Arama

Balkanlar'ın İncisi: Makedonya

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'ın en önemli ülkelerinden biridir. Uzun yıllar boyunca üzerinde önemli medeniyetleri barındırmış olan bu ülkede Osmanlı ve Türk izleri halen varlığını sürdürür. Gelin doğal ve kültürel güzellikleriyle Avrupa'nın gözde ülkelerinden biri olan Makedonya'yı bağımsızlığının ilanının 32. yıl dönümünde yakından tanıyalım...

  • 1
  • 8
Makedonya'nın Tarihi
Makedonya’nın Tarihi

🔴 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'ın en önemli ülkelerinden birisidir. Coğrafi, tarihi ve kültürel güzellikleri bakımından Avrupa kıtasının gözde bölgelerinden biri olan Makedonya; dağları, gölleri, iklimi ve tarihi hem yaşamak hem de gezmek için oldukça doğru bir tercihtir. Uzun yıllar boyunca üzerinde önemli medeniyetleri barındırmış olan ülkede Osmanlı ve Türk izleri halen canlılığını korur.

🔴 Kuzey Makedonya dağlık bir bölge olduğundan bu dağlar yerleşim bölgelerini ve kültürlerini birbirinden ayırıyor. Mesela, bir bölgede giyilen yerel kıyafet ile diğerinin aynı olmadığı görülür. Bunun nedeni etnik çeşitlilik olarak düşünülebilir. Makedonya mutfağı da bu çeşitlilikten nasibini almış durumdadır. Makedonya'da Balkan mutfağı, Akdeniz mutfağı ve hatta Orta Doğu mutfağının etkileri görülür ve böylece çok zengin ve çeşitli bir mutfak kültürü ortaya çıkar.

🔴 Kuzey Makedonya tarihi Trak-İlirya kökenli Payonya krallığı ile başlar. MÖ 6. yüzyılda Pers Ahameniş İmparatorluğu tarafından ele geçirilen bölge MÖ 4. yüzyılda Makedonya krallığına dönüşür. MÖ. 2. yüzyılda Romalılar tarafından fethedilir ve Makedonya eyaletinin bir parçası olur.

Balkanlarda Görülmesi Gereken Şehirler

🔴 Roma İmparatorluğu'nun bölünmesinin sonra Bizans İmparatorluğu'nda kalır. Kuzey Makedonya 6. yüzyıldan itibaren Slavların istila ve göçlerine maruz kalır. Bulgarlar, Bizanslılar ve Sırplar arasında yüzyıllarca süren savaşlar 14. asırda Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle son bularak 1912-1913 Balkan Savaşları'yla Kuzey Makedonya Sırp hakimiyetine girer.

🔴 I. Dünya Savaşı'nda kısa bir süre Bulgaristan'ın eline geçen Kuzey Makedonya savaşının ardından yeni kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na bağlanır. II. Dünya Savaşı'nda yeniden Bulgaristan tarafından işgal edilen bölge 1945'te komünist Yugoslavya'nın kurucu devletlerinden biri olur.

🔴 8 Eylül 1991 yılında Yugoslavya'dan barışçıl bir şekilde ayrılarak "Makedonya Cumhuriyeti" adıyla bağımsızlık ilan eder ve kısa ad olarak hâlen resmî olmayan kaynaklarda "Makedonya" adını kullanır. Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında tanınır. Makedon ve Yunan hükûmetleri, Haziran 2018'de ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi konusunda anlaşmaya varır ve ülkenin yeni ismi Şubat 2019'da kullanılmaya başlanır.

Makedonya'daki Osmanlı Yadigarı Camiler

  • 3
  • 8
Makedonya'nın Etnik Yapısı
Makedonya’nın Etnik Yapısı

🔴 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti birçok etnik bir yapıya sahip bir devlettir. Ülkede en çok nüfusa Makedonlar sahip olsa da sonra sırası ile Arnavutlar, Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar gelir. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde din inanışları da farklılık göstermektedir. Ülkenin büyük çoğunluğu Makedon Ortodoks kilisesine bağlıdır. Makedonya'da yaygın olan ikinci din Müslümanlıktır. Azınlıkların çoğunu Müslüman kesim oluşturur.

🔴 Ülkede en geniş Müslüman topluluğu Arnavutlardır. Daha sonra gelen Müslüman toplulukları ise Türkler ile Boşnaklardan oluşur. Müslümanlığı kabul etmiş Makedonlar da bulunur. Müslüman olan Makedonlar, Hristiyan olanlardan ayrılmak için kendilerine Torbeş ismini verir. Ülke genelinde 750 adet cami bulunur. Ülkede Hristiyanlık ve Müslümanlık dinine göre eğitim veren çeşitli okullar da bulunur.

🔴 Ülkenin resmi dili Makedonca'dır. Bu dil Güney Slav dil ailesinden gelir. Ülkede Makedonca harici başka diller de konuşulur. Bu diller azınlıkların konuştukları dillerdir. Türkçe, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça, Romanca azınlıkların kullandığı diller arasında yer alır.

Türk Kültürüyle Harmanlanan Balkan Edebiyatı

Makedonya'nın başkenti Üsküp

🔴 Üsküp, Kuzey Makedonya'nın en büyük kenti ve başkentidir. Ülkenin politik, kültürel ve ticari merkezi olan kent, Vardar nehri yatağına kurulmuştur ve ortasından geçen Vardar Nehri tarafından ikiye ayrılır.

🔴 Şehri ortadan ikiye ayıran nehir üzerinde birden fazla köprü bulunur. Bu köprüler arasında en önemlisi Üsküp'ün simgesi kabul edilen 13 Kemerli Taş köprüdür. Bu köprünün bitiminde kentin meşhur meydanı Makedonya Meydanı bulunur. Bu meydan heykellerle bezeli durumda olduğu için bu kente Heykeller Kenti de denilir.

🔴 Üsküp'te alışveriş için gidilecek en güzel yer Üsküp Türk Çarşısı içerisinde bulunan bedestendir. Bedesten, 15. yüzyıldan günümüze kalan kapalı çarşılardandır. Üsküp'te gezilmesi gereken diğer yerler Mustafa Paşa Camii, Makedonya Mücadele Müzesi ve Üsküp Şehir Müzesi'dir.

Mustafa Paşa Cami

🔴 Mustafa Paşa Cami, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan en eski Osmanlı camisidir. Caminin alt kısımlarında kalan bölgede Üsküp'ün en ünlü yerlerinden biri olan tarihî Türk Çarşısı bulunur. Kale, cami ve çarşının bulunduğu bu alan kentin tarihî bölgesini oluşturur.

🔴 Mustafa Paşa Camii, Yavuz Sultan Selim'in veziri olan Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında yaptırılır. Cami girişindeki kitâbede paşanın adı bulunur. Mustafa Paşa, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in veziri olmuştur. Döneminde görevlerinde oldukça başarılı bir devlet adamıdır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN