Arama

Tefsir

İsra suresinden Müslümanlara ödevler

İsra suresinden Müslümanlara ödevler

Müslümanların şahsiyetlerinin gelişmesindeki en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler yapar. Hidayet rehberi olan yüce kitabımız, müminlerin kişiliğini inşa eder. İdeal bir şahsiyetin nasıl olacağı, olumlu ve olumsuz nitelikleri ile anlatılır. Müslümanların özelliklerinin anlatıldığı ayetlerden bazıları da İsra suresinde yer alır. Burada bütün insanlığa düşen görevler anlatılır. Gelin, İsra suresinde Müslümanlara verilen ödevlere daha yakından bakalım.

Ana konuları ile İsra Suresi tefsiri 1-17. ayetler

Ana konuları ile İsra Suresi tefsiri (1-17. ayetler)

İsra suresi 111 ayetten oluşur, Allah Teala’yı tesbih ile başlar ve O'na (cc) hamd ederek sona erer. Çoğunlukla inançla ilgili konuları bünyesinde toplayan sure, Mekki surelerin arasında yer alır.  Allah Teala ilahi kelamını İsra suresi içinde genel olarak bir konu bütünlüğünde kullarına bildirir. Yeni yazı dizimizde, İsra suresi tefsirini Fikriyat ekibi olarak “19 temel bölümde” inceleyeceğiz.

Hicri birinci asırda tefsir faaliyetleri

Hicri birinci asırda tefsir faaliyetleri

Bütün ilimlerin ortaya çıktığı bir tarih, onu kuran bir kişi veya kişiler ve o ilimin teşekkülünü oluşturan birtakım olaylar olduğu gibi tefsir ilminin de ortaya çıktığı bir tarih, ona yön veren ve şekillendiren kişi ve olaylar vardır. Bu yazımızda, hicri birinci asrın sonuna gelindiğinde tefsir çalışmalarının hangi temel düzeye ulaştığını ve bu süreçte kimlerin tefsir ilmi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu, sizler için derledik.

Keşşaf Tefsiri'nin yazarı alim şair: Zemahşeri

Keşşaf Tefsiri'nin yazarı alim şair: Zemahşeri

Büyük bir dilci, edip, şair, müfessir, muhaddis olduğu bilinen El-Keşşâf isimli tefsiri ve Mukaddimetü'l Edebi sözlüğü ile meşhur olan Zemahşeri çok yönlü bir alimdi. İlim uğrunda diyar diyar gezen Zemahşeri devrindeki alimlerin yanı sıra devlet büyüklerinin de ilgi ve takdirini kazandı. Peki ilmi yönü bu denli kuvvetli olan Zemahşeri'nin 45 yaşından sonra geçirdiği değişim ve dönüşümü biliyor musunuz? İşte Zemahşeri'nin hayatı ve eserlerine dair ilgi çekici ayrıntılar...

Abdülkerim Kuşeyri kimdir? Kuşeyri tefsiri Letaifu'l İşarat...

Abdülkerim Kuşeyri kimdir? Kuşeyri tefsiri Letaifu'l İşarat...

Abdülkerim Kuşeyri, mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi olarak, İslam literatürüne pek çok kıymetli eser bırakan bir isim. Güzel hitabeti ve etkili vaazları ile yaşadığı dönemde ün kazanmış; ondan söz ederken "taşa hitap etse onu bile eriteceği" söylenmişti. 27 yıl boyunca hadis dersleri veren Kuşeyri, tasavvuf, kelâm, hadis, fıkıh, tefsir, gramer, lügat ve edebiyat gibi ilim dallarında geniş bilgiye sahipti. Fikriyat Yayınevi'nin ilk eseri olan Kuşeyri'nin Kur'an-ı Kerim tefsiri, kıymetli yazarımız Ekrem Demirli'nin çevirisi ile "İlahi Kelam'ın Sırları" adıyla raflarda yerini aldı. Bu vesileyle eserin müellifi Abdülkerim Kuşeyri'nin yaşamını ve gelecek nesillere miras bıraktığı eserlerini derledik.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN