Arama

İlahiyat

Fuat Sezgin, Buhârî ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı

Fuat Sezgin, Buhârî ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı

İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılarla, adını tarihe altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaptığı çalışmalarla ezberleri bozarak dünyada çığır açan Fuat Sezgin, bilimin dünyaya İslam kültür ve medeniyetlerinden yayıldığını kanıtlamıştı. Sezgin, doktora tezi için araştırmalarını sürdürdüğü sırada, Buhârî’nin aktardığı hadisler ile ilgili, o güne dek bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkarmıştı.

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?

Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz?

İslam âlemi için “bin aydan daha hayırlı gece” olarak müjdelenen Kadir Gecesine kavuştuk. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, “dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek gece” olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece. Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, Müslümanlar olarak Kadir Gecesini nasıl ihya etmeli, hangi duaları etmeliyiz?

Uydurma hadîs nasıl anlaşılır?

Uydurma hadîs nasıl anlaşılır?

Bir âlimin, hadîslerin sıhhati için aradığı şartları taşımayan, nitekim herhangi bir hadîsi haber verirken kasten yalan söylediği bilinen bir kimsenin haber verdiği hadîslerin hepsine mevzu (uydurma) hadîs denir. Hadîs uydurmak, iyi niyetle olursa haram; Müslümanları aldatmak içinse küfrdür. Resûlullah, “Uydurduğu bir sözü, hadîs olarak söyleyen, Cehennemdeki yerini hazırlasın” buyurdu.

Nefs ve mertebeleri

Nefs ve mertebeleri

Mutasavvıfların çoğuna göre bir bedende sadece bir tek nefis bulunur; kötülüğü emretme (emmâre), kötülüğü kınama (levvâme), itminana erme (mutmainne), razı olma (râzıye), razı olunma (marziyye) gibi hususlar bu tek olan nefsin sıfatlarıdır. Nefsin birçok nitelik, özellik, fiil, hal, tezahür ve tavırları mevcuttur. Bir nefis pek çok renge girebilir, farklı görüntüler verebilir. İnsanların nefislerindeki farklılık bedenlerindeki farklılıktan, nefisteki yetenekler de bedensel ve zihinsel yeteneklerden çok daha fazladır.

Hakk’ın yansımasını engelleyen tozlar “mâsivâ”

Hakk’ın yansımasını engelleyen tozlar “mâsivâ”

Sözlükte "şey" anlamına gelen mâ ile "başka, gayr" anlamındaki sivâ kelimesin¬den türetilmiş bir tabir olan mâsivâ mâsivallah, mâsive'l-Hak şeklinde de kulla¬nılır. Tasavvufta yaygınlığı sebebiyle çok defa mâsivâ demekle yetinilir.

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba’ya Ağıt

Endülüs İslam Medeniyeti döneminin önemli yazarlarından İbn Hazm’ın ‘Güvercin Gerdanlığı’ kitabı, Cemal Aydın çevirisiyle yeniden Türkçe’ye çevrildi. Kitaba eklenen ‘Kurtuba’ya Ağıt’ bölümünde İslâm dünyasının bugünkü parçalanmışlığına dair önemli uyarılar var.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN