Arama

Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası

Şiirleri kadar matematiğe olan katkıları ile de tanınan Ömer Hayyam, Maveraünnehir bölgesinde yaşamış önemli bir simadır. Devlet ricalinden gördüğü ilgi ve alakaya rağmen kendi başına, ilim ile meşgul olmayı seçen şair bu şekilde karakteri ile de zaman içerisinde efsaneleşir. Peki Ömer Hayyam'ın meşhur eseri "Rubaiyyat"ın bir nüshasının Harvard'da olduğunu biliyor musunuz?

Haçlı Seferleri ile çılgınca müslüman coğrafyalarını yağmalayan Batılılar, bu yağmadan sonra kendilerini ileriye götürecek büyük bir atılım içerisine girdiler.

◾ Bugün Harvard Müzesi'nde kayıtlı olan Ömer Hayyam Rubaileri de bir şekilde Batı'ya en Batı'ya kaçırılan önemli eserlerden biridir.

Ömer Hayyam'ın astronomiye katkıları

◾ İslam tarihindeki en farklı ve nev-i şahsına münhasır karakterlerden biri olan Ömer Hayyam'ın doğum ve vefat tarihleri bile tam olarak bilinememektedir.

Nişabur'da doğduğu bilinen şair ve bilim adamı hayatını Nişabur, Semerkant, Buhara, Belh, İsfahan gibi büyük ve besleyici şehirlerde hayatını sürdürdü.

Horasan'ın sönmeyen yıldızı "Ömer Hayyam"

◾ 11. ve 12. yüzyıllarda yaşayan Hayyam, ailesi üzerinden Arap kökenli idi. Ünlü bilim adamı Yaşantısı boyunca devlet ricalinden hürmet ve alaka görür.

◾ Lakin o bu ilgi ve hürmete fazla ihtimam göstermeyerek hayatını ilmi, bilimsel ve edebi araştırmalara adadı.

Birçok icadın isimsiz kahramanı; Ömer Hayyam

◾ Mükemmel bir hafıza ve muhakeme yeteneğini haiz olduğu dile getirilen Hayyam, anahatlarıyla matematik, şiir, astronmi, fizik ve tıp ile ilgilendi.

◾ Batı'nın Mevlana ile beraber sahip çıktığı ve sevdiği bir şair olan Ömer Hayyam adına 1892 senesinde Londra'da bir kulüp dahi açılmıştı.

Ömer Hayyam'ın felsefi yönü ağır basan 15 rubaisi

◾ Sözü kuvvetli kullanan ve daha önce görülmeyen şiirler kaleme alan şair, edebiyat gibi bilimsel meselelerde, bilhassa matematikte de önemli bir isimdir.

◾ Gerçekleştirdiği çalışmalar ile analitik geometrinin gelişimine büyük katkı sağlayan Hayyam, Descartes'a kadar Batı matematiğinde aşılamamıştır.

Ömer Hayyam'ın unutulmaz sözleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN