Arama

Ammar bin Yasir kimdir? Ammar bin Yasir 'in hayatı...

Ammar bin Yasir, Müslümanlığını ilan eden ilk yedi kişiden biriydi. Müslüman oldukları için ailece bir dizi işkenceden geçmişler; annesi Sümeyye, İslam tarihindeki ilk şehit olmuş, babası Yasir ise aynı gün şehadet şerbetini içmişti. Ammar bin Yasir, Peygamber Efendimizin bulunduğu bütün savaşlara katılma şerefine nail olmuş, ömrü boyunca hiçbir namazını kazaya bırakmamıştı. İlk Müslümanlardan ve ilk şehit çocuğu olan Ammar bin Yasir'in hayatını derledik.

  • 1
  • 12
AMMAR BİN YASİR KİMDİR?
AMMAR BİN YASİR KİMDİR?

Ans kabilesinin Yâm koluna mensup olan babası Yâsir kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den Mekke'ye geldi.

Benî Mahzûm kabilesinden Ebû Huzeyfe'nin himayesine girdi ve Sümeyye adlı cariyesiyle evlenerek oraya yerleşti. Ammâr bu evlilik sonucu dünyaya geldi.

  • 2
  • 12
MÜSLÜMANLIĞINI İLAN EDEN İLK YEDİ KİŞİDEN BİRİ
MÜSLÜMANLIĞINI İLAN EDEN İLK YEDİ KİŞİDEN BİRİ

Hz. Peygamber'in Dârülerkam'da bulunduğu sırada Müslüman olan ve Müslümanlığını ilân eden ilk yedi kişiden biridir. Annesi Sümeyye ile babası Yâsir de ilk Müslümanlardandı.

Mekke'de kendilerini himaye edecek kimseleri olmadığı için Kureyşli müşriklerin ağır zulüm ve işkencesine uğradılar. Fakat imanları sebebiyle başlarına gelen bu sıkıntılara sabırla göğüs gerdiler.

  • 3
  • 12
AİLESİ İSLAM TARİHİNİN İLK ŞEHİTLERİ
AİLESİ İSLAM TARİHİNİN İLK ŞEHİTLERİ

Annesi Sümeyye bu işkenceler sonunda Ebu Cehil tarafından öldürülerek İslâm tarihindeki ilk şehit oldu. Babası Yâsir de aynı gün işkence edilerek öldürüldü.

Müşriklerin dayanılmaz baskılarına artık tahammülü kalmadığı bir gün sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla onların arzusuna uyarak Lât ve Uzzâ lehinde ve Hz. Peygamber'in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı.

  • 4
  • 12
PEYGAMBERİMİZ İŞKENCE DURUMUNDA SORUMLU OLMADIĞINI BELİRTTİ
PEYGAMBERİMİZ İŞKENCE DURUMUNDA SORUMLU OLMADIĞINI BELİRTTİ

Müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz doğruca Resul-i Ekrem'in yanına giderek başına gelenleri anlattı. Hz. Peygamber ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammâr da iman ile dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik olmadığını söyleyince, Hz. Peygamber yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesinin bir mahzuru bulunmadığını ifade etti.

Nitekim bu konuyla ilgili olarak nâzil olan ayet-i kerimede kalbi imanla dolu olduğu halde dininden dönmeye zorlananların söyledikleri sözlerden sorumlu olmadıkları belirtildi.

  • 5
  • 12
MESCİD’İ NEBEVİ’NİN İNŞASINDA BÜYÜK GAYRET SARF ETTİ
MESCİD’İ NEBEVİ’NİN İNŞASINDA BÜYÜK GAYRET SARF ETTİ

Hicret'ten sonra Hz. Peygamber onunla Huzeyfe bin Yemân arasında kardeşlik bağı (muâhât*) kurdu. Mescid-i Nebevî'nin inşası sırasında büyük gayret sarf etti.

Herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini gören Resulullah üzerindeki tozları silkeleyerek, "Vah Ammâr! Kendisini âsi (bâgı) bir topluluk öldürecek. Ammâr onları cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler" dedi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN