Arama

Divan şairlerinden en güzel beyitler

Milletimizin eskiye dair düşünme tarzı, yaşayış ve anlayış biçimini yansıtan divan edebiyatı, edebiyatımızın zirve noktasıdır. Söz sanatları ile bezenen bu güzel bahçe, yüzyıllar boyunca edebiyatseverlerin hafızasında yaşamıştır. Sizler için sevginin, sanatın ve düşüncenin zarif bir şekilde gönüllere yansıması olan divan edebiyatından en güzel beyitleri günümüz anlamları ile beraber derledik. Muhtelif şairlerin kaleminden çıkan şiirleri okurken uzakları anımsayacak, milletimizin eski hazan bahçelerinde dolaşacaksınız.

  • 1
  • 100
Divan şairlerinden en güzel beyitler

Ger derse Fuzûlî ki güzellerde vefâ var
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır

Fuzûli

Günümüz Türkçesiyle

"Fuzuli güzellerde vefa var derse
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır"

Fuzuli'nin hafızalarda yer edinen Su Kasidesi

  • 2
  • 100
Divan şairlerinden en güzel beyitler

İlâhî! Zâtîyi haşr eyle onunla kıyâmette
Kıyâmet eyle hâlin kurtarıp tamu azâbında

Zâtî

Günümüz Türkçesiyle

"Ya Rabbi kıyamette Zâtî'yi onunla haşr et
Cehennem azabından kurtar, affet"

Anadolu sahasındaki hamse sahibi ilk şair: Hamdullah Hamdi Divanı'ndan şiirler

  • 3
  • 100
Divan şairlerinden en güzel beyitler

İmtisâl-ü câhiduû fillah olupdur niyyetim
Dîn-i İslam'ın mücerred gayretidir gayretim

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Niyetim Allah için cihadı göstermektir
Gayretim sadece İslam içindir"

Şair sultanlar içerisinde divanı olan ilk padişah: Fatih Sultan Mehmet

  • 4
  • 100
Divan şairlerinden en güzel beyitler

Âvâzeyi bu âleme Davûd gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Baki

Günümüz Türkçesiyle

"Davut gibi güzel sesini, yumuşak ve tatlı söyleyişini bütün âleme duyur
bu gök kubbe altında sana kalacak olan hoş bir sedâ olacaktır"

Şairlerin sultanı: Baki

  • 5
  • 100
Divan şairlerinden en güzel beyitler

Ehl-i dildür diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil

Nef'i

Günümüz Türkçesiyle

"Bağrı temiz olmayana gönül ehlidir diyemem.
Gönülden anlayanların birbirini anlamaması insafa sığmaz"

Sevgisini ve öfkesini söylemekten çekinmeyen şair: 'Nefi'

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN