Arama

Kadın sahabilerin İslam'a hizmeti

İslamiyet'in yayılışının ilk zamanlarından itibaren kadınların İslam'a büyük hizmetleri oldu. Peygamberimiz (sav) ile birlikte birçok kadın sahabi savaşa katıldı. Bu savaşlarda orduya hem asker olarak hem de hemşire olarak katkı sağladılar. Birçok savaş ve olayda üstün fedakarlık örnekleri göstermekle kalmayıp yaralıları tedavi ettiler, İslam ordusu için su taşıdılar. Sizler için kadın sahabilerin fedakarlık örneklerini derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 8
SÜMEYYE'NİN (R.A.) İSLAM İÇİN FEDAKARLIĞI
SÜMEYYE’NİN R.A. İSLAM İÇİN FEDAKARLIĞI

📌İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'de güçsüz durumdaydı. Hz. Muhammed'e inananlar Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden ziyade, aşireti veya kabilesi olmayan yoksul kimselerden oluşuyordu. İlk inanan ailelerden biri de Yasir ailesiydi. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardı. Hz. Muhammed'e (sav) tabi olduktan sonra İslam dinini annesi Sümeyye'ye ve babası Ammar'a anlattı. Onlar da kısa bir içerisinde Allah'ın dinini kabul ettiler.

➡Ammar ailesi Mekke'de Mahzum oğullarının koruması altındaydı. Bir kabileye mensup değillerdi. Kureyş'in ileri gelenleri İslam dininin yayılmasını engellemeye çalışmak için yeni kararlar alıyordu. Alınan kararlara göre herkes kendi kabilesinden Müslüman olanları engelleyecek ve onları cezalandıracaktı. Yasir ailesi de Mahzumoğulları tarafından dinlerinden dönmeleri için zorlandı. Ammar ve Sümeyye (r.a.) Ebu Cehil'in liderliğinde Hz. Muhammed'in (sav) nübüvvetini inkar etmeleri ve putlara ibadet etmeleri işkenceye uğradılar. Nebi (sav) onları kurtaramıyordu. Mekke'de Ebtah adlı bölgede Peygamberimiz onların yanına geldi ve şöyle buyurdu:

"Ey Yasir ailesi! Dayanın! Bu işin sonunda cennet vardır."

Ammar bin Yasir kimdir? Ammar bin Yasir 'in hayatı

📌 Ebu Cehil, Yasir ailesini dinlerinden döndürmek için en çok Sümeyye'ye (r.a.) işkence ediyordu. Sümeyye'ye (r.a.) Ebu Cehil'in işkencelerine yaşlı olmasına rağmen dayanıyordu. Ebu Cehil, Yasir ailesinin İslam dinini terketmeyeceğini anlayınca Yasir ve Sümeyye'yi (r.a.) öldürdü. Sümeyye (r.a.) İslam uğruna ölen ilk kadın şehid oldu. İslam dini o şehit olunca zayıflamadı aksine daha çok güçlendi. Müslümanların imanları ve sabırları arttı.

Ümmetin hakimi: Ebu Derda kimdir?

  • 3
  • 8
İLK MÜSLÜMAN HZ. HATİCE'NİN FEDAKARLIĞI
İLK MÜSLÜMAN HZ. HATİCE’NİN FEDAKARLIĞI

📌Hz. Muhammed'e (sav) ilk vahiy geldiğinde Hira mağarasındaydı ve yanında kimse yoktu. Cebrail'den (a.s) ilk vahiy aldığında titreyerek eve dönmüş ve "Beni örtün, beni örtün." demişti.

Yaşadığı olayları ilk Hz. Hatice'ye anlattı. Hz. Hatice Peygamberimizi rahatlatacak şu sözleri söyledi:

"Allah'a yemin ederim ki Allah seni utandırmaz. Çünkü sen doğruyu konuşur, işini göremeyenlere yardım eder, akrabalarını gözetirsin. Yoksullara öncelik tanır, zulme uğrayanlara yardım edersin."

Daha sonra Hz. Hatice, Varaka bin Nevfel'e haber gönderdi ve Nebi (sav) ile yanına gitti. Hz. Muhammed (sav) yaşadığı olayları anlatınca Varaka, O'nun peygamberlikle müjdeledi ve kendisine nübüvvetin geldiğini belirtti. Sonra Nebi'ye (sav) şöyle dedi:

"Kavmin seni çıkaracağı zaman keşke yanında olabilseydim."

Bu söz üzerine Hz. Muhammed (sav) çok şaşırdı ve şöyle dedi:

"Onlar beni çıkaracaklar mı? Ey Varaka!"

Varaka bin Nevfel:

"Senin getirdiğini getiren hiç kimse yoktur ki kavmi ona eziyet edip onu yurdundan çıkarmasın."

Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

📌 Kendisine nübüvvetin gelmesinden sonra Hz. Muhammed'in getirdiklerine ilk iman eden, ilk Müslüman olan kimse Hz. Hatice'ydi. Bütün mal varlığını İslam uğruna harcadı. Peygamberi her koşulda destekledi. Kavmi O'nu kötülediğinde ve eziyet ettiğinde Hz. Hatice, Peygamberimizin (sav) hep yanndaydı. Boykot yıllarında çok büyük zorluklar yaşadı ve hastalandı. Vefatına kadar hep dik bir şekilde Allah'ın Resulünü destekledi. Boykotun hemen ardından Hz. Hatice ve Ebu Talip vefat ettiği için o yıla "Hüzün yılı" denildi.

Hidayeti arayan sahabi: Selman-ı Farisi

  • 5
  • 8
ÜMMÜ SELEME'NİN (R.A.) GÖRÜŞÜ
ÜMMÜ SELEME’NİN R.A. GÖRÜŞÜ

📌Hudeybiye barışı yapıldığı için sahabeler hüzün içerisindeydi. Çünkü yıllar önce terketmek zorunda kaldıkları Mekke'ye geri dönmüşlerdi ve umre yapacaklardı. Müşriklerin engellemesi, Müslümanların ise sadece umre yapmak için gelmesi sebebiyle Hudeybiye barışı yapıldı.

Peygamberimiz ashabına tıraş olmalarını, kurbanlarını kesip, ihramdan çıkmalarını emretti. Fakat sahabeler üzgün ve kızgındılar. Kimse yerinden kıpırdamamıştı. Onların bu halini gören Hz. Muhammed (sav) çadırına eşi Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Eşine ashabının durumunu anlatınca, Ümmü Seleme şöyle dedi:

"Sen kalk, tıraş ol ve kurban kes. Ashabının da sana uyduğunu göreceksin."

Nebi (sav) tıraş olup, kurban kesince, sahabeler de birer birer hareket etmeye başladı ve Peygamberin emrini yerine getirdiler.

Ümmü Seleme (r.a.) sayesinde bu sorun çözülmüş oldu.

Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN