Arama

II. Mahmud'un gönlünden süzülen dua

Aldığı tedbirler ve gerçekleştirdiği ıslahat hareketleri ile Osmanlı Devleti'nin adeta ömrünü uzatan Sultan II. Mahmud, çocukluğundan itibaren güvensiz bir ortamda yetişti. Yalnızlığını hüsn-i hat ve şiir ile hemhal olarak sanata döken Sultan; Resul-i Ekrem'e aşık, benliğini Allah Resulü'nün kapladığı bir isimdi. Bu minvalde üç naat kaleme alan Adli aynı zamanda müstesna bir divan şairiydi.

İyi bir tahsil hayatına tabi tutulan ve olağanüstü şartlar altında, adeta tetikte yetişen Sultan II. Mahmud, henüz çocuk yaşlarda tahta çıkmış ve bu koşıllar altında ekseriyetle yalnız bir yaşam sürmüştü.

Hüsn-i hat ve şiir vadilerine gönlünü kaptıran Sultan, yalnızlığını hem kelimeler hem de tuvale döktü. İçinde günden güne büyüyen ve benliğini kaplayan Resulullah (SAV) aşkını farklı sanat alanlarında dile getirmiş oldu.

Sultan II. Mahmud ve ıslahatları

Resulullah (SAV) aşığı bir Sultan

II. Mahmud, Medine'de bulunan ve bugün yeşil kubbe olarak olarak "Kubbetü'l Hadra"yı inşa ettirdi. Onun bu eylemi ile İslam kültüründe yeşil kubbe literatürü oluştu.

Mescid-i Nebevi'nin tadilatı sırasında işçilerin dünya kelamı konuşmalarını yasaklayan II. Mahmud, ayrıca Efendimizin (SAV) ruhunu rahatsız etmemek için çekiçlerin keçe ile sarılmasını istedi.

Sultan II. Mahmud Kubbetü'l-Hadra'yı nasıl yaptırdı?

Şiir ile alakası

Islahatçı bir padişah olarak öne çıkan Sultan II. Mahmud, edebi olarak da bu yönüyle göze çarptı. Çok fazla yazmasa da şiirlerinde öz çabası güttü.

◾ Maalesef eserleri müstakil bir divan olarak teşekkül etmeyen padişahın, bilinmeyen sebeplerden olsa gerek günümüze pek fazla şiiri intikal etmedi.

Sultan Mahmud'un hatları

Sultan II. Mahmud, içindeki Allah Resulü (SAV) sevgisini üç naat kaleme alarak gönlünden azat etti. Sade bir dil ve akıcı anlatımın hakim olduğu şiirler döneminde çok sevildi.

◾ Sizler için II. Mahmud'un yahut Adlî'nin "it nigah eyle inayet ya Resul" redifli ile biten en bilinen naat-ı şerifini günümüz diline yakın biçimde hazırladık.

Âcizan-ı ümmete rûz-ı cezâ
İt nigâh eyle 'inâyet yâ Resûl

Adlî

Günümüz Türkçesiyle

Ey Peygamber! Ümmetin âcizlerine kıyamet gününde
Lütufla bir bak ve yardım et

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN