Arama

Günümüzde ruhun hastalıkları

Modern çağın insanları bireyselleşmeye itmesiyle insanoğlu gün geçtikçe yalnızlaşıyor. Kapitalist sistemin de desteğiyle adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı dünyada, insanlar kendilerini tükettikleri nesneler üzerinden tanımlıyorlar. Bu da insanları derin bir anlamsızlık, bencillik, yabancılaşma, umutsuzluk ve tükenmişliğe itiyor.

🔸 Modern çağın insanoğlunu değiştirip dönüştürme konusunda oldukça başarılı olmasının yanında insanoğlu da her şeye alışma konusunda oldukça başarılıdır. Birbirinin yüzüne bakmayıp ekranlara bakan yüzler artık her yerdeler. İnsan gittikçe robotlaşıyor ve teknolojiye bağımlı hale geliyor. Yanında telefonu, telefonunda interneti olmadığında kaygı yaşayan, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

🔸 Yaşamı anlamlandırmayı tüketim ve sanal dünyada arayan insanoğlu, umutsuzluğa kapılıp yabancılaşma, yalnızlaşma, tükenmişlik ve anlamsızlık gibi hislerle boğuşuyor. Her geçen gün artan bu şikayetler, insanoğlunun yavaşlayıp düşünmeye, yüz yüze ilişkiler kurmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu daha da ortaya koyuyor.

Dijital çağda medya hastalıkları

ANLAMSIZLIK

🔸 Anlamsızlık duygusu, günümüzde sıkça karşılaşılan ruhsal sıkıntılardan biridir. Bu sıkıntının ortaya çıkmasında kişinin yaşadığı hayal kırıklıkları büyük rol oynar.

🔸 Anlamlı bir yaşam, kişinin hayatını anlamlı kılacak amaçlarının olmasıyla mümkündür. Anlam arayışı, kişilerin yaşamlarını daha iyi bir noktaya getirmek ve problemlerini çözmek için yaptıkları eylem, değişim ve yeniden düzenlemelerin tümüne verilen addır.

🔸 Anlamsızlık, kişinin uğruna yaşayacağı bir şeyinin, tutunacak bir dalının olmamasıdır. Modern dünyada insanların bir kısmı, birçok imkana sahip olmasına rağmen yoğun bir anlamsızlık duygusu içindedirler.

🔸 İnsanoğlu etrafındaki birçok uyaran karşısında durup düşünmeye varoluşunu anlamaya imkan bulamıyor.

Son dakika biten işlerin açıklaması: Parkinson yasası

YABANCILAŞMA

🔸 Yabancılaşma, anlamsızlığın da katkılarıyla karşımıza çıkan bir histir. Yabancılaşma, kişilerin duygu, düşünce ve eylemleri üzerindeki kontrolü kaybetmelerini, kendi iç alemlerine, yaşadıkları topluma uyum sağlamamalarını ve kültürlerine özgü düşünme ve davranma özelliklerini kaybetmeleridir.

🔸 Yabancılaşma terimi, Latincedeki "öteki, başkası" manasında kullanılan "alienationem" sözcüğünden türetilmiştir. Yabancılaşma, bireyin kendi özünden, ortaya koyduğu üründen ve toplumsal çevresinden koparak kimlik kaybı, kendi kültürüne dair değerleri kaybetmesi ve kuralsızlık gibi sorunları açığa çıkarır.

🔸 Yabancılaşma, Batı medeniyetinin gelişim süreci ile paralellik gösterir. Hızın ve tüketimin revaçta olduğu günümüz dünyasında her şey tükendiği gibi insan da tükenmektedir.

🔸 Yapılan araştırmalar, 30 yaşından küçük olan bireylerde amaçsızlık ve anlamsızlık hissinin daha yaygın olduğunu ve ekonomik düzeyi ortalamanın üstünde olanların yabancılaşma hissini daha fazla yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Çağın hastalığı panik atak

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN