz beş beyitten oluşan Kalem Kasidesi'ni Vezir Celâlzâde Mustafa Çelebi'yi övmek için yazmıştır. Peki, her bir beytinde farklı anlam kapıları aralayan Kalem kasidesi nasıldır? 16. yüzyılın sanat ve edebiyat hayatı ile ilgili bize hangi ipuçları sunar? İşte şerhiyle beraber Fuzuli'nin Kalem Kasidesi...

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

“Ezelde canlara sunulan merhaba”: Bezm-i Elest

Allahu Teala ve kul arasındaki münasebeti kapsamlı bir şekilde izah eden bezm-i elest, Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabını sunduğu ilk ahiddir. Elest kavli, tasavvuf, fıkıh ve kelam ilimlerinde irdelenmekle beraber edebiyatta da zengin çağrışımları içermesi bakımından asırlarca yaygın bir şekilde kullanıldı. Edebiyatımızda çok farklı dönemlerde yazılmış iki şiir vardır ki şairlerimizin elest bezmini nasıl algıladığını en canlı biçimde gösterir. Gelin elest bezminin edebiyatta hangi anlamları sembolize ettiğine Ahmet Paşa ve Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden yakından bakalım…

Abdurrahim Karakoç'un bestelenen şiirleri

Abdurrahim Karakoç'un bestelenen şiirleri

"Şiire nasıl başladınız?" sorusuna "Besmeleyle" cevabını veren Abdurrahim Karakoç, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdi. Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç'un 100'e yakın şiiri bestelenerek geniş kitlelere ulaştı. Bugün Karakoç'un vefatının üzerinden tam 8 sene geçti. Yaralı hislerin keskin dilli ozanını rahmet ve özlemle anıyoruz.

10 maddede edebiyatın gür sesi: Baki

10 maddede edebiyatın gür sesi: Baki

Baki, döneminde "şairler sultanı" anlamına gelen "Sultânü'ş-şuarâ" unvanıyla anılırdı. Kaleme aldığı şiirler ile edebiyatın çehresini değiştiren şairin şöhreti Anadolu ve Rumeli'yi aşıp Hint saraylarına kadar yayıldı. Çağdaşlarına göre daha sade ve anlaşılır bir dil kullanan usta kalem, Türk şiirinin önemli isimler yetiştirdiği bir yüzyılda yaşadığı halde hepsini gölgede bıraktı. Sizler için, kubbede hoş sada bırakan Baki'nin hayatını ve hafızalarda yer edinen şiirlerini derledik.

Türkçedeki az bilinen 33 kelime

Türkçedeki az bilinen 33 kelime

Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Anadilimizdeki kelime dağarcığımızı genişletmenin de beyin gücümüzü arttırdığını söylesek ne derdiniz? Yapılan bir araştırmaya göre yeni bir kelime öğrenmenin sözcük dağarcığımızı geliştirmenin yanında bizi daha zeki yaptığını ortaya koydu. Sizler için, muhtemelen daha önce duymadığınız 33 kelimeyi derledik.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN