Arama

Dünya Tarihi

Eskilerin tankı: Fil

Eskilerin tankı: Fil

Filler tarih boyunca tarım, ulaşım gibi pek çok işte kullanılmıştır. Ancak fillerin kullanıldığı en dikkat çekici yer savaş meydanları olmuştur. Dünya savaş tarihinde pek çok alet, malzeme, farklı taktikler, hileler görülmüştür. Karada yaşayan en büyük hayvan fil, bir dönem savaş meydanlarının korkulu rüyasıydı. Fil ilk olarak Hint kültürü ile başlamıştır. Timur ile iyice nam salan filler, güç gösterisinin de sembolüydü. Gelin, filin savaşlardaki tarihine ve etki ettiği savaşlara beraber bakalım.

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Sonbaharın başladığı bu ayda pek çok tarihi olay yaşandı. Bu olaylardan bazıları dünya tarihinin akışını değiştirecek kadar önemliydi. Sizler için Eylül ayında gerçekleşen önemli tarihi olayları derledik. İşte, Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar...

Padişahın denetimi: Tebdil-i kıyafet

Padişahın denetimi: Tebdil-i kıyafet

Bir devleti ayakta tutan en önemli özelliği adaletidir. Devlet yöneticileri bu adaleti sağlamak için çeşitli yöntemleri başvurmuşlardır. Bunlardan en ilgi çekici olanı tebdil-i kıyafettir. Kılık kıyafetini değiştirerek halkın arasına katılan yönetici, sorunları görüyor, vatandaşı dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyordu. Sizler için tarihteki tebdil-i kıyafet uygulamalarını ve karşılaşan ilginç olayları derledik.

Sulara gömülen devlet: Venedik

Sulara gömülen devlet: Venedik

Dünya tarihi pek çok devletin varlığına şahitlik etmiştir. İbn Haldun'un "devlet de insanlar gibi doğar, büyür, gelişir ve ölürler" dediği gibi tarihe gömülen pek çok devlet vardır. Kimi devlet günümüzde eserleriyle ve doğurduğu başka bir devletle yaşamaya devam ederken kimi devletin adı sadece tarih sayfalarında adı kalmıştır. Venedik Devleti adı kalan devletlerden biridir. Kalıcılık sağlayamayan büyük deniz devleti, bin yılı bulan varlığının ardından kaybolacaktır. Osmanlı, Bizans gibi büyük devletlerle yakın ilişkilerde bulunan bu devlet, su üzerinde yaşıyordu adeta. Akdeniz ve Karadeniz'in hakimi bu devlete ilginç bir isim son verecektir. Gelin, bu deniz imparatorluğunun tarihine birlikte bakalım.

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

Her milletin coğrafi sınırları ve bu sınırlar üzerine daimi ulusal planları vardır. Ama bazı kavimlerin diğer insanlara tasallut olan yayılmacı ve acımasız politikaları onların sıfatı olmuştur. Bugün Batılılar, Afrika'da zalim olarak adlandırılırlar. Çünkü herkesin bir akrabası bir şekilde bu insanların zulmüne maruz kalmıştır. Bir milletin, bir düşünce yapısının bekası coğrafi sınırlardan ziyade zihni sınırlara dayanır. Çünkü coğrafi sınırlar değişiklik gösterebilir ama zihin yapısı sadece daima ileriye odaklıdır. Bir ülkenin sömürge sahibi olması demek aslında o ülkenin emek hırsızı olması, başka bir medeniyetin dilini, dinini, coğrafyasını, kültürünü ve tarihini de çalması demektir.

Osmanlı’nın kıtalar aşan merhameti

Osmanlı'nın kıtalar aşan merhameti

Kraliçe Isabella’nın Endülüs’te başlattığı Reconquista hareketi 1492 yılında Gırnata Benî Ahmer Emirliği'nin düşmesiyle başarıya ulaşır. Hemen ardından çıkarılan Elhamra Kararnamesi ile ülkede yaşayan tüm Yahudilere, ''Altı ay içerisinde ya din değiştirin ya da ülkeyi terk edin'' uyarısı yapılır. Tam bu sırada II. Bayezid, Osmanlı merhametini dünyaya gösterir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN