Arama

İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütler

Büyük Selçuklu döneminde yaşayan İmam Gazzali, "Hüccetü'l-İslam" olarak anılırdı. Hükümdarlar nezdinde o kadar kıymetliydi ki, Sultan Sencer İslam âlimini kendi makamına dahi oturttu. İmam Gazzali, o dönem Horasan meliki olan Sencer'in isteği üzerine, Nasihatü'l-Mülûk adlı eserini kaleme aldı. Muhammed Tapar'a ithaf edildiğine dair görüşler de bulunan eserde, dünya mülküne sınırlı bir sürede hakim olacak sultanlara ölümü hatırlatarak, yönetime dair hikmetli nasihatlerde bulundu. "Hükümdarların gönülleri Allah'ın hazineleridir" diyen İmam Gazzali'nin Nasihatü'l-Mülûk eserinden öğütleri sizler için derledik.

Her nimet ölüm anında elden çıkar, bu yüzden akıllı kimselerin yanında onun bir değeri ve düşünenlerin yanında onun bir tehlikesi yoktur. Çünkü insan ne kadar da yaşasa ömrünün süresi bitince uzun yaşamanın bir faydasını görmez. Hz. Nuh bin sene yaşadı. Bu kadar yaşamasına rağmen sanki yaşamamıştı.

Bin yıllık 'toplum yönetme' sanatı: Nasihatü'l Müluk

Müminlerin başkanı! Müslümanların yararına olacak şeylerle uğraştığınız zaman, nafile ibadetleri bir tarafa bırakınız ve Müslümanların menfaatlerini bir an evvel kollayınız. Çünkü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek her türlü nafile ibadetten üstündür.

İmam Gazzali'nin Sultan Ahmed Sencer'e yazdığı tarihi mektup

Başkan, dünyasını dini için terk eden, dünya mevkii için liderin gözüne zulmü cazip gösteren kimseleri yanından uzaklaştırmalı, böylelerini vatandaşlıktan çıkarmalıdır.

Halk hakkında merhametli olan kimseleri devlet işlerinde çalıştırmalı, bu karakterde olmayanları devlet işlerinden uzaklaştırmalıdır. Kalbini adalet duygularıyla doldurmalı, bakanlarını denemeli ve tabiatında bozgunculuk bulunanları tanımalıdır. Çünkü adaletin yeri kalptir. Başkanın adalet güneşi kalbinden fışkırır, ailesi onun aydınlığıyla aydınlanır ve şuaları bütün dünyayı kuşatır, yurdunda bulunan bu parıltılardan dolayı bütün halk huzur duyar, düşmanlar ise hiçbir yönden el uzatamazlar. Güneşi bırakıp başka şeylerde aydınlık arayanlar muhal olan bir şeyi aramış olurlar.

İmam Gazzali kimdir?

Başkan! Şayet dünyalık şeyler için halkınıza zulüm ve eziyet ediyorsanız ve dünyadaki isteğiniz güzel yemek ise şunu biliniz ki; insanlıktan çıkıp arzuya köle olmuş olursunuz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN