Arama

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'a iman; emniyettir, güvendir ve elbette ümittir. Allah'a teslim olan, onun merhametine sığınan, ümidini kaybetmez. Pek çok imtihanla karşılaştığımız bu dünyada, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar karşısında Allah'ın "Benim rahmetim gazabımdan fazladır" buyurduğunu hatırlamalı ve dua ederek bu zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Çünkü ümit, imanın muhtevasına dahildir ve ümitvar olmak, imanın temel şartlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere "Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser." Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

De ki: "Ey kendilerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir."

Zümer, 39/53

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip, istiğfar edecek bir topluluk getirir, sonra da onları bağışlardı.

Müslim, Tevbe, 11

...Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser.

Yûsuf, 12/87

Tevekkül ile ilgili hadisler

Câbir (ra) anlatıyor:

Bir gün bedevilerden biri Peygamber'e gelerek "Yâ Resûlallah, (cennet ve cehenneme girmeyi) gerektiren durumlar nelerdir" diye sordu. Resûlullah "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer, Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer" buyurdu.

Müslim, Îmân, 151

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN