Arama

Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları

İslam'da bilim, 8.yüzyıldan itibaren ivme kazandı ve yapılan araştırmalar dünya tarihine yön verdi. Bu dönemde Müslüman bilim insanlarının kaleme aldığı eserler, kaynak niteliğinde görülüp, ders kitabı olarak okutuldu. Öyle ki Batı'nın kendi çalışmaları olarak sahiplendiği birçok yenilik, aslında asırlar önce İslam uygarlığında ortaya konulmuştu. Gelin, tarihin seyrini değiştiren ve ilklere imza atan Müslüman bilim insanlarının uzay çalışmalarına daha yakından bakalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

📌 İslam'da bilim, 8'inci yüzyıldan itibaren ivme kazandı ve yapılan araştırmalar dünya tarihine yön verdi. Bu dönemde Müslüman bilim insanlarının kaleme aldığı eserler, kaynak niteliğinde görülüp, ders kitabı olarak okutuldu.

➡ Batı'nın kendi çalışmaları olarak sahiplendiği birçok yenilik, aslında asırlar önce İslam uygarlığında ortaya konulmuştu. Gelin, modern bilimin temellerini atan Müslüman bilim insanlarına daha yakından bakalım...👇

Osmanlı'dan günümüze 441 yıllık "rasat" hikâyesi

  • 2
  • 30
GÜNEŞ’İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN ALİM
GÜNEŞ’İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN ALİM

GÜNEŞ'İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN ALİM

El Fergani, Güneş'in kendine özgü hareketi olduğunu ilk kez keşfeden, Türk ve Müslüman astronomdur.

➡ İslam dünyasının en önemli astronomu olan el Fergani, 9. yüzyılda Türkistan'ın Fergana bölgesinde doğdu. İlk tahsilini de burada yapan Müslüman bilim adamı, astronomi eğitimini babasından aldı. Daha sonra devrin ilim merkezi olan Bağdat'a gitti.

➡ Batılılar Fergani'yi "Alfraganus" adı ile tanıdı.

➡ Dönemin önde gelen astronom ve matematikçileri arasında yer alan Fergani, Abbasi Devleti'nin hükümdarları olan Halife Me'mûn, Mu'tasım-Billâh, Vâsik-Billâh ve Mütevekkil-Alellah'ın hizmetinde mühendis olarak çalıştı.

📌 Dünyanın en uzun nehri olan Nil, her yıl taşarak bölge halkına sıkıntılı günler yaşatıyor, ekonomiye zarar veriyordu. Taşkınları önceden öğrenebilmek amacıyla Abbasi halifesi El-Mütevekkil, 861 yılında Nil kıyısında yapılan ölçüm işlemlerine nezaret etmesi için Fergani'yi Mısır'a gönderdi.

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN ALETLERİ İCAT ETTİ

📌 Halkın nehrin seviyesini görebilmesi için "Nil ölçeği" yaptı. "Mikyâs-ül-Cedîd" (Yeni Ölçek) veya "el-Mikyasu'l-Kebir" (Büyük Ölçek) adıyla da bilinen bu alet, günümüzde halen kullanılıyor.

*Mikyâs-ül-Cedîd nedir?

🔸 Suyun sakin vaziyette tutulup seviyesinin hassas biçimde ölçülebilmesi için nehrin özel olarak hazırlanmış ıskalalı bir havuzla irtibatlandırılması esasına dayanır. Ortasında beyaz mermerden sekizgen bir sütun bulunan, etrafı duvarlarla çevrili kare şeklinde bir havuzdan ibarettir. (TDV İslam Ansiklopedisi, Mahmut Kaya)

n

  • 5
  • 30
CAFERİ KANALI’NI AÇTI
CAFERİ KANALI’NI AÇTI

GÜNEŞ'İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN ALİM

Fergani, Caferî Kanalı'nın açılmasını da yönetti. Halife Mütevekkil-Alellah, Dicle'ye yakın bir yerde yeni şehir kurdurdu. Buranın ortasından Dicle Nehri'nin sularının geçmesi için kanal açtırdı. Kanalın yapımında Beni Musa görevlendirilse de alimler, görevin Fergani'ye verilmesini istedi.

Fergani, kanalı açma görevini üstlense de Dicle tarafındaki bağlantının yüksekte kalmasından dolayı, bölgeye istenilen miktarda su akışı sağlanamadı. Bunun sebebi ise kazı yapılan yerin o dönemde, parçalanması mümkün olmayan sert kayalıklarla kaplı olması ve kanalın nehirden yüksekte kalmasıydı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN