Arama

Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan şiir güldestesi

Fen ve din ilimlerini bir arada buluşturan büyük İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din ile ilgili pek çok bilimsel çalışma yaptı. Usturlab aletini kullanabilen İbrahim Hakkı, dönemin şartlarında yaptığı keşiflerle bugünün bilim dünyasına da ışık tuttu. Sizler için, Erzurumlu İbrahim Hakkı şiirlerinden bir güldeste derledik.

  • 1
  • 10
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Tefvizname
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Tefvizname

Hak şerleri hayr eyler
Zan etme ki ğayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Sen Hakka tevekkül kıl
Tefvîz it ve râhat bul
Sabr eyle ve râzı ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

---

ğayr: Diğer, başkası, yabancı
Tefvîz it: İşleri Allah'a bırakma

  • 2
  • 10
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Hakkı Gel Sırrını Eyleme Zahir
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Hakkı Gel Sırrını Eyleme Zahir

Hakkı gel sırrını eyleme zahir,
Olmak ister isen bu yolda mahir,
Harabat ehlini hor görme şakir,
Defineye malik viraneler var

---

zahir: Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan
mahir: Becerikli, hünerli, san'atkâr
Harabat: Harabeler. viraneler.
şakir: Hâlinden memnun olup şükreden
malik: Sahip, bir şeyi olan, bir şeye sahip olan

Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan günümüze ışık tutacak terbiye kuralları

  • 3
  • 10
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Gecelerde
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Gecelerde

...

Dil beyt-i Hüdadır anı pak eyle sivadan
Kasrına nüzül eyler o sultan gecelerde

Az ye az uyu hayrete var fani ol andan
Bul canı beka ol ana mihman gecelerde

Allah için ol halka mukarın gece gündüz
Ey Hakkı nihan-ı aşk ödine yan gecelerde

---

mihman: Misafir
mukarın: Beraber, yakın olan

  • 4
  • 10
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Merhaba Ey Aşk-i Baki Merhaba
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Merhaba Ey Aşk-i Baki Merhaba

Merhaba ey aşk-i baki merhaba
Pür vefasın, pür vefasın, pür vefa

Gel salın gönlümde ey can-i cihan
Dil-rübasın, dil-rübasın, dil-rüba

Çarh-i dilde mihr ü mahımsın benim
Mehlikasın. mehlikasın, mehlika

Ol Ahir yar-i ğarımsın benim
Can-fezasın, can-fezasın, can-feza

Mübteda-yi cümle eşyaya ayan
Müntehasın, müntehasın, münteha

Senden oldu har, gül, hem hak, zer
Kimyasın, kimyasın, kimya

Vasıl eylersin kulu Mevlasına
Reh-nümasın, reh-nümasin, reh-nüma

Halktan bigane olmuş aşıkına
Aşinasın, aşinasın. aşina

Hakkı, Hakk'dan gafil olmazsın müdam
Pür-safasın, pür-safasın, pür-safa

---

Dil-rüba: Gönül alan, gönül kapan
mihr ü mah: Eski İran aşk destan
Mehlika: Yüzü ay gibi güzel olan
Münteha: En son nokta, sonuç
müdam: Dâim ve bâki olan

  • 5
  • 10
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Arzum Benim
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Arzum Benim

Aceb şive, aceb sübül. aceb zülf ü aceb leyl
Aceb aşk ü aceb meyl, ne sevdadır İlahi

Aceb mâh ü aceb şâh, odur her dile hem-râh
Aceb arif-i agah, ne dânâdır İlahi

Aceb Hakkı aceb şan, aceb ruh ü aceb zeyn
Aceb aşk ü aceb ayn, ne a'ladır İlahi

---

meyl: Gönül akışı
agah: Haberdar
zeyn: Süs, süsleme
ayn: Göz

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN