Arama

İslam

Muhyiddin İbn Arabi’nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye

Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi Tedbirat-ı İlahiyye

Anadolu'nun kurucu isimlerinden Muhyiddin İbn Arabi'nin siyasetnamesi olarak bilinen Tedbirat-ı İlahiyye, Fütuhat-ı Mekkiyye ve Fususü'l-Hikem yönünden ele alınması gereken bir eserdir. Aristo'nun "sırru'l esrar" isimli eserini ikmal etmek ve ahlak kısmını eklemek için yazılan kitap, kişinin nefsini terbiye etmesinden bahseder. Muhyiddin İbn Arabi'nin Siyasetnamesi, Tedbirat-ı İlahiyye kitabından önemli noktaların altını çizdik.

İslam’da emanet mefhumu

İslam'da emanet mefhumu

Olgun, Hak Teala'nın razı olduğu müminlerden olabilmenin yolu emanet kavramından geçiyor. Peygamberlik sıfatlarından olan emanet aynı zamanda müminlerinden belirleyici vasfıdır. Sadece bir nesneye indirilmemesi gereken emanet kavramı güvenilir olmayı, geçici vasıfları, aileyi, sözü de kapsar. Riayet edilmediğinde kulu münafıklığa götüren emanet mefhumunu araştırdık.

Sadreddin Konevi’nin kaleminden Füsusu’l Hikem’in Sırları

Sadreddin Konevi'nin kaleminden Füsusu'l Hikem'in Sırları

Bir eseri açıklamalar ile zenginleştiren şerh ve haşiyeler İslami ilimlerin gelişiminde büyük yer tutar. Bundan dolayı tarih boyunca İslam dünyasında büyük alimlerin kitaplarına, klasik olarak kabul edilen eserlere şerhler be haşiyeler yazılmıştır. Muhyiddin İbn Arabi düşüncesinin en önemli temsilcilerinden olan ve düşünceleri ile İslam kültür dünyasında önemli bir adım olarak kabul edilen Sadreddin Konevi, Füsusu'l-Hikem'in Sırları isimli eserinde İbn Arabi'nin en önemli iki eserinden biri olarak kabul edilen Füsusu'l-Hikem'in ikliminde yürüyor.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN