Arama

Türk Edebiyatı

Bir tefekkürün arasından İstanbulu gören Yahya Kemal’in ütopik kurguları

Bir tefekkürün arasından İstanbul'u gören Yahya Kemal’in ütopik kurguları

Türk edebiyatı tarihi içinde dört aruzculardan biri olarak kabul edilen, 1925’ten 1958’e kadar sadece iki yazı yayınlayan Yahya Kemal, bir kelime için yıllarca bekleyecek kadar büyük bir mükemmeliyetçiliğe sahipti. Her yönüyle Yahya Kemal’de orijinal hayaller uyandıran mekân olgusu, şaire en güzel duyguların kapısını açtı. Bu hayal ve duyguları şiirlerinde ustalıkla işledi. Zaman makinasıyla 2300’lü yıllara gidip İstanbul’un o hâlini tasvir etti. Hayalî kurguların şairi Yahya Kemal bu bakışı, tarihi ve coğrafî unsurları kullanarak gerçekleştirdi.

Yahya Kemalin ilk defa Dersaadet gazetesinde yayınlanan Ok şiiri

Yahya Kemal'in ilk defa Dersaadet gazetesinde yayınlanan 'Ok' şiiri

Sessiz Gemi'nin şairi Yahya Kemal'in "Ok" şiiri, ilk defa Dersaadet gazetesinde 13 Kasım 1920 tarihinde yayınlandı.  O, eserlerini yayınlamak için, yeterli çalıştığına ve yazdığı satırların tamama erdiğine inanmıyordu. Biliniyordu ki Yahya Kemal tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştı. Şairin miras bıraktığı bu edebiyat mücevheri ise hece ölçüsüyle yazdığı tek şiir olma özelliği ile büyük önem taşıyordu.

Yahya Kemal’in Malazgirt hayali

Yahya Kemal’in Malazgirt hayali

Bir "milad" olarak tarihte ilk kez Yahya Kemal tarafından dillendirilmişti, Malazgirt Zaferi. Yahya Kemal, 1071 tarihini başlangıç kabul etmiş, Malazgirt Zaferi'nin İstanbul'un fethi ile aynı öneme sahip olduğunu söylemişti. Bundan 60 yıl önce bugün yaşamını yitiren usta şair Yahya Kemal Beyatlı'yı saygıyla anıyor, onun Malazgirt Zaferi'ne dair hayalini sizlerle buluşturuyoruz.

Yalnızlığın acısını çeken göçebe şairin vefatından sonra yayınlanan eserleri

Yalnızlığın acısını çeken göçebe şairin vefatından sonra yayınlanan eserleri

Cumhuriyet dönemi Türk şairi ve nesir yazarı, sadece şair olarak değil, düşünceleriyle de Türk aydınlarını etkilemiş mühim şahsiyet Yahya Kemal Beyatlı, hayatı boyunca sadece dergi ve gazetelerde yazı hayatını sürdürdü; kitapları vefatından sonra yayınlandı. Şair-yazar, mütefekkir Yahya Kemal Beyatlı’yı vefatının 60'ncı senesinde rahmetle anıyoruz.

Mekândan taşan edebiyat: Büyük Doğu Akademyası

Mekândan taşan edebiyat: Büyük Doğu Akademyası

Büyük Doğu dergisi etrafında kenetlenmiş, ortak müşterekte buluşması mümkün olanların gayreti ve Necip Fazıl’ın da çabalarıyla dergi çevresinde bir sanat edebiyat mahfili oluşturuldu. Kısa ömürlü bu mahfilin toplantıları, dergi idare yerinin dışındaki mekânlarda yapıldı.

Eskiye hürmetle yeniyi inşa eden metruk şair Asaf Hâlet Çelebi

Eskiye hürmetle yeniyi inşa eden metruk şair "Asaf Hâlet Çelebi"

Bir hayal ve duygu şairi olmaktan çok bir sezgi ve kültür şairi olan ve şiiri, “kelimelerin bir araya gelmesinden hâsıl olan büyük bir kelime” şeklinde tarif eden Âsaf Hâlet, şiirin de hayatta olduğu gibi “müşahhas malzeme ile mücerret bir âlem yaratacağı” ve “kâinatın anlaşılmaz sırlarını açıklamada önemli bir yeri olduğu” görüşündedir. Şiirlerinin birçoğunda çağdaşı şairlerden farklı olarak yaşadığı devrin aktüel sayılabilecek konuları veya temayülleri yerine daha çok geçmişe dönük uhrevî ve mistik denebilecek bir yoğunluk hâkimdir.

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN