Arama

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler

Allah'a iman; emniyettir, güvendir ve elbette ümittir. Allah'a teslim olan, onun merhametine sığınan, ümidini kaybetmez. Pek çok imtihanla karşılaştığımız bu dünyada, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklar karşısında Cenab-ı Hakk'ın "Benim rahmetim gazabımdan fazladır" buyurduğunu hatırlamalı ve dua ederek üstesinden gelmeliyiz. Çünkü ümitvar olmak, imanın temel şartlarındandır. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu üzere "Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser." Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

◾ De ki: "Ey kendilerine karşı aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir."

Zümer, 39/53

Zümer suresi 53. ayet tefsiri

De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."

◾ Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, siz günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip, istiğfar edecek bir topluluk getirir, sonra da onları bağışlardı."

Müslim, Tevbe, 11

◾...Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidi sadece kâfirler güruhu keser.

Yûsuf, 12/87

Yûsuf suresi tefsiri

Tekrar erzak almak için Mısır'a giden çocuklarına Hz. Ya'kub'un söylediği bu sözler, onun, oğlu Yûsuf'tan ümidini kesmediğini ve Allah'ın lutfuyla bir gün kendisine kavuşacağını umduğunu göstermektedir.

Tevekkül ile ilgili hadisler

Câbir (ra) anlatıyor:

Bir gün bedevilerden biri Peygamber'e gelerek "Yâ Resûlallah, (cennet ve cehenneme girmeyi) gerektiren durumlar nelerdir" diye sordu. Resûlullah "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer, Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer" buyurdu.

Müslim, Îmân, 151

◾ ...Biz (bu şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız.

Sebe, 34/17

Sebe suresi tefsiri

Şükreden iki kulunu, Dâvûd ve Süleyman'ı iyi örnek olarak zikrettikten sonra yüce Allah, kötü bir örneğe, nankör bir toplum olan Sebe' halkının başından geçenlere dikkat çekmektedir.

Fikriyat'ın Podcast uygulamasında yer alan meal, cüz,
aşr-ı şerif ve sureleri dinlemek için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN