Arama

Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Dünya tarihi boyunca insanlık, pek çok mücadeleye, savaşa, direnişe, keşfe, bilimsel gelişmeye ve birçok ilke şahit oldu. İnsanlık tarihini değiştiren, dönüştüren ve ona yön veren pek çok olayda kadınların oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Verdikleri mücadelelerle, gösterdikleri dirayetle yaşam öykülerimize ilham olabilecek tarihte iz bırakan 10 kadının yaşamından kesitleri sizlerle buluşturuyoruz.

  • 1
  • 30
İSLAM’I KABUL EDEN İLK İNSAN: HZ. HATİCE
İSLAM’I KABUL EDEN İLK İNSAN: HZ. HATİCE

📌Sevgili Peygamberimizin ilk eşi Hz. Hatice, İslam'dan önce Cahiliye'nin kirine bulaşmamış, tertemiz bir hayat yaşamıştı. Bu nedenle Mekkeliler onu "Tâhire" olarak anıyorlardı. Resul-i Ekrem'in ilk hanımı olması sebebiyle daha sonraki dönemlerden itibaren "Kübrâ" sıfatıyla anıldı.

Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

📌Hz. Hatice, ilklerin insanıydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in can yoldaşı, vahyin sırdaşı, İslam'ın ilki ve öncüsüydü. Resul-i Ekrem Efendimiz Cebrail'den namaz kılmayı öğrenir öğrenmez ilk olarak ona koştu. Namazı ilk ona öğretti. İlk kez ona imam oldu ve cemaatle ilk namazı onunla kıldı.

📌Hz. Hatice, Peygamberimiz için çok sevmiş ve çok sevilmiş, hayatı boyunca maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış bir eştir. 25 yıl Peygamber Efendimizle bir evi paylaşma şerefine nail olmuş; Kâsım, Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsûm, Abdullah ve Fâtıma onun evinde dünyaya gelmişti. Hz. Hatice, müşriklerin zulmü karşısında Efendimiz'i hiç yalnız bırakmamış; canıyla malıyla İslam'a hizmet etmişti.

Kadın sahabilerin İslam'a hizmeti

  • 4
  • 30
İLK ÜNİVERSİTENİN KURUCUSU: FATIMA EL FİHRİ
İLK ÜNİVERSİTENİN KURUCUSU: FATIMA EL FİHRİ

📌İslam'ın kadına ve ilime değer vermediğini, Müslüman kadınlarının hiçbir başarıya imza atmadığını söyleyenlere, Fatima el-Fihri en güzel bir örneklerden biridir. Fatıma el Fihri, dünya üniversitelerinin en eskisi olan Fas'taki Karaviyyin Üniversitesi'nin kurucusudur. Bu üniversite İngiltere'deki Oxford, Mısır'daki El Ezher, ABD'deki Harvard üniversitelerinden de önce 859 yılında kuruldu ve halen de faaliyetlerini sürdürüyor.

📌Abbasiler zamanında yaşayan Fatıma el Fihri, zengin eğitimli bir aileye mensuptu. İlim konusunda çok iştiyaklı olan Fatıma, bilim, tıp, sanayi ve teknoloji alanında insanları aydınlatacak bir ilim merkezinin ihtiyacı ile ailesinden kalan mirası bir üniversite kurarak değerlendirdi. Üniversitenin yapımı tamamlanana kadar her gün oruç tutup ibadet ve dua ile meşgul olarak ilim merkezinin devamını niyaz etti.

İslam'da kadın hakları ve önemi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN