Arama

Biyografi

Eğitime getirilen ilk radikal eleştiri: “Okul olmasaydı ne olurdu?”

Eğitime getirilen ilk radikal eleştiri: “Okul olmasaydı ne olurdu?”

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde yaşanan sorunların aşılması için ilk adım olarak, öğretmenlerin kültür birikimine yönelik faaliyetlere yöneldi. Yeni dönemde okuması gereken kitap listesini yayınladı; listede dikkat çeken kitaplardan biri, “Eğitim- Bir Kitle İmha Silahı.”  Kitap, zorunlu eğitim karşıtı bir yorum üzerine kurulu. Öğrencilerin sadece serbest eğitim ile birtakım kültürel birikimlere sahip olacağını vurguluyor. Bunun yanı sıra bir diğer dikkat çeken kitap ise Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum”u oldu.

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı’da gayrimüslim bir İslam hukukçusu: Sava Paşa

Osmanlı Devletinin 19’uncu yüzyılı yaşadığı dönemde, bir gayrimüslim olarak hayata gözlerini açtı Sava Paşa. Asıl mesleği olan tabipliği bırakıp, Osmanlı’ya idari ve adli birçok alanda hizmet verdi. Görevlerindeki başarısının yanında, onu tarihe altın harflerle geçirecek olan konu ise, bir gayrimüslim olmasına rağmen İslâm hukukuna dair ortaya koyduğu eserlerdi. Öyle ki, Devlet-i Aliyye’nin son şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi dahi kendisinden “Bizde birkaç Hanefî Türk âlimi dışında, İslâm şeriatını ve İslâm hukukunu Sava Paşa kadar ne yazık ki kimse incelememiştir” diyerek övgüyle söz edecekti…

Demir kuşaklı cihangir Kanuni Sultan Süleymanın ölümü neden gizlendi?

Demir kuşaklı cihangir Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü neden gizlendi?

Osmanlı Cihan Devleti'nin en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman Han, bundan 452 yıl önce 7 Eylül 1566 tarihinde Sigetvar'da sefer esnasında vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han, popüler kültürde şaşalı törenler ve saray hayatı ile anlatılsa da 46 yıllık hükümdarlığının büyük kısmı at sırtında seferlerde geçerken, çoğu Batı'ya olmak üzere 13 büyük sefer düzenledi.

Osmanlı tarihinde öldürülen ilk valide sultan: Kösem

Osmanlı tarihinde öldürülen ilk valide sultan: Kösem

Osmanlı tarihinin en etkili kadın sultanlarından biriydi Mahpeyker Kösem Sultan. I. Ahmed’e eş olmuş, tahtın varislerini dünyaya getirerek saraydaki nüfuzunu artırmıştı. Sultan Ahmed’in humma hastalığına yakalanması sonucu ani ölümü, onu iktidara hazırlayan ilk perdeydi. Kösem Sultan, bu olaydan sonra, tahta geçecek isimleri bizzat kendi belirleyecek, “Valide Sultan” olarak iktidara kendi istekleri doğrultusunda yön verecekti. Kösem, hem birçok hadisenin müsebbibi, hem de saltanatın karşı karşıya kaldığı tüm badirelerin atlatılmasında pay sahibi olarak bir devre damgasını vurdu ve “öldürülen ilk valide sultan” olarak Osmanlı tarihine geçti…

Osmanlı’nın ilk sergisini açan tıbbiyeli ressam

Osmanlı’nın ilk sergisini açan tıbbiyeli ressam

Sıcakkanlı, hoşsohbet bir mizaca sahip olan ve daima müşfikane tutumu ile çevresindekilerin kendisine “şeker” sıfatını yakıştırdığı Ahmet Paşa, geleceğin reformcu, büyük ressamlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı. Meydana getirdiği eserleri ile güzel sanatlarla oldukça ilgili olan Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekti. Son Osmanlı sarayı olan Yıldız Sarayı’nın da bazı bölümlerine imzasını attı…

Sultan Mahmud’un hatları

Sultan Mahmud’un hatları

Osmanlı tarihinde iz bırakan hükümdarların başında gelen bir isimdi Sultan II. Mahmud. Devlet-i Aliyye’de modernleşmenin temellerini atmış; ancak geleneğe olan bağlılığını hiçbir zaman yitirmemişti. İyi bir tahsil gören II. Mahmud, güzel sanatlara ilgi duymuş; hüsn-i hat alanında henüz şehzadelik yıllarında icazet almıştı. Osmanlı’nın en iyi ilk üç “hattat padişah”ından biri olarak anılan Sultan Mahmud, kendisinden sonra hükümdar olan oğlu Sultan Abdülmecid’in de kendi izinden gelmesini sağlayacaktı…

Tarih sahnesinde ‘Ulu Hakan’: Sultan Abdülhamid

Tarih sahnesinde ‘Ulu Hakan’: Sultan Abdülhamid

Bundan tam 142 yıl önce bugün Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahı ve 113’üncü İslam halifesi olarak tahta çıktı. Amcası Abdülaziz’in şüpheli ölümüne ve ağabeyi V. Murad’ın azline tanık olmuş; o zamana kadar tahta geçeceğini asla düşünmemişti. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Sağır evrende ruhu aydınlatacak suni güneş arayıcısı

Sağır evrende ruhu aydınlatacak suni güneş arayıcısı

Sembolizmin öncüsü kabul edilen Charles Baudelaire’in temel yaratıcılık noktası zengin imgelem gücüdür. Bu gücü sayesinde, iyiyle kötünün, düşle gerçeğin, cennetle cehennemin savaşım verdiği bir dünyada, aklın sınırlarını zorlayarak güzelliği hissettirecek yapıtlar sundu ve insanlık durumunu gün ışığına çıkardı. Kısaca Baudelaire,  dünyayı “sağır evren” olarak nitelendirdi ve insanın tutkularından yola çıkarak, gerçeklere karşı ruhu aydınlatacak suni güneşin arayışında oldu hep.

Milli değerlerimizi zamansız boyuta taşıyan insan hazinesi

Milli değerlerimizi zamansız boyuta taşıyan insan hazinesi

Gazeteci, roman, hikâye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra’nın toplumları yükselten eserleri, yerli ve milli değerleri zamansız bir boyuta taşıyarak, nesilden nesile aktarılmasını sağladı. Hem edebiyat hem de fikir dünyamızın yapı taşlarından olan Tarık Buğra'yı doğumunun yüzüncü yılında rahmetle anıyoruz…

Yapay zekânın babası Turing ve Enigma’nın şifresini çözmek

Yapay zekânın babası Turing ve Enigma’nın şifresini çözmek

İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi, II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren, Avrupa’yı sürekli Nazi işgalinden koruyan 20’nci yüzyıl dâhisi Alan Mathison Turing, geliştirmiş olduğu testlerle birlikte makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konusunda kriterler öne sürdü. Bugün hepimizin büyük meblağlar harcayarak sahip olduğu bilgisayarların ve yapay zekânın temellerini atan Turing’in fikirleri, ölümünün ardından da nanoteknolojiden moleküler biyolojiye ve matematiğe kadar her alanda kullanılmaya devam etti...

Mekke Su Yolu’nda iki kadın sultan

Mekke Su Yolu’nda iki kadın sultan

Osmanlı Devleti’nin kadın sultanları, yaşamları boyunca cami, külliye, misafirhane, çeşme gibi pek çok eser yaptırmışlar ve bunların bir kısmını da vakıflaştırarak ölümsüz hale getirmişlerdi. Bu hayırsever sultanlardan biri de, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihmimah Sultan’dı. Mihrimah Sultan’ın Mekke’de tamiratını yaptırdığı “Ayn-ı Zübeyde Su Yolu” en büyük hizmetlerindendi…

2018 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN