Arama

Allah'ın rızasını kazanmak: Salih amel

Amel, kişinin imanıyla, takvasıyla, düşünce, hal ve hareketleriyle birlikte iş manasına da gelir. Dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade eder. Salih ise ihlaslı, iyi niyetli, doğru yolda ilerleyen, kendini düzelten demektir. Salih ameller kişiye dünya ve ahirette saadeti mümkün kılar. Allah'ın rızasına ulaştırır, Allah katında bir değer ifade eder.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
Amel nedir?
Amel nedir?

Erkek olsun, kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve âhiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. / Nisa 124

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden Nisa suresi...
Ali Derman'ın sesinden Nisa suresi...
İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden Nisa suresi...

Amel, bir eylem olmasına rağmen iman ile birbirinden ayrı düşünülemez. Her ikisi arasında çok sıkı bir bağ ve ilişki bulunur. Yaradılışımızın sebebi; işleyeceğimiz iyi veya kötü amelleri nasıl yapacağımızın görülmesi yani sınanmamızdır. Bu nedenle ölüm ve hayat yaratılmıştır.

"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır." Mülk,67/2

Salih amel hakkında 20 ayet

  • 2
  • 10
Fıkıh terimi olarak "amel"
Fıkıh terimi olarak amel

Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir; dünya ve âhiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. / İsra, 17/9

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden İsra suresi...
Ali Derman'ın sesinden İsra suresi...
İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden İsra suresi...

Amel fıkıh terimi olarak, kişinin söz ve davranışları anlamına gelir. Hanefî fıkhının esas alındığı Mecelle, 1. maddesinde ilm-i fıkhı, "mesâil-i şer'iyye-i ameliyeyi bilmektir" şeklinde tarif eder.

Resûlullah Efendimiz (sav), bir gün ashâbıyla sohbet ederken "Bugün hanginiz oruç tuttu?" diye sordu. Hz. Ebu Bekir "Ben" diye cevap verdi. Ardından Peygamberimiz tek tek şu soruları sıraladı: "Bugün hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı? Bugün hanginiz bir fakirin karnını doyurdu? Bugün hanginiz bir hasta ziyaretinde bulundu?"

Bu soruların her birine Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) "Ben" diyerek olumlu cevap vermişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ashabı nezdinde bizlere şu müjdeyi verdi: "Bu güzel davranışlar kimde bulunursa, o mutlaka cennete girer."

  • 3
  • 10
Salih amelde "iman"
Salih amelde iman

İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, "Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir" derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. / Bakara, 2/25

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden Bakara suresi...
Ali Derman'ın sesinden Bakara suresi...
İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden Bakara suresi...

İşleyeceğimiz davranışlardan sevap kazanabilmemiz içinse imanlı kimseler olmamız gereklidir. Çünkü salih amel, imanı korur ve kuvvetlendirir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette söz edilmiştir. Önce imanımız olmalı ki yaptığımız, içinde bulunduğumuz hal ve davranışlar bizi cennete her dafasında bir adım daha yakınlaştırsın.

Kur'ân-ı Kerîm'de "İman edenler ve sâlih amel işleyenler..." diye başlayan pek çok âyet vardır. Eğer amel imanın bir parçası olsaydı, "iman edenler" denildikten sonra bir de "sâlih amel işleyenler" denmesine gerek olmazdı.

İman ile amel arasındaki ilişki

  • 4
  • 10
Salih amelde "niyet"
Salih amelde niyet

Şüphe yok ki iman edip dünya ve âhiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin rableri katında ecirleri vardır; onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Bakara, 2/277

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden Bakara suresi...
Ali Derman'ın sesinden Bakara suresi...
İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden Bakara suresi...

Amellerin iyi veya kötü olmasını belirleyense kişinin kendsi yani niyetidir. Kıymet kazandıran niyettir. Bir amelin salih olup olmaması niyete bağlıdır. Salih amellerle uğraşmak kişiyi pek çok zararlı boş vakitten kurtarır. Yani boş işlerle meşgul olunmasını engeller.

"Ameller, ancak niyete göre değerlendirilir. Kimin hicreti, Allah ve Rasül'üne ise, onun hicreti Allah ve Rasül'ünedir. Kimin de hicreti, nail olacağı bir dünya veya nikâh edeceği bir kadın ise, onun hicreti de onadır." / Buhari, Sahih, İman, 2/41

  • 5
  • 10
Güç yetirebileceğiniz amelleri işleyin
Güç yetirebileceğiniz amelleri işleyin

Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır. / Kehf, 18/46

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden Kehf suresi...
Ali Derman'ın sesinden Kehf suresi...
İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden Kehf suresi...

Hz. Peygamber, ashâbına güç yetirebilecekleri amelleri işlemelerini emrederdi.

"Hz. Âişe (r.a.)'nin rivayet ettiği hadiste bu görülmektedir: "Rasûlullah, ashabına emrettiği zaman, güçlerinin yeteceği amelleri işlemelerini emrederdi. Ashâb: 'Ya Rasûlallah, biz senin gibi değiliz; Allah senin olmuş ve olacak günahlarını bağışlamıştır (biz, senden daha çok ibadet etmek zorundayız)' derlerdi de, Rasulullah kızar ve hatta kızdığı yüzünden belli olurdu. Sonra şöyle derdi: "Sizin en müttakiniz ve Allah'ı en çok bileniniz benim." / (x) Buhari, Sahih, İman, 2/13.(I.10.)

Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN