Arama

İslam

Ashab-ı Kehf olayı nedir?

Ashab-ı Kehf olayı nedir?

Müslümanların kıssalarında olduğu kadar Hristiyanlık, Yahudilik ve hatta Hint kutsal kitaplarında da yaygın olarak anılan bir olaydır Ashab-ı Kehf. Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir grup genç, bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır. Bir mağarada yıllar, belki de yüzyıllarca uyuduktan sonra tekrar uyandırılmışlardır. Peki, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen bu olay ne zaman, nerede gerçekleşmiştir? Ölümden sonra dirilişin bir örneği olan bu olay hakkında Kehf suresinde neler anlatılır? Mağaraya sığınanların gerçek sayısı bilinebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’de geçen Allah'ın insanlara öğrettiği dualar

Kur’an-ı Kerim’de geçen Allah'ın insanlara öğrettiği dualar

Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili ayetler geniş bir yer tutar. İki yüz kadar ayet doğrudan doğruya dua konusundadır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." buyurarak insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceğini belirtir. Öyle ki Peygamber Efendimiz "Dua, ibadetin özüdür." olarak buyurur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilir. Sizler için, Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ın Müslümanlara öğrettiği duaları derledik.

Akıl ve zeka farkı hakkında İslam alimlerinin görüşleri

Akıl ve zeka farkı hakkında İslam alimlerinin görüşleri

İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel vasıf ve dinin ilk şartı, akıldır. Akıl, imandan sonra en büyük nimet olarak kabul edilir. Çünkü Allah'a kulluğun en önemli vasıtası ve O'na şükretmenin en önemli vesilesidir. Akıl vahiyle beslendiği müddetçe gerçek manada görevini yerine getirmiş olur. Peki, akıl ve zeka arasında ne gibi farklar vardır? İslam alimleri bu konuda hangi görüşleri ileri sürmüşlerdir?

Peygamber Efendimizin maruz kaldığı musibetlere karşı tavrı

Peygamber Efendimizin maruz kaldığı musibetlere karşı tavrı

Peygamber Efendimiz, 23 yıllık risalet hayatında Mekke'de 13 yıl, Medine'de ise 10 yıl boyunca çetin bir mücadeleye girişti. O, bu dönemlerde büyük musibetlere maruz kaldı. Kendi kavmi tarafından yalanlanmış, işkence görmüş, ölümle tehdit edilmiş hatta taşa tutulmuştu. Onun bela ve musibetlere karşı tavrı ise tüm Müslümanlara örnek teşkil etti.

Yeme içme adabı ile ilgili 20 hadis

Yeme içme adabı ile ilgili 20 hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hayatın pek çok alanında olduğu gibi yeme içme adabı konusunda da insanlığa daima örnek olmuş, sofrada uyulması gereken kuralları ashabına söylemiştir. Bir şey yerken veya içerken besmele çekmenin öneminin altını çizmiş, besmele çekmeyi unutmamız durumunda söylememiz gerekenleri aktarmıştır. Sağ elle yemeyi ve içmeyi öğütlemiş, sofralarımızın bereketli olması için tavsiyelerde bulunmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizden yeme içme adabı ile ilgili 20 hadisi derledik.

İslam ilmihaline dair bilinmesi gereken terimler

İslam ilmihaline dair bilinmesi gereken terimler

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerîm'de, tüm inananlara hamd, tesbih, secde, ibadet, kulluk gibi hususlarda bazı emir ve yükümlülükler verdi. Bütün Müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı olan bilgilere ilmihal adı verilir. Bu temel bilgilerin yer aldığı İslam ilmihaline dair bilinmesi gereken terimleri derledik.

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Tarihte nam salmış Bürde Kasidesi

Peygamber Efendimiz daha hayatta iken, ona sevgisini göstermek amacıyla birçok şiir yazıldı. Gelenek haline gelen bu şiir türleri kaside olarak adlandırıldı. Bu kasidelerden biri de Hz. Peygamber'in huzurunda okundu: Kaside-i Bürde. Peki, Peygamber Efendimizi duygulandıran ve Kâ'b bin Züheyr'e hırkasını hediye etmesini sağlayan bu kasidenin beyitleri nelerdi?

Nefis nedir? Nefis hakkında ayet ve hadisler...

Nefis nedir? Nefis hakkında ayet ve hadisler...

İnsanoğlu kimi zaman servetle, makamla kimi zaman açlıkla ve canıyla sınanır. Çünkü yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanı sıra imtihanı da beraberinde getirir. İnsanın en büyük sınavlarından birisi ise nefsiyle mücadelesidir. Peki, dinimiz ve İslam alimleri, nefisle ilgili bizlere ne öğütlemiştir?

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN