Arama

Sabırla ilgili 10 öğüt

Musibetlere karşı sabretmek Müslümanların ahlaki özelliklerindendir. Sahabeler başlarına bir musibet geldiğinde, bir sıkıntı ile karşılaştıklarında sabreder ve Allah'tan yardım dilerlerdi. Yüce Allah Kur'an'da sabredenleri müjdeleyerek, sabırlarından dolayı ecirlerinin hesapsız olarak verileceğini bildirir. Sizler için başta sahabeler olmak üzere ümmetin alimlerinden sabırla ilgili öğütleri derledik.

Sabırla ilgili 10 öğüt

📌Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı, Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahlardan sakınmalıdırlar.

İMAM GAZALİ

İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler

Sabırla ilgili 10 öğüt

📌 Bela, ariflerin kandili, müridlerin uyarıcısı, müminlerin silahı ve gafillerin helâk alma sebebidir. Başına belâ gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe, hiç kimse imanın tadına varamaz.

CÜNEYD EL BAĞDADİ

📝 Cüneyd el Bağdadi Bağdat'ta doğdu. İlk dönem Sufiliğin önde gelen isimlerindendi. Zühd ve takva sahibi bir alimdi. Hadis ilminde derin bilgi sahibi bir kimseydi.

Sabırla ilgili 10 öğüt

📌 Sabrı âdet edinen kimseden düşmanı korkar. Sabretmek kime zor gelirse düşmanı onun peşini bırakmayıp maksadına ulaşır.

İBN-İ KAYYIM EL CEVZİYYE

Sabır nedir? Sabırla ilgili ayetler

📝İbn-i Kayyım El Cevziyye 1292'de Şam civarında dünyaya geldi. İbn Teymiyye başta olmak üzere döneminin ünlü alimlerinden dersler aldı. Tefsir, usûl, kelâm, fıkıh ve nahiv ilimlerinde derin bilgi sahibi olan Cevziyye 1323'te vefat etti. İbn-i Kayyım Cevziyye'nin 50'nin üzerinde eseri vardır.

Sabırla ilgili 10 öğüt

📌 Sabır bolluk ve darlığın arasını ayırmayıp, her iki halde de hatır ve gönlün hoş olmasıdır.

ÖMER BİN ABDULAZİZ

Ömer bin Abdulaziz kimdir?

Sabırla ilgili 10 öğüt

📌 Allah Teala, bir kuluna, bir nimet verip onu ondan alıp onun yerine sabır verirse mutlaka almış olduğu o nimetten daha hayırlısını verir.

ÖMER BİN ABDULAZİZ

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN