Arama

Hadis

Allah için sevmekle ilgili hadisler

Allah için sevmekle ilgili hadisler

Kainatta her şey, hayatı da ölümü de yaratan ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala içindir. Onun için şu fani hayata adımını atan bir Müslüman, hayatını rıza-yı ilahiyi gözeterek yaşamalı, O'nun rızasını talep ederek yemeli içmeli, O'nun rızasını gözeterek insanları ve bütün kainatı sevmelidir. Kısacası bir mümin olarak her söz ve davranışımızda O'nun rızasını gözetmemiz gerekmektedir. Allah için sevmek Allah için buğzetmek, fazilet yüklü salih bir ameldir. İmanın zevkine ermenin vesilelerinden biri de Müslümanların birbirlerini Allah için sevmeleridir. Nitekim Allah Rasulü, sevdiğini Allah için sevmenin, mü'mini imanın zevkine ulaştıracağını bildirmiştir. İşte Efendimiz'in Allah için sevmekle ilgili buyurduğu hadis-i şerifleri...

Buhari kimdir? Sahih-i Buhari’yi nasıl kaleme aldı?

Buhari kimdir? Sahih-i Buhari’yi nasıl kaleme aldı?

Sahih-i Buhari, hadisleri kaynağı ile okumak ve İslam'ı hayat düsturu edinmek isteyen Müslümanların başvurduğu kaynaklardan biridir. İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kaynak olarak görülen Sahih-i Buhari, tam 600 bin hadis-i şerif arasından seçilen hadislerden oluşur ve Buhari'nin 16 yıl süren emeğinin ürünüdür. Buhari, hadis ilmine henüz 10 yaşındayken başlamış; babasından kalan hadis kitapları ile ilmini genişletmiştir. Sahih-i Buhari'yi Buhara'da yazmaya başlamış; çalışmasına Mekke, Medine ve Basra'da devam etmiştir. Peki, Buhari kimdir? Sahih-i Buhari'yi nasıl kaleme aldı?

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'a iman; emniyettir, güvendir ve elbette ümittir. Allah'a teslim olan, onun merhametine sığınan, ümidini kaybetmez. Pek çok imtihanla karşılaştığımız bu dünyada, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar karşısında Allah'ın "Benim rahmetim gazabımdan fazladır" buyurduğunu hatırlamalı ve dua ederek bu zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Çünkü ümit, imanın muhtevasına dahildir ve ümitvar olmak, imanın temel şartlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere "Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser." Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Tevekkül ile ilgili hadisler

Tevekkül ile ilgili hadisler

Tevekkül, kelime olarak Allah'a güvenip dayanma anlamına gelir. Tevekkül, bir kimsenin kendini Allah'a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah'ı kefil bilip sadece O'na güvenmesidir. Tevekkül, bizi hayra götürecek sebeplere sarılıp çalışmak, Allah'ın bizim yardımcımız olduğunu unutmamak ve işin sonucunu Allah'a bırakmak ve sonucuna rıza göstermektir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler", "Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter" gibi ayetlerle tevekkül etmenin önemi vurgulanır. Tevekkül ile ilgili hadisleri derledik.

İyilik ve hayırda yarışmak ile ilgili hadisler

İyilik ve hayırda yarışmak ile ilgili hadisler

Huzurlu bir toplum birbirini seven ve birbirine karşı hayırda yarışan insanlardan meydana gelir. Ayet ve hadislerde Müslümanlara iyiliğin emredilmesi ve kötülükten menedilmesi öğütlenir. Öyle ki yüce Allah şöyle buyurur: "(Ey müminler!) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir." Peki, hayırlı işlerde acele etmek doğru mu? Allah'ın razı olacağı ve bize sevap kazandıracak amel nedir? Hayırlı işlere nasıl koşulmalıdır? Sizler için Peygamber Efendimizin hayırda yarışma ile ilgili hadis-i şerifleri derledik.

Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. Yüce Allah'ın "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya yönelirler. Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerinde "Dua, ibadetin özüdür" buyurur. Sizler için Hz. Peygamber'in hastalık, bela gibi çeşitli durumlarda okuduğu Müslümanlara örnek olan dualarını derledik.

Günlük hayatımızı kolaylaştıracak görgü kuralları ile ilgili hadis-i şerifler

Günlük hayatımızı kolaylaştıracak görgü kuralları ile ilgili hadis-i şerifler

Kur'an-ı Kerim ile birlikte insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yaşantısı, nezaket ve inceliğin en güzel örneklerini oluşturur. Onun sünnetleri, insanların toplum içerisinde hayatını kolaylaştıracak görgü kurallarını öğreten büyük bir rehberdir. Öyle ki "Sizden biriniz üç kere izin istediği zaman kendisine izin verilmez ise, hemen geri dönsün." buyurarak evlere ancak izin alınarak girilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Sizler için hayatımıza rehber olacak, Peygamber Efendimizin görgü kuralları ile ilgili hadislerini derledik.

Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerif

Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerif

İbadetin özü olan dua, Müslümanlar için bir sığınak, belalara karşı bir zırh, musibetlere karşı Allah'ın rahmetinin kapısıdır. Her ibadetin belli bir vakti olduğu gibi, dua etmenin de bazı incelikleri ve vakitleri vardır. Allah Teâlâ, keder sıkıntı ve ümitsizliklere karşı "De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır" ayeti ile insanların duaya yönelmelerini buyurmuştur. Peki, dua etmenin incelikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Hangi dualar kabul olur? Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerifi derledik.

Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." buyurarak insanın ancak bu yönelişiyle değer kazanabileceğini belirtir. Öyle ki Peygamber Efendimiz "Dua, ibadetin özüdür." olarak buyurur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulallah, dünya ve ahiret hayatı ile ilgili birçok konuda yüce Allah'a dua etti. İşte, Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar...

Peygamber Efendimizin sünnetine uyma ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimizin sünnetine uyma ile ilgili hadisler

Müslümanlar, İslam'ı iki ana kaynakttan öğrenir. Bunlar hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in çağlara ışık tutan sünnetleridir. Peygamberimizin örnek hayatı, sahih sünneti ve hadisleri olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Öyle ki Peygamber Efendimiz 'Veda Hutbesi'nde Müslümanlara şöyle buyurdu: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Sizler için Riyâzü's Sâlihin'den sünnet ve adaba uymak ile ilgili hadisleri derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN