Arama

Türk Edebiyatı

Bir şair olarak III. Murad’ın portresi

Bir şair olarak III. Murad'ın portresi

III. Murad, Osmanlı tarihinde huzurun adıydı. Devlet onun döneminde en geniş sınırlarına ulaştı. Âlimlere ve sanatkârlara özel önem veren Sultan III. Murad, sadece devlet yönetmekle kalmayarak birbirinden güzel, sanat eserleri de üretti. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en çok Türkçe şiir yazan padişah olan III. Murad, "Muradi" mahlasıyla şiirler yazdı.

Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Necip Fazıl Kısakürek’ten 100 Alıntı

Şairlerin Sultanı olarak anılan Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl, dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkar. Şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapan Üstad, yazdıkları ile kuşaklara tesir ettiği gibi Cumhuriyet döneminde Müslümanları sesi olarak tebarüz eder. Necip Fazıl dillere pelesenk olan şiirleri ve Büyük Doğu fikri ile de hafızlara kazındı. Sizler için Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel mısralarını toplayarak bir güldeste hazırladık. Necip Fazıl kimdir? Necip Fazıl şiirleri, sözleri, eserleri, kitapları, sanatı, edebi kişiliği…

Kime göre, ne, nedir?

Kime göre, ne, nedir?

Sabahları yataktan çıkma konusunda aşırı zorlanma ve isteksizlik durumunun "dysania" olarak adlandırıldığını biliyor muydunuz? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sabrı "insanoğlunun tek kalesi" olarak tanımladığını? Ya da Gazali'nin belayı "ariflerin kandili, müridlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu ve gafillerin helak olma sebebi" olarak gördüğünü? Kime göre, ne, nedir sorularının cevaplarını derledik.

Hafızasında kırk bin mısra bulunduran bir şair: Sedat Umran

Hafızasında kırk bin mısra bulunduran bir şair: Sedat Umran

Dünya hayatı nihayetinde bir oyun ve eğlenceden ibarettir. O halde bu hayatı anlamlandırmak, faydalı işler yapabilmek bizim elimizdedir ve temel gayemizdir. Bazı insanlar hayatlarını belli bir alana hasreder, o alanla alakalı okuyabilecekleri, öğrenebilecekleri her şeye kendilerini verir, toplayabildikleri kadar malzeme toplamaya gayret ederler. Bu kendini adama durumu gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çünkü sanat zorlamayı asla kabul etmez. Zorlama üzerinden ortaya çıkan sanat eseri zamanla değerini yitirir. Sanatsal sezgi insanın her daim içerisindedir ama bunu ortaya çıkaran da sanatsal çabadır. 2013 senesinde aramızdan ayrılan "eşya şairi" Sedat Umran da böyle bir zat idi. Hayatını yalnız geçirmiş, nerdeyse tüm vaktini şiire ayırmış büyük bir münevverimizdi…

Divanü Lugati’t-Türk’te geçen 20 ilginç akraba ismi

Divanü Lugati't-Türk’te geçen 20 ilginç akraba ismi

Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürünü bütün yönleriyle derleyen en eski yazar, eseriyse kültürümüze ait en eski üründür. İlk sözlük, ilk gramer kitabı, ilk haritaya sahip olma özelliklerinin yanı sıra eser, toplum yaşantısına ait ilklerle de ön plana çıkmıştır. Eserde geçen akraba isimlerindeki çeşitlilik, aile bağlarına verilen önemin apaçık bir göstergesidir. İşte, Divanü Lugati't-Türk'te geçen 20 ilginç akraba ismi...

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN