Arama

Biyografi

ABD’ye karşı savaşan son Kızılderili: Geronimo

ABD’ye karşı savaşan son Kızılderili: Geronimo

Dünyaya her fırsatta "demokrasi" dersi vermeye kalkışan ABD, tarihi boyunca pek çok milleti sömürerek, bulunduğu coğrafyayı kan gölüne çevirdi ve toprağın asıl sahiplerine karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirdi. ABD, Kızılderililer üzerinde kanlı bir soykırım uygulamış; yerel halkın direnişine ise, bugün olduğu gibi "terörizm" yaftası yapıştırmıştı. Bu vahşetin karşısında var gücüyle savaşarak tarihe geçenlerden biri ise Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo olacaktı. Onun teslimiyeti, eli kanlı beyaz adamın zaferi anlamına geliyordu...

Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi

Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi

Peygamber Efendimize duyduğu sevgi ile hafızalara kazınan Süleyman Çelebi, kaleme alığı mevlid ile erişilemeyecek bir noktaya ulaştı. Bu eser asırlarca doğum, ölüm, evlilik, nişan ve sünnet gibi çeşitli meclis ve merasimlerde coşku ile okunup dinlendi. Altı yüz yılı aşkın süredir, birçok şair tarafından mevlid yazılsa da hiçbiri onun eserinin değerini aşamadı. Peki, Süleyman Çelebi Vesiletü'n-Necat isimli bu mevlidi hangi olay üzerine kaleme aldı?

10 maddede Orhan Veli Kanık

10 maddede Orhan Veli Kanık

Garip akımının ustası Orhan Veli, 70 yıl önce henüz 36 yaşındayken, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Yaşamayı, aşkı, umudu ve pek çok şeyi aynı şiir düzleminde buluşturarak edebiyatın unutulmaz şairleri arasında yerini aldı. O, ölümü ardında sorular bırakırken, cebinde otuz kuruşla bir de şiir taşıyordu. İşte 10 maddede Orhan Veli'nin hayatı ve cebindeki o şiiri...

İktisadın temellerini Adam Smith’ten önce İbn Haldun attı

İktisadın temellerini Adam Smith’ten önce İbn Haldun attı

Dünya üzerinde iktisadın temellerini Adam Smith'in attığı bilinir. Kaleme aldığı Ulusların Zenginliği adlı eseri, ekonomi alanında bir başucu kaynağıdır ve ünlü filozof, literatüre kazandırdığı görüş ve kavramlarla "ekonominin babası" olarak anılır. Ancak onun savunduğu teorileri kendisinden 4 asır önce İslam uygarlığında yaşayan bir alim dile getirmiştir: İbn Haldun. Refahın kaynağının emek olduğunu belirten İbn Haldun, iktisadın psikoloji ile etkileşimine de dikkat çekmiş; emeğin ahlak ve karakter üzerindeki etkisine ışık tutmuştur.

Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi

Cesetler üzerinde incelemeler yapan Osmanlı tabibi Emir Çelebi

Dünya tıp tarihinde, organ naklinin ilk emarelerinin Osmanlı'da görüldüğünü biliyor muydunuz? Sultan IV. Murad döneminde yaşayan ve yıllar boyu sarayın başhekimi olarak görev yapan Emîr Çelebi, Osmanlı tıp tarihine pek çok faydalı bilgiyi miras bıraktı. Kaleme aldığı eserin anatomi kısmında, savaş alanlarındaki yaralılardan ve ele geçen Hristiyan kadavralarından faydalanarak hekimlerin anatomi bilgilerini arttırmaları gerektiğini öğütledi.

Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade

Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade

II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Kemalpaşazade çok yönlü bir şahsiyetti. Uzun yıllar boyunca kendisini ilme adayan Şeyhülislam Kemalpaşazade, tarih yazıcılığında büyük bir çığır açtı. Yanlış olarak gördüğü tarihi mevzuları eleştirmekten kaçınmadı. Tarihi birbirinden bağımsız olaylar zinciri şeklinde değil, bir bütün olarak ele aldı. Edebi şahsiyeti ilim adamı yönünün arka planında kalsa da hikemi şiirler yazmaktan geri durmadı. İşte, Osmanlı tarih yazıcılığında çığır açan Kemalpaşazade hakkında detaylar…

6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit

6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit

Zeyd bin Sabit, Medineli genç bir sahabilerden biriydi. Güçlü bir hafızaya sahip olan Zeyd, Hicret gerçekleşmeden önce 17 sureyi ezberlemişti. Peygamberimiz, Yahudilerle yaptığı görüşmeler ve yazışmalar sırasında kendisine yardımcı olması için Zeyd'in İbranice yazmayı öğrenmesini istemiş; o da kısa sürede bu dili öğrenmişti. 6 dil bilen Zeyd'in, Farsçayı Kisra'nın elçisinden, Rumcayı, Habeşçeyi ve Kıpticeyi Resulullah'ın hizmetçilerinden öğrendiği rivayet edilir. Aynı zamanda vahiy katiplerinden olan Zeyd, Kur'an-ı Kerim'in Mushaf haline getirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

İngiliz işgaline ve Hindu yayılmacılığına karşı duran alim: Mevdudi

İngiliz işgaline ve Hindu yayılmacılığına karşı duran alim: Mevdudi

Pakistanlı alim ve düşünür Mevdudi, genç yaşlarından itibaren İngiliz sömürgesine karşı çıkmış; Hindu yayılmacılığının ise karşısında durmuştu. Cemaat-i İslami teşkilatını kurarak bunlara karşı bilinç oluşmasını sağlayan Mevdudi, İslami temellere dayanan bir toplum hayali kurmuş; kanunların Kur'an ve sünnete bağlı olmasını istemişti. İslam ülkelerinin yabancılar tarafından sömürgeleştirilme sebeplerini ortaya koyan Mevdudi'nin 30'dan fazla dile çevrilen eserleri, Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve bütün Asya'ya ulaşmış; Müslüman aydınları ve siyasileri etkilemiş, 20. yüzyılda gerçekleşen İslami hareketlerin öncüsü olmuştu.

En çok hadis rivayet eden sahabilerden Cabir bin Abdullah

En çok hadis rivayet eden sahabilerden Cabir bin Abdullah

Cabir bin Abdullah, Peygamberimizin yaşadığı dönemde genç sahabilerden biriydi. Nübüvvetin 13 yılında yapılan İkinci Akabe Biatı'na babası ile birlikte katılan Cabir, 70 kişilik heyetin en küçük üyesiydi; üstelik o zaman, henüz taş bile atamayacak kadar küçüktü. Cabir, Uhud Gazvesi'nin ardından tüm gazvelere katılmış, Peygamberimizin özel ilgi ve iltifatına mazhar olmuştu. 1000'den fazla hadis nakleden altı sahabiden biri olan Cabir'in Peygamberimize yakınlığı, hadis kitaplarında da bazı rivayetlerle aktarılır. Peki, Cabir bin Abdullah kimdir?

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN