Arama

Sosyoloji

Eleştirel kuram hareketinin en önemli ismi

Eleştirel kuram hareketinin en önemli ismi

İkinci Dünya Savaşı'nı sürgün edildiği Amerika'da yaşayan Adorno, Frankfurt Okulu aracılığıyla, yükselmekte olan kültür endüstrisi üzerine derinlikli analizler yaptı. Vardığı sonuç, metalaşan kültürün, iktidarlar tarafından bir yönetim aracı olarak kullanıldığıydı.

Bir derin zihin ve tefekkür sahibi

Bir derin zihin ve tefekkür sahibi

Erol Güngör'ün ele aldığı her konu sanki onun yazılarıyla yeniden şekillenmiş, başta felsefe olmak üzere; tarih, coğrafya bilinci, diğer sosyal bilimler, psikoloji vs. yazıları; adeta hangi medeniyete mensup olduğu bilinci üzerinde salınan bir şakül’ün izinde durarak yazan ve konuşan bir güzel adamın üslubuyla bütün memleketi ve hatta dünyayı kucaklamak isteyen bir ses ve sözün ürünleri haline gelmiştir.

Roman yazarı ve yeniçağ filozofu

Roman yazarı ve yeniçağ filozofu

İtalyan edebiyat eleştirmeni, akademisyen, gazeteci, işaret bilimcisi (diğer adıyla göstergebilim), roman yazarı ve yeniçağ filozofudur. Entellektüel bir dille ele almış olduğu polisiye romanı “IL Nome Della Rosa” (1980, Gülün Adı) ile geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir.

Eşitsizliğin kuş bakışı yansıması

Eşitsizliğin kuş bakışı yansıması

Fotoğrafçı Johnny Miller, insansız bir hava aracı ile dünyanın çeşitli yerlerindeki "adaletsiz yaşam"ı kayda aldı. Çekimlerde, Güney Afrika'nın ve dünyanın bazı diğer en büyük kentlerindeki birbirine bitişik zengin ve yoksul mahalleleri gözler önüne seriliyor. İç içe geçmiş ama birbiriyle asla alakası olmayan yoksul ve zengin yaşamlar havadan böyle görünüyor!

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin en temel disiplini

Felsefenin bilişsel süreçlerin oluşumundan ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını doğasını doğruluğunu, sınırlarını inceleyen bilim dalıdır.

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Somut yaşantının odak noktası olarak alınması

Fenomenoloji kelimesi eski Yunancada ortaya çıkma manasına gelen “phainomenon” kelimesi ile öğretmek anlamına gelen logos kelimelerinin birleştirilmesi ile bir araya gelmiş bir kelimedir. Fenomenoloji kelimesi ilk olarak 20. yüzyılın ilk yarısında Edmund Husserl tarafından kullanılmıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN