Arama

Avrupa Tarihi

İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?

İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?

İbn-i Sina, tıp dünyasına büyük katkı sağlayan, geliştirdiği tedavi yöntemleri günümüzde dahi kullanılan bir hekimdir. Avrupa'da "Avicenna" ve "Hekimlerin Prensi" olarak anılan İbn-i Sina'nın kaleme aldığı eserler, Batı tıbbının başlıca kaynağı olmuş ve ders kitabı olarak okutulmuştu. Tıbbın yanı sıra felsefesi ile de tanınan İbn-i Sina, ilmi ile pek çok düşünür üzerinde derin izler bırakmış; Batı dünyasını derinden etkileyerek bilimin gelişmesinde ve şekillenmesinde öncü rol oynamıştı. Öyle ki Batılılar, kendilerine ait eserleri anlamada dahi İbn-i Sina'nın eserlerindeki şerhlerden faydalanmışlardı.

Yunan Devleti nasıl kuruldu?

Yunan Devleti nasıl kuruldu?

Rusların Osmanlı ile savaşa tutuştuğu bir dönemde, Rumlar da isyan hareketlerine başlamışlardı. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik, bağımsızlık fikirlerinden diğer milletler gibi Yunanlılar da etkilenmişler ve Osmanlı'dan kopmanın hayalini kurmuşlardı. Osmanlı aleyhinde propagandalara başlamışlar, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Yunanistan'ın kurulmasıyla ilk kez imparatorluk tebaasından bir grup bağımsızlık kazanmış ve Osmanlı'nın parçalanma sürecini başlatmıştı. Yunanistan'ın yayılmacılık hırsı kısa süre sonra, başta Adalar konusu olmak üzere bölgede yeni gerilimlerin yaşanmasına sebebiyet verecekti.

Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Dünya tarihi boyunca insanlık, pek çok mücadeleye, savaşa, direnişe, keşfe, bilimsel gelişmeye ve birçok ilke şahit oldu. İnsanlık tarihini değiştiren, dönüştüren ve ona yön veren pek çok olayda kadınların oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Verdikleri mücadelelerle, gösterdikleri dirayetle yaşam öykülerimize ilham olabilecek tarihte iz bırakan 10 kadının yaşamından kesitleri sizlerle buluşturuyoruz.

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli simaları

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli simaları

İslam dünyasında kimi isimler var ki, yaşadıkları dönemde İslam davasının bir neferi olmanın yanında, gelecek nesillerin de önderi olmuşlar; ömürlerini İslam'a adayarak, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuşlardı. Yalnızca yaşadıkları toplumu değil, dünyayı da etkilemişler; politik baskılara maruz kalmışlar hatta idam edilmişlerdi… Medeniyetin şekillenmesinde İslam'ın rolünü anlatan, İslam'ı üst kimlik olarak tanımlayan çağdaş İslam düşüncesinin önemli simalarını derledik.

17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişine dair tarih boyunca pek çok teori üretilmiş; tarihçiler arasında Osmanlı'nın Balkan topraklarına ayak bastığı tarih daima tartışma konusu olmuştur. Peki, Osmanlı Rumeli topraklarına nasıl geçti? Osmanlı Beyliğinin Rumeli'ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir? Balkan topraklarının fethinde dönüm noktası olan olay nedir? Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde Balkanların durumu nasıldı? 17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişine dair az bilinen gerçekleri derledik.

Tarihe dair 20 sıra dışı bilgi

Tarihe dair 20 sıra dışı bilgi

Dünyaca ünlü Dedektif Sherlock Holmes karakterinin yaratıcısı İngiliz yazar Arthur Conan Doyle, aslında bir göz doktoru olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, tarihte Türkler hakkındaki ilk belgenin MÖ 318 tarihli bir sözleşme olduğunu? Ya da Sultan II. Abdülhamid'in hangi ülkeye 2 bin fotoğraftan oluşan büyük bir koleksiyon hediye ettiğini? Tarihe dair 20 sıra dışı bilgiyi derledik.

Dünya tarihinin en gizemli 10 ezoterik örgütü

Dünya tarihinin en gizemli 10 ezoterik örgütü

Dünya tarihinin en gizemli örgütleri hangileridir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biri. Bu gizemli örgütler, zihin kontrolü uygulayarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçiriyor; Yeni Dünya Düzeni'ni istekleri doğrultusunda kuruyor, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planlıyorlar. Peki, tarih boyunca faaliyet gösteren ve çoğu gizli olan bu örgütler hangileridir? Dünya üzerinde faaliyet gösteren 10 ezoterik örgütü derledik.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

Endülüs, ilk İslam fetihlerinin son halkasını oluşturan bir medeniyetti. Müslümanlar, Kuzey Afrika'nın ardından fetih faaliyetlerini İspanya'ya yöneltmiş; Tarık bin Ziyad kumandasındaki ordu ile İspanya'nın büyük çoğunluğu fethedilmişti. Endülüs, o tarihten sonra muhteşem bir medeniyete ev sahipliği yapmış; Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle yüksek ve parlak bir ilim merkezi haline gelmişti. Avrupa'nın "karanlık çağı" yaşadığı dönemde ilim Endülüs'ten yayılmaya başlamış, Müslüman alimlerin keşifleri pek çok alanda öncü olmuştu.

John Covel’ın kaleminden Osmanlı’da düğün şenlikleri

John Covel’ın kaleminden Osmanlı’da düğün şenlikleri

John Covel, Osmanlı'da Sultan IV. Mehmed'in hüküm sürdüğü dönemde İstanbul'a gelmiş bir isim. İngiltere tarafından merkezi İstanbul'da olan Ortodoks kilisesini incelemek üzere görevlendirilmiş; şehirde gördüğü her şeyi en ince detayına kadar kaleme almıştı. Türk, Rum, Ermeni, Yahudi ayırt etmeden Osmanlı tebaasının bütün üyelerine dair döneme ışık tutacak pek çok bilgiye yer vermişti. Saray efradı, inançlar ve gündelik hayata dair ilginç detaylar yazan Covel, Şehzade Mustafa ve Hatice Sultan'ın düğün şenliklerine de tanık olmuştu.

Müslüman alimlerin yer bilimi ile ilgili keşifleri

Müslüman alimlerin yer bilimi ile ilgili keşifleri

Dünya tarihinde pek çok bilim dalında olduğu gibi, yer bilimin temellerinin atılmasında da Müslüman âlimlerin payı oldukça büyüktür. Yer bilim hakkında bilgi sahibi olan Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Hintliler, Yunanlılar ve Romalıların yaşadığı topraklar İslam sancağı altına alınmış; bu medeniyetlerin sahip oldukları bilgileri inceleyen Müslüman âlimler, alanla ilgili gelişmeleri daha ileriye taşımışlardır. Dünya üzerinde Avrupa'ya, Rönesans dönemine izafe edilse de jeolojinin temelleri Rönesans'tan 800 yıl önce İslam uygarlığında atılmıştır.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN