Arama

Osmanlı aliminden günümüze ışık tutacak terbiye kuralları

Osmanlı'nın önemli alimlerinden olan Erzurumlu İbrahim Hakkı, yetmişten fazla esere imza attı. "Arzda ve semada müşahede olunan bütün şekiller yuvarlaktır" diyen İbrahim Hakkı'nın bu görüşünü Einstein, ondan çok daha sonra matematiksel yollardan göstermişti. 400'den fazla kaynaktan yararlanarak yazdığı Marifetname'sinde tasavvuftan, edebiyata ve astronomiye kadar pek çok konuya yer veren Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan günümüze ışık tutacak terbiye kurallarını derledik.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI KİMDİR?

🔹 İbrahim Hakkı, 1701 tarihinde Erzurum'da doğdu. Saygın bir mutasavvıf olan babası Osman Efendi onu iyi bir eğitimle yetiştirdi. İbrahim Hakkı dokuz yaşındayken babasıyla Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki Kadiri şeyhi İsmail Fakirullah'a intisap etti..

🔹 1735'te Erzurum'a döndü. Üç defa hacca gitti. Arabistan ve Mısır'ı dolaştı. 1752'de İstanbul'da Sultan I. Mahmud Han'ın özel izniyle saray kitaplığından yararlandı.

🔹 Şiirlerini İlahiname adı altında topladı. Ünlü eseri Marifetname'de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmeye çalıştı. 1780 yılında vefat etti.,

İSLAM İLİM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BİRİ: MARİFETNAME

🔹 Yetmişten fazla eser kaleme alan İbrahim Hakkı'nın eserleri arasında en meşhur olan ise şüphesiz Marifetname'dir. Bu eser yaşadığı dönemin önemli bilgilerini kapsayan ansiklopedik özellikte bir kitaptır.

🔹 Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname adlı eseriyle insanlara önce çevrelerindeki eşyayı, daha sonra kendilerini ve en sonunda da Allah'ı (CC) bildirmeyi amaçlıyordu.

🔹 Kitabın içindeki Kıyafetname adlı bölüm ise bir çeşit görgü bilimidir. O, derin düşüncesiyle cisimlerin birleşmesini, hayatın doğuşunu, cinslerin gelişmesini yepyeni bir görüşle ortaya koymuştu.

🔹 Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre, bütün varlık küre şeklindedir:

"Âlemin her ne tarafına nazar olunsa şekli muhaddep görünür."

"Arzda ve semada müşahede olunan bütün şekiller yuvarlaktır".

Einstein bu görüşü ondan çok daha sonra matematiksel yollardan göstermiştir.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI'DAN ŞİİR GÜLDESTESİ

MARİFETNAME NEDİR?

🔹 Ansiklopedik bir eser olan Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın en önemli eserlerinden biridir. Erzurumlu İbrahim Hakkı bu eseri 400 kitaptan faydalanarak yazdı.

🔹 Tasavvuftan, edebiyata, edebiyattan astronomiye kadar pek çok konunun yer aldığı eser, Allah'ın (CC) varlığını ve birliğini anlattığı birinci bölüm, anatomi ve fizyolojinin anlatıldığı ikinci bölüm ve terbiye kurallarının anlatıldığı üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümden oluşur. Büyük alim ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Ma'rifetname eserinde yer alan terbiye kuralları...

🔹 Arkadaş, akıllı olmalı; zira ahmak arkadaştan insana hayır gelmez. Ve çünkü ahmak arkadaşın, bilmeden ve istemeden, sana zararı dokunur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN