Arama

Osmanlı'nın zırhsız birliği: Azaplar

Osmanlı askeri sınıfının önemli gruplarından biri olan Azaplar, fetihlerde hem savaşır hem de lağımcı ocağına destek olurlardı. Hızlı hareket edebilmek için zırh kullanmayan bu sınıf, manevra kabiliyeti ile düşman karşısında devlete büyük avantaj sağlardı. Osmanlı'nın zırh kullanmayan askerleri olan azapları araştırdık.

Osmanlı Devleti'nde düzenli ordu olarak anılan "Ordu-i Hümayun" teşekkül etmeden evvel, küçük birlikler halinde savaşıyorlardı. Meydan savaşlarında geleneksel bir askeri teknik uygulanıyordu.

Kurt kapanı ve hilal taktiği olarak bilinen bu sistem, Orta Asya'dan Osmanlı'ya dek uzanan kadim bir Türk harp düşüncesini temsil eden askeri teknikti.

Bizans'a karşı zafer kazandıran taktik

➡ Esasında epey zorlu bir askeri teknik olan hilal tekniği, içinde sahte ricat ve pusu barındırıyordu. Bu açıdan uygulanma anında disiplin gerektirirdi.

➡ Bu taktiğin icrasında en çok önem arz eden birliklerden birisi de azaplardı. Azapların saldırısı ve kovalanması ile düşman bir tuzağa düştüğünü fark ederdi.

Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kavramlar

13. yüzyıl içinde tebarüz eden azaplar, seçkin bir askeri sınıftı. Aydınoğulları Beyliği'nde donanma askerleri olarak bilinen bu grup zorlu eğitimlerden geçerdi.

*Aydınoğulları Beyliği kimdir?

1308 - 1426 yılları arasında İzmir ve çevresinde etkili olan Türkmen beyliği.

Umur Bey'in yönettiği bu askeri birlik, kısa sürede Aydınoğulları'nın denizlerde önemli bir güç haline gelmesini sağladığı gibi düşmanları üzerinde de oldukça etkili oldu.

Anadolu'yu İslam yurdu yapan 7 beylik

Osmanlılar da halihazırda var olan ve eşsiz bir şekilde işleyen bu birliği askeri düzenlerine ekleyerek cihan hakimiyeti yolunda güçlerine güç kattılar.

Osmanlı askeri sisteminde öncelikli olarak iki tür azap grubu bulunuyordu. Bunlar yaya ve deniz azapları idi. Zamanla üçüncü sınıf olarak kale azapları da eklendi.

Osmanlı orduları sefere nasıl çıkarlardı?

Savaş sırasında ordunun ön saflarında bulunan azaplar, yeniçeri askerlerinin önünde büyük bir şevkle savaşır, düşmanın direncini kırardı.

Azaplar aynı zamanda ihtiyaç duyulduğu takdirde ordunun iaşe ve lojistik ihtiyaçları için hizmet bölüklerine yardım ederek akışı hızlandırırlardı.

10 soruda Osmanlı ordusunun sefer hazırlığı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN