Arama

İslam

'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

Son peygamber Hazreti Muhammed'in soyunu devam ettiren kızı Ümmü'l-Haseneyn Fatıma bint Muhammed ez-Zehra, hayatı boyunca sade yaşantısı, gösteriş ile israftan kaçınması, haya ve edebiyle mümin kadınların örneği oldu. Efendimizin çok sevdiği için "babasının annesi" anlamına gelen "Ümmü ebiha" ismiyle seslendiğini Hz. Fatıma'nın bir peygamber kızı ve halife eşi olarak hayatı nasıl geçti? İşte, cennetle müjdelenen kadınlardan biri olan Hz. Fatıma'nın hayatına dair tüm detaylar...

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Peygamber Efendimiz daha hayatta iken, ona sevgisini göstermek amacıyla birçok şiir yazıldı. Gelenek haline gelen bu şiir türleri kaside olarak adlandırıldı. Bu kasidelerden biri de Hz. Peygamber'in huzurunda okundu: Kaside-i Bürde. Peki, Peygamber Efendimizi duygulandıran ve Kâ'b bin Züheyr'e hırkasını hediye etmesini sağlayan bu kasidenin beyitleri nelerdi?

Hulefa-i Raşidin dönemi ile ilgili bilinmesi gereken 15 önemli olay

Hulefa-i Raşidin dönemi ile ilgili bilinmesi gereken 15 önemli olay

Peygamber Efendimiz (sav)'in vefatından sonra başlayan ve yaklaşık olarak 30 yıl süren Hulefa-i Raşidin döneminde İslam alemi açısından birçok önemli olay vuku bulmuştur. Bu yazımızda sizler için Hulefa-i Raşidin döneminde gerçekleşen 15 önemli olayı derledik.

Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayet

Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayet

Yeryüzündeki ilk mescid, Müslümanların kıblesi Kabe, alemler için bir hidayet kaynağıdır. Bütün Müslümanların ibadet için yöneldikleri ve birleştikleri yegâne yerdir. Yeryüzünün incisi Kabe'ye bakmak dahi ibadet sayılır. Bu mukaddes yere hizmet etmek her dönem önemlidir. Kâbe'nin dört duvarı üzerine dıştan ve içten siyah ve kırmızı iki örtü asılır. Bu örtünün ilk ne zaman ve kim tarafından asıldığına dair farklı rivayetler bulunur. Osmanlı döneminde Kâbe'ye Yavuz Sultan Selim döneminde iç örtüleri; Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise dış örtüsü, kapı perdesi, kuşak ve diğer örtüleri gönderilmeye başlandı. Kâbe örtüsünün yenisi genellikle Kahire'de dokunur ve surre alayı ile yollanırdı. Eskisi de surre alayının dönüşünde İstanbul'a getirilirdi. Kur'an-ı Kerim'den seçilen ayetlerle Kabe örtüleri dokunurdu. Sizler için yeryüzünün incisi Kabe'nin örtüsüne işlenen 30 ayeti derledik.

Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisler

Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah Teala, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır" buyurmuş; Müslümanların iyilik ve takva üzere yardımlaşmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde "Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye, o iyiliği yapanların mükâfatı gibi sevap vardır" buyurmuştur. Hayrı arttırmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Kabe'nin içinde ne var? Kabe hakkında 20 ilginç bilgi

Kabe'nin içinde ne var? Kabe hakkında 20 ilginç bilgi

Kabe, İslam'a ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünde yapılan ilk mabeddir. Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama, Kur'an-ı Kerim'de, "Secde et ve yaklaş" buyruğu ile müminin miracı namaz ibadetinin ikamesi olarak emredilmiştir. Tarih boyunca pek çok olaya şahit olan Kabe, içinde bulunduğumuz şu günlerde corona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmış durumda. Peki, Hz. Adem'den bu yana tavaf edilen Kabe, tarih boyunca hangi badireleri atlattı? Kabe'nin içinde ne var? Kabe, kaç kez inşa edildi? Peygamberimizin Mekke'nin fethi sonrası Kabe'deki ilk faaliyeti ne oldu? Kabe hakkında 20 ilginç bilgiyi derledik.

Fikriyat tecvid dersleri -2

Fikriyat tecvid dersleri -2

Kur'an-ı Kerim'i tertil üzerine okuyabilmek için tecvid bilgisi ve kaidelerine hakim olmak, bu kuralları tilavet esnasında tatbik etmek yegane ihtiyaçlarımızdan ve Müslüman olarak sorumluluklarımızdan biridir. Bu amaca hizmet etmek üzere hazırlamış olduğumuz Fikriyat tecvid dersleri silsilesinin ikinci bölümü ile devam ediyoruz. Bu derslerimizde med çeşitlerini öğreneceğiz.

Sahabeden ilmin faziletine dair 12 öğüt

Sahabeden ilmin faziletine dair 12 öğüt

Sahabe ilmin ilk öncüsüydü. Allah’ın Resulü’nün yanında ilim öğrenmek için fırsat arardı. O’nun hadislerini ezberler diğer insanlara aktarırdı. Sahabenin yanında ilim ve ilim ehli çok değerliydi. Sizler için sahabeden ve İslam’ın diğer büyük alimlerinden ilmin faziletine dair öğütleri derledik.

Peygamberlerin maruz kaldığı musibetler ve duaları

Peygamberlerin maruz kaldığı musibetler ve duaları

Dünya imtihan yurdudur. Allah, kullarını başta peygamberler olmak üzere farklı şekillerde bela ve musibetlerle sınar. Allah'a yakınlıkla imtihanın ağırlığı, sevabın büyüklüğüyle de belanın büyüklüğü doğru orantılıdır. Musibetler karşısında mümine düşen görev peygamberlerin sabrı ve metanetini kuşanmaktır. Sizler için Hz. Eyyûb, Hz. Yakup, Hz. İbrahim, Hz. Yunus ve Peygamber Efendimizin karşılaştığı musibetler ve dualarını derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN