Arama

Türk Tarihi

Matematik dehası: Gelenbevi

Matematik dehası: Gelenbevi

Müslüman bilim insanları, tarihin her yüzyılında önemli işlere imza atmışlardır. Bu isimlerden biri de Osmanlı Devleti'nin içeride ve dışarıda zorluklar yaşadığı dönemde yetişen Gelenbevi'dir. Matematik ve mantık alanında yaptığı çalışmalarla riyaziyat ilmine damga vuran bilim insanı, özellikle kaleme aldığı logaritma risalesi ile anılır. İşte İsmail Gelenbevi'nin hayatı...

Osmanlı Padişahı III. Murad

Osmanlı Padişahı III. Murad

Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı dönemde tahta geçen III. Murad, babası II. Selim'in tek varisiydi. Padişah olduktan sonra ilk icraat olarak Kabe'nin duvarlarını tamir ettirdi. Saltanatı döneminde Osmanlı doğu vilayetlerinde en geniş sınırlara ulaştı. İşte III. Murad'ın hayatı...

Fatih’in hocası: Molla Gürani

Fatih'in hocası: Molla Gürani

Dünya tarihinin en büyük olaylarından, İstanbul'un fethinin arkasında pek çok sebep vardır. Bu kutlu fethin gerçekleşmesinde, askeri ve maddi unsurlar kadar manevi unsurlar da önemlidir. Müslüman orduları tarafından yüzyıllar boyunca kuşatılan şehir, Fatih Sultan Mehmet'e nasip olur. Beş dil bilen, ileri görüşlü devlet adamı II. Mehmed'in ardında onu yetiştiren büyük isimler vardır. O kişilerden biri tarihimizin büyük alimlerinden Molla Gürani'dir.

Selçuklu şehrinin özellikleri

Selçuklu şehrinin özellikleri

Türk tarihinin büyük devletlerinden biri olarak kabul edilen Selçuklular, kurdukları şehirlerde mimari ve kültürel özelliklerini yansıtırlar. İslami çizgilerin ön planda olduğu kentler, Osmanlı'nın da alt yapısını oluşturur. İran bölgesinde inşa edilmeye başlanan Selçuklu şehirleri, Anadolu'ya yayılarak Fars-Arap-Türk kültürünü harmanladı. İşte Büyük Selçuklu şehirlerinin ön plana çıkanlar...

Göçebe hayatın Türkler üzerindeki etkileri

Göçebe hayatın Türkler üzerindeki etkileri

Asırlar boyunca göçebe bir yaşam süren Türklere, bu hayat tarzının getirdiği pek çok farklı özellik vardı. Yerleşik hayata sahip olmadıkları dönemde çadır, at, avcılık gibi alanlarda kendilerini oldukça iyi yetiştirdiler. Gelin, göçebe hayatın Türklere neler kattığına birlikte bakalım...

İnönü, Demirağ’ın yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

İnönü, Demirağ’ın yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

Nuri Demirağ, Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolları yapımına büyük katkılar sağlamış; Türkiye'deki pek çok ilkin öncüsü olmuştu. Onun ön plana çıktığı en önemli alan ise havacılık sanayisindeki başarılarıydı. Üretilen bir uçağın "pilot hatası" nedeniyle düşmesi bahane edilmiş, ülkemizin ilk yerli uçak fabrikası bu bahaneyle kapatılmıştı. Peki, Nuri Demirağ, İsmet İnönü'ye yazdığı mektupta neleri kaleme almıştı? Demirağ'ın yerli uçak üretimi nasıl engellenmişti?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN