Arama

Sabır tahammül gerektirir mi?

Sabır ve tahammül, hayatımızın her yerinde karşılaştığımız ve kullandığımız iki kavramdır. Aslında sıklıkla birbirlerinin yerine kullansak da iki kelime arasında ince bir nüans bulunuyor. Her hadiseye olduğu gibi sınandığımız imtihanlara da sabır veya tahammül çerçevesinden bakmak, yaşamımızda olağanüstü farklılıklara yol açabiliyor. Bu iki kelimeyi daha yakından incelemeye ne dersiniz?

🔸 Arapça s-b-r kökünden türeyen sabır kelimesi sözlükte güçlü ve dirençli olmak anlamına gelir. Terimsel manada ise sabır başa gelen imtihan ve musibetleri metanet ile karşılamak, zorluklara karşı dirençli olmaktır.

🔸 Tahammül kelimesi de sabır kelimesi gibi Arapça kökenli olup, olumsuz, zor, kötü, güç durumlara katlanabilme gücü, dayanç gibi anlamlara gelen bir kelimedir.

Sabır nedir?

🔸 Sabır kavramı hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde sıklıkla yer alan alan bir mefhum olarak farklı yerlerde farklı anlamları ifade etmek için kullanılır. Sabır kimi zaman bir nimet olarak zikredilir.

"Ant olsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek sureti ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele."
(Bakara suresi 155. ayet)

"Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi"
(Buhârî 50, Müslim, 124)

Sabırla ilgili 10 öğüt

🔸 Tahammül kelimesi, her ne kadar sabırla yakın manaları ifade etse de kelime ve anlam olarak katlanmak, mücadele etmek kavramlarını ifade eder. Bu yönüyle ele alındığında sabır ve tahammül arasındaki temel farkın rıza esasıyla alakalı olduğu farkedilir.

🔸 Dolayısıyla sabır peygamberler gibi güzide şahsiyetlere yaraşır bir haslet olarak hayatımızda yer bulurken, tahammül daha çok baskı altında kalarak yükseltmemiz gereken sesi, vermemiz gereken tepkiyi gösteremememizden karşılaştığımız bir durum olarak belirir.

Sabır hakkında yol gösterici 10 hadis

🔸 Sabrın ne denli önemli bir haslet olduğunu bütün peygamberlerden ve özellikle sabrın temsilcisi Hz. Eyyûb'dan (AS) anlamak mümkündür. Peygamberlik hayatları boyunca pek çok imtihanla, dışlamalar ve zulümlerle karşı karşıya kalan nebiler, daima sabır ve teslimiyet çerçevesinde bir davranış sergilemiş ve Allah Teâlâ'dan (CC) gelene razı olmuşlardır.

Bilgi notu:
İnsanlık tarihinde en çok sabırla imtihan olan zümre peygamberlerdir. Bu durum Allah'ın (CC) sevdiği kimseleri çeşitli imtihanlar ile sınaması ve bu vesileyle olgunlaştırması ile açıklanır.

Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet

🔸 Sâd Suresi 41-44. ayet-i kerimelerde sabır kahramanı Hz. Eyyub'ü (AS) ve sabır kavramının ulvi boyutunu anlamak mümkündür.

"Kulumuz Eyyûb'u da an. O rabbine, şeytan gerçekten bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti. Ayağını -yere- vur! İşte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su -dedik-. Bizden bir rahmet ve aklıselim sahiplerine bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini armağan ettik. Eline bir demet buğday sapı al, onunla -bir hatasından dolayı dövmeye yemin ettiğin karına- vur da yeminini yerine getir -dedik-. Gerçekten biz onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu o! Daima Allah'a yönelirdi"

Sâd Suresi 41- 44. ayet-i kerimelerini Fikriyat Kur'an-ı Kerim sayfasından dinleyin

Bilgi notu:
Hz. Eyyûb (AS) burada zikredildiği üzere ona yorgunluk ve eziyet veren durum karşısında teslimiyet ve sabır göstermektedir. Bu sabır timsali olduğu gibi tahammül olmaktan ziyade 'O'ndan gelen her şeye razı olmanın' da nüvelerini barındıran davranış biçimidir.

Sabrı ile insanlığa örnek gösterilen Hz. Eyyub

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN