Arama

Bir lügat savaşçısı: Şemseddin Sami'nin dil hakkında görüşleri

Tanzimat döneminin en üretken yazarlarından biri olan Şemseddin Sami, Türk edebiyatının ilk kapsamlı sözlüğünün ve telif romanının sahibiydi. Elli dört yıl ömür süren Sami, bu kısa hayatına kırktan fazla eser sığdırdı. Çalışmaları ile dil alanında ortaya aşılmaz eserler çıkaran yazar, bugün dahi kitapları ile yaşamayı sürdürüyor. Sizler için artık bir klasik sayılan Kamus-i Türki'nin mukaddime bahsinden Şemseddin Sami'nin filolojiye ve sözlükcülüğe dair kıymetli görüşlerinden alıntılar derledik.

"Lügat bir lisanın hizânesi ve edebiyatın esasıdır."

💠

Şemseddin Sami

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası

"Lügati mazbut olmayan bir lisan, birkaç kitaba malik olsa bile, elsine-i edebiyeden madûd olamaz."

💠

Şemseddin Sami

Yavuz Bülent Bâkiler'den milli şuurumuzu uyandıracak 40 alıntı

"İnsan bir lisan-ı âheri kendi lisan-ı maderzadına tatbik ile öğrenebilir."

💠

Şemseddin Sami

Cemil Meriç'in ilk yazısı: Geç Kalmış Bir Musahabe

"Lisan kelimelerden mürekkeptir ki bu kelimeler dahi her lisanı kendine mahsus kavaidine tevfikan tasrif ve terkip edilerek insanın ifade-i meram etmesine yararlar."

💠

Şemseddin Sami

Hilmi Ziya Ülken'in "Aşk Ahlakı" eserinden çarpıcı alıntılar

"Lügat kitabına olan ihtiyaç tabii ve zaruri olduğundan eskiden beri lisanını yazmağa başlayan her kavim ve her ümmet, teşebbüsten çok geçmeden lisanının lügâtini zapt ile bir lügat kitabı vücuda getirmeğe mecbur olagelmiştir."

💠

Şemseddin Sami

Sezai Karakoç'un milletine seslenişi: Kutlu Millet Gerçeği eserinden tarihi cümleler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN