Arama

Fikriyat Özel

Filistin’in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm

Filistin’in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Filistin toprakları, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde Siyonizm'in hedefi oldu. O tarihten itibaren planlı ve aşamalı bir biçimde işgale uğradı. Peki, Siyonizm nasıl ortaya çıktı? Yahudiler, siyasi bilinçle kalıcı olarak yerleşmek için Filistin'e kaç farklı göç dalgası ile akın ettiler?

Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin topraklarında, tarih boyunca kan ve gözyaşı hiç durmadı. Filistin toprakları, 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde siyonist düşüncenin hedefi oldu. O tarihten itibaren planlı ve aşamalı bir biçimde işgale uğradı. Yahudiler, siyasi bilinçle kalıcı olarak yerleşmek için Filistin'e farklı göç dalgaları ile akın ettiler ve bunu "aliyah" olarak adlandırdılar.

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Kudüs, üç semavi din için de mukaddes sayılan bir belde... Tarih boyunca gözde bir şehir olan Kudüs, 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin himayesi ve hizmetindeydi. Yahudilerin bölgeye sistematik göçleri, 1800'lü yılların sonunda başladı. 1896 yılında Theodor Herzl öncülüğünde bu göçler, farklı bir boyut kazandı ve Filistin, siyonizmin başlıca hedefi haline geldi. Peki, Herzl ile Sultan II. Abdülhamid arasında nasıl bir konuşma geçti? Osmanlı'da Yahudi göçlerinin önüne geçmek amacıyla hangi önlemler alındı?

Sokullu Mehmed Paşa’nın çobanlıktan başlayan serüveni

Sokullu Mehmed Paşa'nın çobanlıktan başlayan serüveni

Bir devre adını veren, Osmanlı'da padişahtan sonra en kudretli kişi olan Sokullu Mehmed Paşa, Avrupa'daki kralların seçiminde büyük rol oynamış, devrinde akla hayale sığmayacak projelere imza atmıştı. Bosna'da çobanlık yaparken devşirilen daha sonra da üç padişah döneminde 14 yıl Sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa'nın bu serüveni nasıl başladı?

İmam Gazzali’nin Nasihatü’l-Mülûk eserinden öğütler

İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler

Büyük Selçuklu döneminde yaşayan İmam Gazzali, "Hüccetü'l-İslam" olarak anılırdı. Hükümdarlar nezdinde o kadar kıymetliydi ki, Sultan Sencer İslam âlimini kendi makamına dahi oturttu. İmam Gazzali, o dönem Horasan meliki olan Sencer'in isteği üzerine, Nasihatü'l-Mülûk adlı eserini kaleme aldı. Muhammed Tapar'a ithaf edildiğine dair görüşler de bulunan eserde, dünya mülküne sınırlı bir sürede hakim olacak sultanlara ölümü hatırlatarak, yönetime dair hikmetli nasihatlerde bulundu. "Hükümdarların gönülleri Allah'ın hazineleridir" diyen İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütleri sizler için derledik.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN