Arama

Dünya Tarihi

Dünya tarihini değiştiren 7 komutan

Dünya tarihini değiştiren 7 komutan

Dünya tarihinde kimi komutanlar var ki yaşadıkları dönemin yanı sıra tarihin her dönemine önemli izler bırakmışlardır. Kumandanlıkları, liderlik ve yöneticilik özellikleri ile gelecek nesilleri etkilemiş, cesaretleriyle savaş meydanlarındaki kabiliyetleriyle kendilerinden sonra gelenlere örnek olmuşlardır. Savaş stratejileri, askeri dehaları ve taktikleriyle dünya tarihini değiştiren 7 komutanı derledik.

İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?

İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?

İbn-i Sina, tıp dünyasına büyük katkı sağlayan, geliştirdiği tedavi yöntemleri günümüzde dahi kullanılan bir hekimdir. Avrupa'da "Avicenna" ve "Hekimlerin Prensi" olarak anılan İbn-i Sina'nın kaleme aldığı eserler, Batı tıbbının başlıca kaynağı olmuş ve ders kitabı olarak okutulmuştu. Tıbbın yanı sıra felsefesi ile de tanınan İbn-i Sina, ilmi ile pek çok düşünür üzerinde derin izler bırakmış; Batı dünyasını derinden etkileyerek bilimin gelişmesinde ve şekillenmesinde öncü rol oynamıştı. Öyle ki Batılılar, kendilerine ait eserleri anlamada dahi İbn-i Sina'nın eserlerindeki şerhlerden faydalanmışlardı.

Müslümanların çalışmalarından faydalanan Avrupalı bilginler

Müslümanların çalışmalarından faydalanan Avrupalı bilginler

Dünyada kimi isimler vardır ki çığır açan işlere imza atmış, modern bilim ve keşiflere önemli katkılarda bulunmuşlardır. Onların bu keşifleri tarihte büyük yankı uyandırsa da aslında gerçekleştirdikleri pek çok yeniliğin temeli Müslüman alimlere ait çalışmalara uzanır. İslam uygarlığında bilim dünyasında gerçekleştirilen buluşlar, dünya tarihini değiştirmiş; Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler gibi Avrupa'nın önemli dimağlarının çalışmalarını beslemiştir.

Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Dünya tarihi boyunca insanlık, pek çok mücadeleye, savaşa, direnişe, keşfe, bilimsel gelişmeye ve birçok ilke şahit oldu. İnsanlık tarihini değiştiren, dönüştüren ve ona yön veren pek çok olayda kadınların oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Verdikleri mücadelelerle, gösterdikleri dirayetle yaşam öykülerimize ilham olabilecek tarihte iz bırakan 10 kadının yaşamından kesitleri sizlerle buluşturuyoruz.

Kiliseye dönüştürülen camiler

Kiliseye dönüştürülen camiler

Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya'nın ibadete açılma kararıyla hüviyetleri değişen camiler gündeme gelmeye başladı. Yalnızca İslam aleminde değil, tarih boyunca farklı dinlere mensup devletler de bir bölgeyi ele geçirdiklerinde ilk olarak büyük mabetleri dönüştürmekle işe başladı. Üstelik, mimari dönüşümü Osmanlı'daki gibi "zarar vermekten korkan" bir hassasiyetle değil tanınmayacak hale getirerek yaptılar. Peki, Endülüs'ten günümüze kiliseye dönüştürülen camiler hangileriydi?

Kurtuba Camii ne zaman ve kim tarafından inşa edildi?

Kurtuba Camii ne zaman ve kim tarafından inşa edildi?

Danıştay'ın kararı ile Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılacağının duyurulması, tüm Müslüman alemini büyük bir sevince boğdu. İslam dünyasının "fetret devrinden çıkışının ayak sesi" olarak nitelendirilen bu karar, pek çok Müslüman için umut ışığı oldu. Ayasofya'nın asıl statüsüne kavuşması dünya Müslümanlarını mutlu etse de İslam ile özdeşleşen birçok eser aslına dönmeyi bekliyor. Onlardan biri de bugün İspanya'da bulunan ve Endülüs'ün fethinin ardından inşasına başlanan Kurtuba Camii… 7 asır boyunca Müslümanların ibadet ettiği Kurtuba Camii, İslam tarihinde "en büyük üçüncü cami" olarak anılıyor.

İslam’ı bir dünya medeniyeti olarak ele alan Marshall Hodgson

İslam’ı bir dünya medeniyeti olarak ele alan Marshall Hodgson

Amerikalı şarkiyatçı ve dünya tarihçisi Marshall G. S. Hodgson, İslami çalışmalara kavramsal ve metodolojik katkılar yapmış, diğer Batılı tarihçilerin aksine, İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı döneme büyük önem vermişti. İslam'ı hem bir din hem de bir dünya medeniyeti olarak ele alan Hodgson, Batı'nın tüm dünyaya kabul ettirdiği haritalarda oynadığı oyunlara da yer vermiş, Avrupa'yı bu konuda sık sık eleştirmişti. Hodgson'un hayatı, görüşleri ve çalışmalarına dair detayları sizler için derledik.

Geçmişten günümüze yayımlanan 10 İnsan Hakları Bildirgesi

Geçmişten günümüze yayımlanan 10 İnsan Hakları Bildirgesi

Tarihsel bir olgu olarak insan hakları, ahlak, felsefe, dil, din, hukuk ve kültür gibi birçok gelişmeleri içermektedir. Hak ve özgürlük düşüncesi günümüze kadar ulaşan insanoğlunun kadim meselelerinden biridir. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması için verilen mücadeleler neticesinde günümüze kadar pek çok hak ve özgürlükleri savunan bildirgeler yayınlanmıştır. İşte geçmişten günümüze yayımlanan 10 İnsan Hakları Bildirgesi...

İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

İbn Haldun’un Mukaddime eserine göre devletlerin bekası

Mukkadime eseriyle tarih yazıcılığında döneminde bir çığır açan İbn Haldun, sosyoloji biliminin öncüleri arasında kabul edilir. Mukaddime'de medeniyetlerin yükselişine ve çöküşüne dair kritik fikirlerini açıklayan İbn Haldun, bu durumu izah ederken 'umran' fikrinin altını çizer. Mukaddimede önemli bir husus olan devletlerin bekası konusuna da değinen İbn Haldun, insan ömrü ile devletlerin ömrü arasındaki kurduğu bağlantıyı da açıklar. Peki, İbn Haldun'un devletlerin ömürlerine dair düşünceleri nelerdir? Tarih boyunca hangi imparatorluk beka konusunda gösterdiği örnek duruşuyla İbn Haldun düşüncelerinin antitezi olmuştur?

İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgi

İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgi

İslam uygarlığında eczacılık, Müslüman alimler tarafından temelleri atılan oldukça gelişmiş bir müesseseydi. İlaç üretimi, doğru tür ve dozun tespit edilmesi, ilaçların saflığı gibi pek çok detay, bugün olduğu gibi tedaviyi doğrudan etkileyen unsurlardı. Tarihte ilk eczane, bundan tam 12 asır önce Bağdat'ta kuruldu ve pek çok Müslüman alim, eczacılığı her geçen gün biraz daha geliştirerek literatüre pek çok yazılı eser kazandırdı. İslam uygarlığında eczacılık ve ilaçlar hakkında 25 ilginç bilgiyi derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN