Arama

Fatih Sultan Mehmet'ten Avnî mahlasıyla beyitler

Çağ açıp çağ kapatan, döneminin en önemli entelektüellerinden biri olan Fatih Sultan Mehmed, aynı zamanda klasik Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisiydi. Avni mahlasıyla şiirler yazan Fatih, divan sahibi ilk Osmanlı Sultanı'dır. Sizler için Fatih Sultan Mehmed'in Avni mahlasıyla kaleme aldığı birbirinden etkileyici ve güzel beyitleri derledik.

  • 1
  • 10
Fatih Sultan Mehmed'den Avni mahlasıyla beyitler
Fatih Sultan Mehmed’den Avni mahlasıyla beyitler

Yüzün meh-i îd ser-i zülfün şeb-i İsrâ

Gamzen yed-i Mûsa leb-i lâ'lün dem-i Îsâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Yüzün bayram ayı gibi, saçların ise Miraç gecesi gibi

Gamzen de Musa'nın eli gibi, dudakların da Hz. İsa'nın nefesi gibi"

Fatih Sultan Mehmed'in hayatıyla ilgili bilgiler

Bu hüsn-ü Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür

Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüne hem-tâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Bu ilahi güzellik ki Allah (CC) sana bunu vermiştir, nasip etmiştir.

Manî bile senin yüzün gibi güzel bir tasviri bu zamana kadar çizmedi"

Alnun kamerine yüzün ayına müşâbih

Bunca göz ile görmedi bu çarh-ı muallâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Bu yüce çarh bunca gözle yeryüzüne yıllardan beri baktığı halde o, yıldızların her birini göz olarak niteliyor. O yıldızlarla, bunca gözle baktığı halde senin alnın kamerine, yüzün ayına benzer bir kimseyi, bir güzelliği göremedi."

Şair sultanlar arasında divanı olan ilk padişah: Fatih Sultan Mehmet

Şol câm ki nûş eylemişem bezm-i gamunda

Bir sâde habâbıdur anun künbed-i hadrâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Ey sevgili, senin gam meclisinde içtiğin o kadeh üzerinde gökyüzünün küçük bir hava kabarcığı şeklinde kaldığı bir kadehdir."

Avnî seni medh eyledi çün tarz-ı gazelde

Matla dedi yüzüne vü ağzuna mu'ammâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Gazel nazım şekliyle Avnî, seni övdü, ey sevgili.

Yüzüne matla, ağzına muamma dedi."

➡ Ağzın muamma oluşu, aslında içindeki sözlerden dolayı. Ağız kapalı olduğu zaman içinden hangi sözlerin çıkacağını biz bilemeyiz. Onun için muammadır ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) ağzından gerçekten insanlığın kaderini çizen sözler çıkmıştır.

Divan şairlerinden en güzel beyitler

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN