Arama

Türk Tarihi

Osmanlı'da yayılan kolera salgınına karşı alınan tedbirler

Osmanlı'da yayılan kolera salgınına karşı alınan tedbirler

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca sık sık ortaya çıkmış; bunlardan kolera ise, XIX. yüzyıl boyunca insanların ölüm nedenlerinin başında yer almıştı. Bu niteliği ile de tarihin şekillenmesinde hafife alınmayacak bir rol üstlendi. Bir çok devlet gibi Osmanlı Devleti de zaman zaman kolera salgınlarına maruz kalarak büyük kayıplara uğradı.Peki özellikle İstanbul'a gelen muhacirler vasıtasıyla yayılan kolera salgını için devlet tarafından alınan tedbirler nelerdi? Alınan tedbirler hangi açılardan günümüzdekilerle benzerlik göstermekteydi?

Osman Gazi nereleri almıştır? Osman Gazi’nin fetihleri…

Osman Gazi nereleri almıştır? Osman Gazi’nin fetihleri…

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin ardından başına geçtiği beyliği 27 yıl boyunca yöneten; başlattığı gaza ruhunu kendinden sonra gelenlere aşılayan ve koskoca bir imparatorluğun temellerini atan bir isim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan toprakları fetihler yoluyla ele geçirmeyi başarmıştı. Peki, Osman Gazi nereleri almıştır? Osman Gazi'nin ilk savaşı hangisidir? Osman Gazi Bursa'yı nasıl fethetti? Osman Gazi çevresi suyla dolu surlarla korunan İznik'in fethi için nasıl bir yöntem izlemişti?

Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: “Darülmuallimat”

Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: “Darülmuallimat”

Kız öğretmen okulları, Tanzimat devrinde kızlara ait mekteplerin faaliyete geçmesi üzerine bayan öğretmen yetiştirmek için açılmıştı.1870 yılında Osmanlı Devleti'nde açılan bu okullara 'Darülmuallimat' adı verildi. Peki, kız öğretmen okullarının açılma sebebi neydi? Bu kurumlar, dönemin eğitimcileri ve aydınları tarafından hangi noktalarda eleştirildi? İmparatorluk topraklarındaki ilk açılan Darülmuallimat hangisiydi, zamanla ne tür değişimlere uğradı? İşte ilk kadın öğretmenlerin yetiştirildiği Darülmuallimatlar...

Tarihlerle 20 ilginç bilgi

Tarihlerle 20 ilginç bilgi

1453'te İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Ayasofya'nın ilk olarak ne zaman inşa edildiğini biliyor musunuz? Peki ya, tarihteki ilk karantina uygulamasının hangi yıl yapıldığını? Ya da dünyanın en eski ezoterik örgütü Tapınak Şövalyeleri'nin ne zaman kurulduğunu? Tarihlerle 20 ilginç bilgiyi derledik.

Görülmesi gereken tarihi garlar

Görülmesi gereken tarihi garlar

Osmanlı Devleti'nin son yıllarına doğru kullanılmaya başlanılan demiryolu ulaşımı, o zamanlar Osmanlı Devleti gözetiminde bulunmayıp, yönetimi zengin kişiler tarafından sürdürülmekteydi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte çıkarılan bir yasa ile demiryolları devlet eline geçti. Bu durum sebebiyle birçok tren garı inşa edildi ve Osmanlı zamanından kalan birçok özel gar ise, devlet eline geçerek restore edildi. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar gelmiş birçok tarihi önem taşıyan, bazıları hala kullanımda olan ve bazıları ise, yorgun düşmüş tren garları bulunmaktadır. İşte tarihe doğru bir yolculuğa çıkabileceğiniz ülkemizdeki görülmesi gereken garlar...

Yunan Devleti nasıl kuruldu?

Yunan Devleti nasıl kuruldu?

Rusların Osmanlı ile savaşa tutuştuğu bir dönemde, Rumlar da isyan hareketlerine başlamışlardı. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik, bağımsızlık fikirlerinden diğer milletler gibi Yunanlılar da etkilenmişler ve Osmanlı'dan kopmanın hayalini kurmuşlardı. Osmanlı aleyhinde propagandalara başlamışlar, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Yunanistan'ın kurulmasıyla ilk kez imparatorluk tebaasından bir grup bağımsızlık kazanmış ve Osmanlı'nın parçalanma sürecini başlatmıştı. Yunanistan'ın yayılmacılık hırsı kısa süre sonra, başta Adalar konusu olmak üzere bölgede yeni gerilimlerin yaşanmasına sebebiyet verecekti.

Osmanlı'nın güçlü kadınları

Osmanlı'nın güçlü kadınları

Osmanlı’da padişah eşleri daha sonra da anneleri olan Hürrem Sultan, Kösem Sultan ve Turhan Sultan, 16-17. yüzyıllarda siyasette oynadıkları rollerle ve arkalarında bıraktıkları hayır eserleriyle tarihe geçmişlerdi.

Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

Kıbrıs, sahip olduğu jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca önemli bir ada oldu. Çok eski çağlardan beri yerleşimin olduğu, asırlar boyunca pek çok milletin hakimiyeti altına giren Kıbrıs, Müslümanlar tarafından ilk kez Hz. Osman döneminde fethedilmek istendi. Bu sefer sonucunda Kıbrıs fethedilemediyse de vergiye bağlandı. Daha sonra Venedik'in hakimiyetine giren Kıbrıs'ın tekrar Müslümanların eline geçmesinin, İslam aleminin lideri olan Osmanlılara düştüğü bilinciyle Kıbrıs'a sefer düzenlendi. Peki, Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti? Kıbrıs'ın fethi öncesi nasıl önlemler alındı? Kıbrıs'ta uygulanan iskan politikası nasıldı?

Karacahmet Türbesi’ni tamir ettiren Kanuni’nin eşi Gülfem Hatun

Karacahmet Türbesi’ni tamir ettiren Kanuni’nin eşi Gülfem Hatun

1511 yılında Kanuni ile evlenen Gülfem Hatun, Kanuni'nin ikinci eşidir. Popüler kültür aracılığıyla aşina olduğumuz Gülfem Hatun'un hayatına ve ölümüne dair çeşitli rivayetler bulunur. Fakat göz ardı edilse de padişah eşlerinin en önemli özelliklerinden biri hayırda yarışan kimseler olmasıdır. Peki, Gülfem Hatun'un yaptığı hayır hizmetleri nelerdir?

17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişi

Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişine dair tarih boyunca pek çok teori üretilmiş; tarihçiler arasında Osmanlı'nın Balkan topraklarına ayak bastığı tarih daima tartışma konusu olmuştur. Peki, Osmanlı Rumeli topraklarına nasıl geçti? Osmanlı Beyliğinin Rumeli'ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir? Balkan topraklarının fethinde dönüm noktası olan olay nedir? Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde Balkanların durumu nasıldı? 17 maddede Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ve ilerleyişine dair az bilinen gerçekleri derledik.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN