Arama

Listeler

İslam uygarlığında rasathaneler

İslam uygarlığında rasathaneler

İnsanoğlu, en eski çağlardan bu yana büyüleyici yıldızlarla dolu gök kubbeyi ve gökyüzündeki her cismin hareketini hayranlıkla seyretmişti. Asırlar boyunca bilim insanları göklerde bulunan düzenin yapısını çözebilmek için sayısız girişimde bulundular. Güneş'in ve Ay'ın belirli bir zamandaki konumunu, Güneş tutulmalarının tarihini ve gezegen ve yıldızların konum değişikliklerini önceden tahmin edilebilmesini sağlayan en önemli atılım ise İslam uygarlığında gerçekleşti. Müslüman âlimler, tarihteki ilk rasathaneleri kurarak astronomi biliminin temellerini attılar.

Tolstoy’un Hacı Murat kitabından 20 alıntı

Tolstoy’un Hacı Murat kitabından 20 alıntı

Tolstoy, dünya edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Edebi dehasının yanında sıra dışı bir kişiliğe de sahip olan Tolstoy, yaşadığı dönemde dünyanın en ünlü insanıydı. Kaleme aldığı Hacı Murat adlı eserinde, 1800'lü yılların ortalarında, Kafkasya'da Ruslara karşı mücadele etmiş Hacı Murat isimli Müslüman bir komutanın dramatik hikâyesini anlatıyor. Tolstoy farkının her cümlesinde hissedildiği tarihi ve belgesel nitelikli bir roman olan Hacı Murat kitabından 20 alıntıyı derledik.

Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig eserinden öğütler

Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig eserinden öğütler

Edebiyatımızın ilk siyasetnamesi olan Kutadgu Bilig, hükümdar ve idarecilere verdiği öğütler itibarıyla bir nasihatname, ülkenin yönetimi ile ilgili tespitleri açısından bir siyasetname kitabıdır. Mutlu olma bilgisi anlamına gelen Kutadgu Bilig'i yazan Yusuf Has Hacip, eserin yazılış nedeni şöyle açıklar: "Ben, okuyanın elinden tutup kutlu kılması için, kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyucunun eliyle iki dünyada da kutluluğa, saadete ermesi için söz söyledim ve kitap yazdım. Eğer insan, iki dünyayı da kut tutarsa saadete ermiş demektir, bu sözüm tamamen doğrudur, buna inan." Sizler için Kutadgu Bilig'den öğütleri derledik.

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler'den alıntılar

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler'den alıntılar

Halil İnalcık'ın çeşitli araştırmalarının yer aldığı bu kitapta, Ertuğrul Gazi'den başlayarak 17'nci yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı tarihinin başlıca kaynaklarındaki yanlışlar, efsanevi şekilde kayıtlı olaylar ve kişiler yer alıyor. Toponomi ve topoğrafi metotlarına uyularak yapılan bu incelemeler, 'tarihi gerçek' olarak eserlerde yer almış birçok hususun, hurafelerden ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Osmanlı araştırmalarının duayeni Halil İnalcık'ın başlığını bizzat kendisinin belirlediği "Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler" kitabından alıntılar derledik.

İskender Pala'nın Katre-i Matem  kitabından alıntılar

İskender Pala'nın Katre-i Matem kitabından alıntılar

"Aşk yatmadan önceki son şey, uyandığın zamanki ilk şeydir." diyen İskender Pala, Katre-i Matem kitabında bir devre adını veren lalenin izinde okurlarını etkileyici bir yolculuğa çıkartır. Lale sadece bir çiçek değil, bir yaşayış tarzı, kültürel ve tarihsel bir birikim olarak tüm Osmanlı'yı çevreler. İstanbul, doğal güzellikleri, mimari şaheserleriyle beraber, lale yarışlarına ve şiirlerine bezeniyor; lalelerin şehri haline bürünüyor. Sizler için İskender Pala'nın Katre-i Matem kitabından alıntıları derledik.

Edep ile ilgili 20 hadis

Edep ile ilgili 20 hadis

Edep olmadan manevi olarak mertebe kazanabilmek mümkün değildir. Edep olmadan ne imanın ne ibadetlerin ne de hizmetlerin tadına varılabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ashabına edep ile ilgili pek çok uyarıda bulunmuş; hadis-i şeriflerde hayâ, sır saklamak, güler yüz göstermek ve güzel söz söylemek gibi davranışların iyi davranışlar olduğunu ve hayra ulaştıracağını söylemiştir. Edep ile ilgili hadisleri derledik.

İngilizcede kullanılan Arapça kökenli kelimeler

İngilizcede kullanılan Arapça kökenli kelimeler

Asırlar önce Müslüman alimlerin bilime yaptıkları büyük katkıların yanında tüccarların da ticareti sayesinde Batı'da birçok değişim ve dönüşüm yaşandı. İslam medeniyetinin Batı'daki bu etkilerinin en belirgin olanı dilde görülür. Birçok Arapça kökenli kelime, İngilizcede belirgin bir şekilde varlığını sürdürüyor. Sizler için Arapçadan İngilizceye geçen kelimeleri derledik.

20 maddede Osmanlı'nın Harem teşkilatı

20 maddede Osmanlı'nın Harem teşkilatı

Harem-i Hümayun, hakkında az bilgi bulunan, tarih boyunca en çok merak edilen ve en çok efsane üretilen teşkilatlardan biridir. Osmanlı'da Orhan Gazi döneminde temellerinin atıldığı düşünülen Harem, benzerlerine diğer devletlerde de rastlanan bir kurumdu. Peki, kadın yöneticilerin yetiştiği bir mektep olan Harem'in teşkilat yapısı nasıldı? Harem, Osmanlı yönetiminde ne zaman etkili oldu? Hürrem Sultan'ın ardından Harem'de en etkili isim kimdi? Osmanlı padişahları neden Türklerle evlenmekten kaçınmışlardı? Kimlere "sultan" denilirdi? Osmanlı'nın Harem teşkilatına dair ilginç bilgileri derledik.

Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgi

Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgi

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in, 8 yıllık saltanatı boyunca hiçbir sefere katılmayan ilk Osmanlı padişahı olduğunu biliyor musunuz? Ya da ordularında "Amazon" adı verilen kadın askerler bulunduran Türk devletinin hangisi olduğunu? Veya İbn-i Sina'nın Şifa Kitabı adlı eserinin Leonardo da Vinci, Steno ve James Hutton dâhil olmak üzere Avrupa mineraloji düşüncesinin kurucularına ilham kaynağı olduğunu? Medeniyet tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

Sezai Karakoç'un İnsanlığın Dirilişi kitabından alıntılar

Sezai Karakoç'un İnsanlığın Dirilişi kitabından alıntılar

Okurken düşündüren, insanı araştırmaya ve sorgulamaya yönlendiren Sezai Karakoç, yaşayan en büyük edebiyatçılarımızdan. İnsanlığın ve medeniyetlerin büyük bunalımlarının kaynakları ve sonuçlarını ele aldığı İnsanlığın Dirilişi kitabında şöyle sesleniyor bizlere: "Peygamber izi, biz insanlığa tükenmezlik yolunu gösterdiği halde, neden tükenme yolunu seçtik?" Kendini 'diriliş eri' olarak adlandıran Karakoç, insanlığın dirilişinin Orta Doğu'nun dirilişiyle doğru, Avrupa'nın dirilişiyle ters orantılı olduğunu söyler. Sizler için İnsanlığın Dirilişi kitabından alıntıları derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN