Arama

Yeryüzünde İslam’a inanan ilk insan: Hz. Hatice

Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) zevcelerinin, müminlerin anneleri olduğunu bildiriyor. Bu sebepledir ki Hz. Hatice validemiz, Müslüman olan herkesin annesidir. Ayrıca yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan olan Hz. Hatice, karakteri ve duruşu ile tüm zamanların kadınlarına örnek olmaya devam etti. Peki Peygamberimizin sevgili eşi Hz. Hatice'nin müminlere örnek olan hayatı nasıldı?

  • 1
  • 17
Hz. Hatice kimdir?
Hz. Hatice kimdir?

Milâdî 556 yılında Mekke'de doğduğu düşünülen Hz. Hatice, anne ve babası tarafından Peygamberimizin soyu ile birleşmektedir. Babası Kureyş'in Esedoğulları kabilesinden Huveylid, annesi ise yine Kureyş'e mensup Âmiroğulları'ndan Fatıma bint Zaide b. Cündeb'dir. Hz. Hatice Resûlüllah'ın can yoldaşı, vahyin sırdaşı, İslâm'ın ilki ve öncüsüdür. İslamiyet öncesinde de cahiliye döneminin kirine bulaşmayan bu tertemiz kadın, "temiz, pak" anlamına gelen Tahire lakabıyla tanındığı gibi Peygamberimizin ilk eşi olması sebebiyle "Kübra" sıfatıyla da anıldı.

  • 2
  • 17
Peygamberimiz ile evlenmeden önce Hz. Hatice
Peygamberimiz ile evlenmeden önce Hz. Hatice

Peygamberimizden evlenmeden önce de örnek bir yaşantıya sahip olan Hz. Hatice'nin evlilik çağına geldiği zaman amcasının oğlu Varaka b. Nevfel ile evlenmesi uygun görülmüşse de, bu evlilik gerçekleşmedi.

Peygamberimizle evlenmeden evvel iki kez evlilik yapan Hz. Hatice, maddi durumu yerinde soylu bir kadındı. İkinci eşinin vefatından sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları soylu, güzel ve zengin oluşu sebebiyle kendisiyle evlenmek istedi; ancak Hatice bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Onun bu teklifi kabul etmemesinin sebebi Hz. Hatice'nin, Kureyş ileri gelenlerinden onunla evlenmek isteyenlerin servetine tamah ettiklerine hükmetmesiydi.

  • 3
  • 17
İş hayatında başarılı bir yere sahipti
İş hayatında başarılı bir yere sahipti

Hatırı sayılır bir serveti ve ticaret kervanları olan Hz. Hatice bu serveti ustalıkla idare ediyordu.

Kaynaklar Hz. Hatice'nin özelliklerini zikrederlerken onun ticaret erbabı, şeref ve mal sahibi bir kadın olduğunu, ücretle adam çalıştırdığını ve ortaklık kurduğunu, Mekke'den Şam'a kervanlar gönderip, oradan mallar getirttiğini ve birlikte çalıştığı adamlara hisseler verdiğini nakleder.

  • 4
  • 17
Kadına biçilen rolleri aşan bir kadın
Kadına biçilen rolleri aşan bir kadın

Hz. Hatice, günümüz toplumunda dayatılan ikili ilişkilerdeki rolleri aşan bir kadındı. Nitekim ikinci kocasının ölümünün ardından gelen teklifleri kabul etmeyen, ticaretle uğraşan, soylu, güzel ve zengin bir kadın olan Hz. Hatice, başarılı bir tâcir, dürüst ve doğru sözlü bir insan olduğunu gördüğü, Meysere'den ahlâkı ve davranışları hakkında bilgi aldığı, bütün bu özellikleri sebebiyle kendisine hayran kaldığı Hz. Muhammed'e evlenme teklif etti, o da bunu kabul etti.

  • 5
  • 17
Peygamber Efendimiz ile kurulan ortaklık
Peygamber Efendimiz ile kurulan ortaklık

Hz. Hatice, güvenli bulduğu kimselerle ortaklaşa ticaret yapmaktaydı. Yanında çalıştırdığı kişileri de itinayla seçiyordu. Yüksek ahlâk ve ticari başarısı sebebiyle Hz. Hatice Şam'a ticaret kervanı götürme işini "güvenilir" sıfatıyla bilinen Hz. Rasûlullah'a teklif etti. Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine, çevresinde üstün ahlâk sahibi ve güvenilir bir genç olarak bilinen Hz. Muhammed ile ortaklık anlaşması yaptı ve kölesi Meysere'yi de hizmetine vererek Şam'a (Suriye) gitmesini istedi. Bu sefer sonucunda iki misli daha kazanç elde edildi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN