Arama

İslam

İnfak ne demek? İnfak etmek hakkında 25 ayet

İnfak ne demek? İnfak etmek hakkında 25 ayet

Zekatlar, sadakalar, fitreler Allah için yapılan bütün infaklar, malın bir bakıma manevi sigortası olur, onu zayi olmaktan korur. Helalden gelen, helal yollara sarf edilirken; haramdan gelense, haram yollara harcanır. Öyle ki malını Allah yolunda infak edebilmek, büyük bir şereftir. Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda sağlayan her harcama Allah yolunda infak sayılmaktadır. Peki, infak ne demek? İnfak nedir? İşte 25 ayet ile infak etmenin önemi...

Hakkında ayet nazil olan Enes bin Nadr kimdir?

Hakkında ayet nazil olan Enes bin Nadr kimdir?

Enes bin Nadr, Uhud Savaşı'na katılmış sahabelerden biriydi. İnananlar ile müşrikler arasındaki ikinci büyük savaş olan Uhud'da, Müslümanların bozguna uğradığı, yalan söylentilere kapıldığı bir anda müminlere cesaret veren bir konuşma yaptı. Onun Allah'a verdiği söz üzerine hakkında ayet nazil oldu. Peki, Enes bin Nadr nasıl şehit oldu?

İslam’ın koca yürekli babaları; Hz. Nuh,  Hz. İbrahim, Hz. Yakub as

İslam’ın koca yürekli babaları; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yakub (as)

Toplumun temel taşı olarak kabul edilen ailede "huzur ve mutluluğu" elde edebilmenin yollarından en önemlisi, Kur'an'da bahsi geçen peygamberlerin aile hayatlarına bakmak ve kıssalardan hisse çıkarmaya çalışmaktır. Hayatın türlü zorlukları karşısındaki mücadelesiyle Hz. Yakub'un sabrını, sonradan gelecek ümmetler için Allah'ın örnek gösterdiği Hz. Nuh'un hayatını ve tevhid inancı, kulluğunun güzelliği ile Hz. İbrahim'in karakterini örnek almak günümüz ailelerinin yegane hedefi olmalıdır.

Anne baba hakkının önemine dair 20 ayet

Anne baba hakkının önemine dair 20 ayet

Kul hakları içinde en mühim olanlarından biri anne ve baba hakkıdır. Allah ve Hz. Peygamberimize itaatten sonra anne ve babaya itaat gelir. Çünkü anne ve babalarımız varlık sebebimizdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok ayet İslam'ın anne baba hakkında ne kadar hassas olduğunu gösterir. Peki, anne baba hakkının önemine dair ayetler nelerdir?

Örnek bir baba olarak Peygamber Efendimiz sav

Örnek bir baba olarak Peygamber Efendimiz (sav)

Her konuda Müslümanlara ve tüm insanlığa örnek olan Allah Resulü gerek eş gerek baba gerekse dede olarak aile hayatının nasıl olması gerektiğini yaşayarak gösterdi. "Ben, aileme karşı en hayırlı olanınızım." sözünü yaşantısıyla doğruladı. O, aile reisi olarak bir Müslümanın aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle ifade etti. Kısacası Efendimiz (sav) bu özellikleriyle, geçmiş ve gelecek tüm insanlar içinde "en mükemmel baba" sıfatına sahipti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Peygamber Efendimiz de dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah'a dua etmiştir. İşte Müslümanlara kılavuz olacak Peygamberimizin yaptığı, müminlerin de yapmasını istediği ve ashabına öğrettiği dualar…

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN