Arama

Biyografi

İslâm toplumunu aydınlatan, direnişin sembolü Ömer Muhtar

İslâm toplumunu aydınlatan, direnişin sembolü "Ömer Muhtar"

Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 87 yıl geçti. Arap Baharı isimli süreçte, 2011'de NATO'nun askeri müdahalesi ile Libya'yı 42 yıldır "demir yumrukla" yöneten Muammer el-Kaddafi yönetimi devrildi. Ancak Libya, yedi yıldır bölgesel güçler tarafından desteklenen savaş beylerinin doğal kaynaklar ve iktidar için kanlı mücadelesine sahne oluyor. Bugün Libya, bombalı saldırılar, suikastlar, yargısız infazlar, iç çatışma ve ekonomik buhran ile mücadele ederken, istikrara kavuşmak için çözüm yolları arıyor.

Osmanlı Devletine sığınan kral: Tökeli İmre

Osmanlı Devleti'ne sığınan kral: Tökeli İmre

Tarihler 17'inci yüzyılı gösterdiğinde, Avrupa bir asır boyunca süren mezhep savaşlarına sahne olmuştu. O dönemde Tökeli İmre, Avusturya'da Protestan Macarların şefiydi. İmparatorun din baskılarına karşı ayaklanmış; ardından Osmanlı himayesine girmek istemişti. Tökeli İmre, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın reddettiği bu isteğini, "Orta Macaristan Kralı" unvanını aldıktan sonra gerçekleştirdi ve Osmanlı Devletine birçok hizmette bulundu…

Padişah tuğralarına ideal güzelliği veren hattın inkılâpçısı

Padişah tuğralarına ideal güzelliği veren "hattın inkılâpçısı"

Hattın inkılâpçısı ve Batılıların "Türklerin Picasso'su" olarak nitelendirdiği; ekol sahibi bir celî sülüs hattatı olan Mustafa Râkım Efendi, Osmanlı tuğralarına son şeklini veren kişi ve Sultan II. Mahmud’un da hat hocası olarak bilinir. Sanatta ortaya koyduğu yenilik, onun dünya çapında tanınmasına vesile oldu. Yazıda belli kalınlıktan sonra harflerin tenâsübünde bir türlü sağlanamayan ölçüyü buldu, padişah tuğralarına da hat ve şekil yönünden ideal güzelliği verdi.

Katledileceğini duyunca kalp krizinden ölen Osmanlı tabibi: Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi

Katledileceğini duyunca kalp krizinden ölen Osmanlı tabibi: Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi

Ömrünü ilme adayan Osmanlı âlimlerinden biriydi, Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi. Tıp tahsili alarak modern tıbbın öncüsü olmuş, yedi dil öğrenmiş ve ardından Osmanlı’da birçok görevi yerine getirmişti. Sultan II. Mahmud, Şânîzâde’yi bizzat seçip vak‘anüvisliğe getirmiş; “Bektâşî” olduğu gerekçesiyle ise, görevinden azlederek sürgün etmişti. Böyle bir âlimin sürgünde bulunmasına gönlü razı olmayan Sultan Mahmud, bir süre sonra af fermanı yazdırdı. Ancak, bu fermanı ulaştırmak üzere yola çıkan elçi, bir yanlışlık yaparak elim bir olayın müsebbibi olacaktı...

Tolstoy’un Müslüman olduğu gizlendi mi?

Tolstoy’un Müslüman olduğu gizlendi mi?

Edebiyat dünyasının büyük yazarlarından Tolstoy, eserlerini “mürekkep hokkasının içine vücudundan etler bırakarak” yazıyordu. Yazın hayatının ölümsüz devi olan yazar hakkındaki sırlar ise günümüzde hala gizemini koruyor.

Eğitime getirilen ilk radikal eleştiri: “Okul olmasaydı ne olurdu?”

Eğitime getirilen ilk radikal eleştiri: “Okul olmasaydı ne olurdu?”

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde yaşanan sorunların aşılması için ilk adım olarak, öğretmenlerin kültür birikimine yönelik faaliyetlere yöneldi. Yeni dönemde okuması gereken kitap listesini yayınladı; listede dikkat çeken kitaplardan biri, “Eğitim- Bir Kitle İmha Silahı.”  Kitap, zorunlu eğitim karşıtı bir yorum üzerine kurulu. Öğrencilerin sadece serbest eğitim ile birtakım kültürel birikimlere sahip olacağını vurguluyor. Bunun yanı sıra bir diğer dikkat çeken kitap ise Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum”u oldu.

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı Devletinin 19’uncu yüzyılı yaşadığı dönemde, bir gayrimüslim olarak hayata gözlerini açtı Sava Paşa. Asıl mesleği olan tabipliği bırakıp, Osmanlı’ya idari ve adli birçok alanda hizmet verdi. Görevlerindeki başarısının yanında, onu tarihe altın harflerle geçirecek olan konu ise, bir gayrimüslim olmasına rağmen İslâm hukukuna dair ortaya koyduğu eserlerdi. Öyle ki, Devlet-i Aliyye’nin son şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi dahi kendisinden “Bizde birkaç Hanefî Türk âlimi dışında, İslâm şeriatını ve İslâm hukukunu Sava Paşa kadar ne yazık ki kimse incelememiştir” diyerek övgüyle söz edecekti…

Demir kuşaklı cihangir Kanuni Sultan Süleymanın ölümü neden gizlendi?

Demir kuşaklı cihangir Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü neden gizlendi?

Osmanlı Cihan Devleti'nin en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman Han, bundan 452 yıl önce 7 Eylül 1566 tarihinde Sigetvar'da sefer esnasında vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, popüler kültürde şaşalı törenler ve saray hayatı ile anlatılsa da 46 yıllık hükümdarlığının büyük kısmı at sırtında seferlerde geçerken, çoğu Batı'ya olmak üzere 13 büyük sefer düzenledi.

Osmanlı tarihinde öldürülen ilk valide sultan: Kösem

Osmanlı tarihinde öldürülen ilk valide sultan: Kösem

Osmanlı tarihinin en etkili kadın sultanlarından biriydi Mahpeyker Kösem Sultan. I. Ahmed’e eş olmuş, tahtın varislerini dünyaya getirerek saraydaki nüfuzunu artırmıştı. Sultan Ahmed’in humma hastalığına yakalanması sonucu ani ölümü, onu iktidara hazırlayan ilk perdeydi. Kösem Sultan, bu olaydan sonra, tahta geçecek isimleri bizzat kendi belirleyecek, “Valide Sultan” olarak iktidara kendi istekleri doğrultusunda yön verecekti. Kösem, hem birçok hadisenin müsebbibi, hem de saltanatın karşı karşıya kaldığı tüm badirelerin atlatılmasında pay sahibi olarak bir devre damgasını vurdu ve “öldürülen ilk valide sultan” olarak Osmanlı tarihine geçti…

Osmanlı’nın ilk sergisini açan tıbbiyeli ressam

Osmanlı’nın ilk sergisini açan tıbbiyeli ressam

Sıcakkanlı, hoşsohbet bir mizaca sahip olan ve daima müşfikane tutumu ile çevresindekilerin kendisine “şeker” sıfatını yakıştırdığı Ahmet Paşa, geleceğin reformcu, büyük ressamlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı. Meydana getirdiği eserleri ile güzel sanatlarla oldukça ilgili olan Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekti. Son Osmanlı sarayı olan Yıldız Sarayı’nın da bazı bölümlerine imzasını attı…

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN