Arama

Edep ile ilgili 20 hadis

Edep olmadan manevi olarak mertebe kazanabilmek mümkün değildir. Edep olmadan ne imanın ne ibadetlerin ne de hizmetlerin tadına varılabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ashabına edep ile ilgili pek çok uyarıda bulunmuş; hadis-i şeriflerde hayâ, sır saklamak, güler yüz göstermek ve güzel söz söylemek gibi davranışların iyi davranışlar olduğunu ve hayra ulaştıracağını söylemiştir. Edep ile ilgili hadisleri derledik.

İbn Ömer (ra) anlatıyor:

Resûlullah, hayâ konusunda kardeşine nasihat eden ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak; zira hayâ imandandır." buyurdu.

Buhârî, Müslim

İmrân b. Husayn'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:

Hayâ, sadece hayır getirir, buyurmuştur.

Buhârî, Müslim

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir:

İman, yetmiş veya altmış küsur bölümdür; bunların en üstünü lâ ilâhe illâllah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür.

Müslim, Buhârî

Ebû Saîd el-Hudrî (ra) şöyle demiştir:

Resûlullah, örtüsü içindeki genç bir kızdan daha hayâlı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde, biz bunu yüzünden anlardık.

Buhârî, Müslim

Ebû Saîd el-Hudrî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü, Allah nezdinde derecesi en kötü olan insan, karı-koca olduktan sonra eşinin (yataktaki) sırlarını yayandır.

Müslim

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN