Arama

Sabrı ile insanlığa örnek gösterilen Hz. Eyyub

Hz. Eyyub, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Sabrı ve tahammülü ile insanoğluna örnek olmuş; onun bu özelliği ayet ve hadislerde vurgulanmıştır. Hz. Eyyub takva sahibi, yoksullara karşı merhametli, dulları ve yetimleri kollayan, misafire ikram eden, yolcunun yardımına koşan, Allah'ın verdiği nimetlere şükreden bir kuldur. Büyük bir hastalığa yakalanmış; sabır ve metanet göstererek sadece içinde bulunduğu durumu "Bu dert bana dokundu, Sen merhametlilerin en merhametlisisin" duası ile Rabbine arz etmiştir.

  • 1
  • 11
HZ. EYYUB KİMDİR?
HZ. EYYUB KİMDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyub'a vahiy gönderildiği (Nisâ, 163), onun hidayete erdirildiği (En'âm, 84) bildirilir.

Hastalığıyla ilgili olarak iki yerde ayrıntıya girilmeksizin özellikle olayın taşıdığı dinî ve ahlâkî mesajı kapsayan bilgiler verilir.

  • 2
  • 11
KUR’AN’A GÖRE HZ. EYYUB’UN DUASI
KUR’AN’A GÖRE HZ. EYYUB’UN DUASI

İlkine göre Hz. Eyyûb Allah'a, "Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmiş, bunun üzerine Allah da onun duasını kabul ederek başına gelen felâketi kaldırmış, kendi tarafından bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini vermiştir (Enbiyâ, 83-84).

  • 3
  • 11
‘BİZ ONU SABREDEN BİR KUL BULMUŞTUK’
‘BİZ ONU SABREDEN BİR KUL BULMUŞTUK’

Diğer açıklama ise şöyledir: "Kulumuz Eyyûb'u da an. O rabbine, şeytan gerçekten bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti. Ayağını -yere- vur! İşte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su -dedik-. Bizden bir rahmet ve aklıselim sahiplerine bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini armağan ettik. Eline bir demet buğday sapı al, onunla -bir hatasından dolayı dövmeye yemin ettiğin karına- vur da yeminini yerine getir -dedik-. Gerçekten biz onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu o! Daima Allah'a yönelirdi" (Sâd, 41-44).

Kur'an'da adı geçen peygamberler kimlerdir?

  • 4
  • 11
TEFSİRLERDE BÜYÜK BİR SERVETİ OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİR
TEFSİRLERDE BÜYÜK BİR SERVETİ OLDUĞUNDAN BAHSEDİLİR

Hz.Eyyûb'la ilgili olarak tefsir ve kısas-ı enbiyâ kitaplarında çeşitli rivayetler yer alır. Onun uzun boylu, gür saçlı ve heybetli bir kişi olduğunu nakleden bu kaynaklar Şam bölgesinde yaşadığını, çok geniş bir araziye sahip bulunduğunu, bu arazisinde 500 çift öküzü, 500 kölesi, 500 dişi eşeği, çok sayıda deve, sığır ve atı olduğunu kaydederler.

  • 5
  • 11
TAKVA SAHİBİ VE ŞÜKREDEN BİR KULDU
TAKVA SAHİBİ VE ŞÜKREDEN BİR KULDU

Rivayete göre Hz. Eyyûb baba tarafından Hz. İshak'ın, anne tarafından Hz. Lût'un soyundandır. Hanımı ise Hz. Yakub'un kızı Liya veya Hz. Yûsuf'un oğlu Efraim'in kızı Rahme'dir.

Eyyûb takvâ sahibi, yoksullara karşı merhametli, dulları ve yetimleri kollayan, misafire ikram eden, yolcunun yardımına koşan ve Allah'ın verdiği nimetlere şükreden iyi bir insandır. Hz. Yakub veya Hz. Yûsuf'la çağdaştır; ya da Hz. Yûnus'tan sonra yaşamıştır.

Peygamberlerin Kur'an'da geçen duaları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN