Arama

Ahid sandığı neden bu kadar önemli? İçinde ne var?

Ahit Sandığı, Antik dönemde efsanevi bir nesne olarak bilinen ve İbrani geleneğine göre Hz. Musa'nın (AS) Allah'tan (CC) aldığı emirlerin yazılı olduğu iki taş tabletin bulunduğu sandıktır. Sina Dağı'nda Allah'ın (CC) buyruklarına göre yapıldığına inanılan bu sandığın M.Ö. 587 yılında Kudüs'ün Babilliler tarafından yıkılmasıyla kaybolduğu düşünülür. Ahid Sandığı 26 asırdır Tapınak Şövalyeleri'nden krallara, gizli örgütlerden Papalık'a kadar herkesin aradığı bir nesnedir. Sadece dini bir eser olmasının ötesinde, tarih, arkeoloji ve din bilimi için de büyük önem taşımaktadır. Peki, Ahid Sandığı nedir? Ahid Sandığı nerededir? Ahid sandığının içinde ne var?

🔷 Tarih gizemlerle doludur. İnsanlık tarihinin belki de en büyük gizemlerinden birisi Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ahit Sandığı'dır.

🔷 İbranice'de "aron ha-kodeş" olarak adlandırılan bu sandık; Eski Ahid'de "ahid sandığı", "şahadet sandığı" ve "Tanrı'nın sandığı" gibi isimlerle anılır. Arapça'da ise "tâbûtü'l-ahd" olarak adlandırılan sandık, Kur'an-ı Kerim'de "tâbût" olarak geçer.

🔷Uzun yıllar boyunca Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nde saklanmış olmasına rağmen, günümüzde nerede olduğu tam bir sırdır ve pek çok kişi izini sürmektedir.

🔷 Peki Ahid Sandığı nerede? Sandığın içinde bu kadar değerli olan şeyler neler?

🔷 Ahit Sandığı'nın önemini belirleyen şey, içinde neyin saklandığıdır. Tevrat'a göre, "Hz. Musa (AS) ve İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Sina Dağı'nın eteklerinde kamp kurmuşlardır. Tanrı, Musa'ya Akasya ağacından yapılma, altın kaplama ve üzerinde iki melek figürü bulunan bir sandık yapmasını emreder. Musa Peygamber de bu talimatı eksiksiz olarak yerine getirir ve kutsal Ahit Sandığı ortaya çıkar."

🔷 Bu sandık, Yahudilik için en kutsal nesne haline gelir ve zamanla Süleyman Peygamber (AS) tarafından Kudüs'te inşa ettirilen Büyük Mabet'e, yani Süleyman Tapınağı'na yerleştirilir.

🔷 Kudüs şehri milattan önce 587 yılında, Babil ordusu tarafından işgal edilir ve Süleyman Mabedi yağmalanır. İsrailoğulları sürgüne gönderilir ve Ahit Sandığı'nın akıbeti belirsizlik içinde kalır. O tarihten itibaren sandıkla ilgili herhangi bir kayıt veya bilgi bulunmamaktadır, bu da onun gizemini daha da arttırmıştır.

🔷 Ahid Sandığı, Kur'an'da da kendine yer bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, Ahit Sandığı şöyle geçer:

"Peygamberleri onlara "O'nun hükümdarlığının alâmeti, içinde rabbinizden bir sekînet, Mûsâ ve Hârûn ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir" dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır."

(Bakara Suresi 248. Ayet)

İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olan Ahit Sandığı'nın hikayesi bu şekilde başlar.

Peki, bu sandığın içinde ne var ve neden bu kadar önemli?

➡Sandık içerisinde, On Emir'in yazılı olduğu 2 tablet,
➡Harun Peygamber'e (AS) ait bir asa,
➡kudret kabı ve
➡Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak Hz. Musa (AS) ve Hz. Harun (AS) ailelerinden kalma eşyalar bulunmaktadır.

🔷 Sandığın ürkütücü yanı, eski metinlerde ona dokunanların bir şekilde öldüğü veya hastalandığına dair anlatımlardır. Bu nedenle, Tevrat'ta Tanrı, Musa'ya sandığı sadece Kohat soyundan gelen Levililerin taşıyabileceğini ve bunu özel kıyafetlerle yapmaları gerektiğini söylemiştir.

🔷 Metinlere göre, bu bilgi sadece Levililere öğretilmiş ve onlar dışındakilere sandığa dokunmanın ya ölümcül hastalıklara ya da ölüme neden olacağı belirtilmiştir.

Sandığın yapım şekli ilginç bir detayı da ortaya çıkartıyor.

Ahit sandığı altından yapılmıştır ve altın, elektriği en iyi ileten maddelerden biridir. Ayrıca, Tevrat'ta sandığı taşımak için Akasya ağacından kollar yapılması emredilmiştir. Ancak, ağaç veya tahta iletken bir madde değildir. Bu durumda, çöl sıcağında güneş altında böyle bir sandık, elektrik yüklemesi yapabilir. Akasya ağacından yapılan kollar, elektriği boşaltamayacağı için sandıkta biriken elektrik nedeniyle, sandığa dokunanlar ölebilir.

🔷 Kısacası, ahit sandığının tasarımı, bilinçli bir şekilde elektrik yüklenebileceğini fark eden biri tarafından hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca, sandığı taşımak için kullanılan Akasya ağacından yapılan kolların iletken bir madde olmadığı gerçeğini, elektrik yükünün sandıkta birikebileceğini ve kontrolsüz dokunanların ani bir şok yaşayabileceğini, sandığı yapanlar çok iyi bilmekteydi. Böylece sandığın güvenliği de sağlanıyordu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN